תצהיר נוטריון

צלצלו אלינו לקבלת פרטים נוספים 051-5544300

אחד מהשירותים שנוטריונים מעניקים ללקוחותיהם הוא אישור תצהירים. תצהיר הוא מסמך כתוב, שתוכנו קביל בבית המשפט ומשמש חלופה למתן עדות בעל פה. ישנם תצהירים שניתן לערוך אצל כל עורך דין אולם ישנם תצהירים, בעיקר כאלו הנדרשים על ידי רשויות ומוסדות, שבהם הדרישה היא לערוך אותם אצל נוטריון.

תצהיר הוא למעשה קודם לכל הצהרה של אדם לגבי נושא מסוים. ישנם מוסדות, למשל מוסדות ממשלתיים ועירוניים, הדורשים לעתים מעובדיהם להגיש תצהירים נוטריוניים לגבי מקומות בעבר בהם הם נהגו לעבוד. מקומות אחרים ידרשו תצהירים בנושאים אחרים. כאשר אדם ניגש לנוטריון להכין תצהיר נוטריוני, על הנוטריון מוטלות מספר חובות. חובה ראשונה המוטלת על הנוטריון היא זיהוי החותמים, חובה שנייה נוגעת למתן הסבר וביאור לנאמר בתצהיר ווידוא כי החותמים מבינים היטב את הדברים שעליהם הם חותמים. החובה השלישית נוגעת להזהרת החותמים מפני מתן עדות שקר.

דוגמה למצב בו נדרש תצהיר נוטריוני הוא כאשר רוצים לרשום עמותה אצל רשם העמותות. במקרה זה יש לחתום על התצהיר בפני נוטריון בעל רישיון נוטריון ישראלי. דוגמאות נוספות הן למשל תצהיר על 12 שנות לימוד במקרים בהם אין אסמכתא ולא ניתן להשיג אסמכתא המאשרת את שנות הלימוד. דוגמה אחרת היא תצהיר נוטריוני של בת זוג ידועה בציבור עבור השב"ס למטרת אישור ביקורי התייחדות עם אסיר, לדוגמה. ישנם מקרים רבים אחרים בהם מוסדות ורשויות שונות דורשות תצהיר נוטריוני על מנת לאשר ולאמת אירועים או מצבים שלא ניתן להוכיח בדרך אחרת. לתצהיר נוטריוני ישנו מעמד משפטי גבוה יותר מאשר תצהיר הניתן בפני עורך דין כי על פי החוק לנוטריון סמכות שיפוטית גבוהה יותר מאשר לעורך דין מן השורה.

חובת זיהוי החותמים ומשמעותה

מוטלת על הנוטריון החובה לזהות את החותמים על התצהיר (אחד או יותר) ולוודא מעל לכל ספק בקשר לזהותם של החותמים, לוודא כי החותמים הם אכן האנשים שהם מתיימרים להיות. נושא זה חשוב ורגיש כיוון שלתצהיר ישנו ערך זהה למתן עדות. כמו שלא היינו רוצים לראות אנשים שעולים לדוכן העדים ולכאורה נותנים עדות בשמם כאשר למעשה הם מתחזים לאחרים, אותו הדבר נוגע גם לזהות החותמים.

אם לדוגמה זוג בא לחתום על הסכם ממון לפני הנישואין והוא מעניין לאשר אותו אצל נוטריון, חובה על הנוטריון לוודא כי החתימה היא באמת של שני בני הזוג וכי החתימה ניתנה מרצון וללא כפייה. אלמלא וידוא זה היה יכול להיווצר מצב בו צד אחד משיג, למעשה, חוזה פיננסי בעל תוקף משפטי לא רק ללא הסכמת הצד השני אלא אפילו ללא ידיעתו – מצב שאותו על הנוטריון למנוע, ללא תלות במי משלם את שכר טרחתו.

אזהרת החותמים

חתימה על תצהיר נוטריוני שקולה למתן עדות בעל פה בבית המשפט. כמו שלפני מתן עדות בבית המשפט העדים מוזהרים מפני מתן עדות שקר תוך הסבר על העונשים הקבועים בחוק למי שבכל זאת בוחר להתעלם מההנחיה לומר אמת ובוחר לשקר מעל דוכן העדים – כך על הנוטריון להזהיר את החותמים על התצהיר מפני מתן עדות שקר וליידעם לגבי העונשים בחוק הנוגעים לחתימה על הצהרה שקרית כזו. העונש על מסירת תצהיר שקרי יכול להגיע לשלוש שנות מאסר.

הסבר וביאור לנאמר בתצהיר

כאשר אנשים באים למסור תצהיר בפני נוטריון עלולות להתגלות מספר בעיות. ראשית, ייתכן שלא הם אלו שניסחו את הנאמר בתצהיר. במקרה הזה, חובתו של הנוטריון לקרוא ולוודא כי החותמים מבינים את מה שנכתב בתצהיר והחתימה נעשית מתוך מודעות ולא כפעולה אוטומטית שאינה נותנת את הדעת הראויה לנאמר בתצהיר.

מכשול נוסף שעלול להתעורר במתן תצהיר נוטריוני כרוך בידיעת השפה. ייתכן והחותם אינו בקיא בשפה שבה התצהיר נכתב. במקרה הזה עלה נוטריון לתרגם את הנכתב בתצהיר עבור החותם וגם כאן לוודא כי החותם מבין היטב את הדברים שעליהם הוא חותם, כולל השלכות הדברים הללו. נוטריון יכול להיעזר בשירותיו של מתרגם השולט בשתי השפות על מנת לתרגם את תוכן התצהיר ואת תוכן האזהרה בפני החותם אך הוא אינו יכול לקבל תצהיר הכתוב בשפה שהנוטריון אינו מבין אותה.

נוסח קבוע בחוק

לאישור תצהיר נוטריון נוסחים קבועים בחוק המתייחסים למצבים שונים. כאשר הנוטריון חותם על התצהיר המשפטי עליו לצרף את הנוסח המתאים והחתים אותו בחותמת האישית שלו כנוטריון. בין המצבים השונים אפשר למנות: אימות הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין, ביטול מסמך נוטריוני, ביטול מסמך נוטריוני בהודעה בכתב, אישור צוואה, עריכת מסמך, אימות חתימה, אימות חתימת קטין, אימות חתימה כאשר שפת המסמך אינה ידועה לנוטריון, אימות חתימה כאשר שפת המסמך אינה ידועה לחותם, אישורי העתק, תרגום, הצהרה, אימות חתימת אדם בשם תאגיד או בשם אדם אחר ותעודת חיים. לכל אחד מאלו קיים נוסח קבוע בחוק ושונה מהנוסחים האחרים. על הנוטריון להקפיד ולהשתמש בנוסח המתאים לשירות שניתן.

עלויות אישור תצהיר נוטריון

עלויות שירותי נוטריון קבועים בחוק הנוטריונים ומשתנים מעת לעת. כיום, אישור תצהיר נוטריון עולה 168 ₪ פלוס מע"מ למצהיר הראשון. במידה ויש מצהירים נוספים, עלות השירות גדלה ב- 67 ₪ לכל מצהיר נוסף. במידה והנוטריון נדרש לספק יותר מאשר אישור בודד לאותו התצהיר, עלות כל אישור נוסף עומדת על 66 ₪ פלוס מע"מ.

המחירים הללו הם רק עבור אישור התצהיר הנוטריוני ואינם כוללים את עריכת מסמך ההצהרה עצמו. במידה והנוטריון נדרש לערוך את התצהיר הנוטריוני  הוא יכול לדרוש כל סכום בהתאם לשיקול דעתו ואינו מוגבל בשכר הנוטריונים המחויב על פי חוק. מחיר עריכת התצהיר יכול להיות מושפע מגורמים רבים דוגמת מטרת התצהיר, רמת המורכבות שבעריכת התצהיר ועוד.

גורם נוסף שעלול להשפיע על עלויות התצהיר הנוטריוני הן עלויות התרגום במידה והן נדרשות. עלויות התרגום במקרה של תצהיר הן חצי מעלויות תרגום נוטריוני אשר נקבע לפי קבוצות של מאה מילים. עלויות מלאה של תרגום עומדת על 207 ₪ למאה המילים הראשונות בתרגום, 164 ₪ לכל מאה מילים נוספות ועד אלף מילים ו-79 ₪ לכל מאה מילים נוספות מעבר לאלף מילים. כאשר התרגום נדרש לצורך תצהיר נוטריון, עלויות התרגום הן חצי מהשכר הנקוב כאן.

תצהיר נוטריון ניתן לערוך הן במשרד הנוטריון או מחוץ למשרד. כאשר החתימה היא מחוץ למשרדי הנוטריון או שלא בשעות העבודה, יש להוסיף לשכר עלויות נסיעה, עלויות זמן עבודה (533 ₪ לשעה הראשונה, ועוד 164 ₪ לכל חצי שעה נוספת מרגע צאת הנוטריון את משרדו ועד שובו), 50% תוספת לשעות שהן מעבר לשעות העבודה (בין השעות 19:00-08:00) ותוספת קבועה של 87 ₪ במידה והתצהיר איננו בשפות עברית, אנגלית או ערבית.

 

לתצהיר נוטריון יש משקל רב, משקל אשר שקול למתן עדות בעל פה בבית משפט ועל כן מתייחסים באופן רציני ונוקשה לכללים שיש לנהוג בהם כאשר חותמים על תצהיר כזה. על פי החוק, על תצהיר נוטריון חתומים לפחות שני אנשים: זה אשר מגיש את ההצהרה והנוטריון אשר מצהיר כי הוא הזהיר את החותם מפני מתן עדות שקר ויידע אותו לגבי העונשים הצפויים לו במידה ויחליט לא להגיד את האמת במסגרת ההצהרה הכתובה עליה הוא חותם.

תצהיר נוטריון

קבלו הצעת מחיר לשרות נוטריון

לקבלת הצעת המחיר ללא התחיבות מלאו את הפרטים

  שם + משפחה (חובה)

  האימייל: (חובה)

  צרף צילום של המסמכים(גם צילום מהטלפון זה מצוין)

  קובץ נוסף

  קובץ נוסף

  קובץ נוסף

  מספר טלפון לבירורים

  ספרו לנו קצת מה אתם צריכים


  נשמור על קשר

  צור קשר חתונה בקפריסין

  יש לכם שאלות נוספות?

  עדכונים שצריך לעשות באתר

  נשמח לעזור במה שאפשר!

   השם שלך (חובה)

   האימייל שלך: (חובה)

   נושא

   ההודעה שלך


   הכותב אינו נושא באחריות עבור שימוש ברעיונות, דוגמאות ומידע שבמדריך. השימוש הוא באחריות הקורא בלבד

   כתיבת תגובה