תרגום ושירות נוטריוני – משרד עורכי דין ונוטריונים

צלצלו אלינו לקבלת פרטים נוספים 051-5544300

 

הסכם ממון

נוטריונים מספקים שירותים שונים: תרגום נוטריוני, אימות צוואות וחתימות ועוד. מה בדיוק תפקידו של הנוטריון ומה השירותים הפחות מוכרים שנוטריונים מספקים? על כך בהמשך.

אימות חתימה לייפוי כוח לבנק למשכנתאות

במסגרת החתימה על הסכם קבלת הלוואת משכנתא, הבנק משעבד את הדירה עד לקבלת החזר מלא של תשלום הלוואת המשכנתא. הסיבה לשעבוד היא כי הבנק מנסה להבטיח את החזר ההלוואה. מכיוון שמדובר בהלוואה על סכום כסף גדול ולמשך זמן ארוך, מדובר בהלוואה בסיכון גבוהה – דברים רבים יכולים להשתבש מיום קבלת ההלוואה ועד ליום בו ההלוואה תוחזר בשלמותה. על מנת להגן על עצמו מפני הסיכונים שעלולים לקרות, הבנק דורש מהלווים מספר דרישות שכל תפקידן הוא להבטיח כי ההלוואה תוחזר. דרישה אחת, למשל, היא רכישת ביטוח חיים – הדרישה הזו מכסה מצבים בהם אחד הלווים נפטר לפני סיום החזר ההלוואה. במקרה זה, חברת הביטוח היא זו שתחזיר את יתרת ההלוואה. דרך אחרת שבה הבנק מגן על עצמו הוא שעבוד הדירה על להחזרת המשכנתא. שעבוד הדירה אומר למעשה כי למרות שהלווים הם אלו שקנו את הדירה ומתכוונים להיות הבעלים שלה בעתיד, כל עוד ההלוואה לא שולמה במלואה הם לא לגמרי הבעלים שלה במובן המלא של המילה כיוון שהדירה משועבדת לבנק. במידה והלווים יפסיקו לשלם את תשלומי המשכנתא מכל סיבה שהיא, לבנק יש את הזכות לעכל את הדירה ולמכור אותה על מנת לכסות את יתרת החוב של הלווים.

כדי שהבנק יוכל לבצע פעולות כמו רישום הדירה בטאבו, רישום הערת אזהרה או עיכול הדירה ומכירתה – עליו לקבל ייפוי כח מרוכשי הדירה (הלווים). הפעולות שהבנק רשאי לבצע לגבי הדירה הן בעלות השלכות מרחיקות לכת לגבי הלווים ולכן קיימת דרישה שייפוי הכח יהיה נוטריוני. תפקידו של הנוטריון הוא לוודא כי החתימה על ייפוי הכח לבנק נעשתה על ידי הלווים עצמם ומתוך הסכמה ורצון חופשי. למעשה, תפקידו של הנוטריון הוא לתת אישור שהחתימה היא כשרה ואין זיופים בנושא. מלבד ההיגיון, גם החוק מחייב כי במידה ומדובר בעסקת מקרקעין הדורשת רישום יש צורך בייפוי כח נוטריוני בלתי חוזר (שאינו ניתן לביטול).

על מנת שהנוטריון יוכל לבצע את תקפידו, על הלווים להתייצב פיזית מול הנוטריון כשבידם תעודת זיהוי עם תמונה עדכנית. תעודות עמן ניתן להזדהות – תעודת זהות או דרכון בתוקף. שימו לב כי במרבית המקרים ההלוואה ניתנת לשני בני הזוג ולכן על שני בני הזוג לחתום על ייפוי הכח לבנק בכל הנוגע לנושא המשכנתא – כלומר על שני בני הזוג להתייצב פיזית מול הנוטריון.

 

אימות חתימה נוטריון לייפוי כוח נוטריוני כללי

מצב נוסף שהחוק דורש בו ייפוי כח נוטריוני הוא ייפוי כוח כללי שניתן למי שאינו עורך דין בעצמו. ייפוי כח כללי הוא מצב שבו אדם מסמיך אדם אחר לפעול בשמו. ההסמכה יכולה להיות כללית מאד (למשל – כל ענייני הכספים, כל הטיפול בחשבונות בנקים כלשהם וכדומה) או ספציפית יותר – למשל אישור להפקיד לחשבון אבל ללא אישור למשוך מהחשבון, או אישור לפעול ככל העולה על דעת מיופה הכח ביחס לחשבון בנק מסוים אבל לא לגבי חשבון בנק אחר.

מצב כזה נדרש כאשר האדם המייפה את כוחו של אחר אינו זמין בעצמו לבצע את הפעולות שהוא מסמיך את ידי האחר לבצע. דוגמאות לכך לא חסר: אדם הנוסע ללימודים בחו"ל ומסמיך את הוריו לטפל בענייניו בארץ בכל עניין שעלול להתעורר, קשיש שמתקשה לטפל בענייניו בעצמו, או אדם שאושפז לתקופה ממושכת בבית החולים. במקרים אלו, מיופה הכח – מי שקיבל הסמכה לטפל בענייני האדם שאינו יכול לטפל בהם בעצמו – הוא זה שדואג שעניינו אותו האדם יטופלו גם בהעדרו.

כיוון שמצב כזה הוא רגיש וניתן לנצל לרעה את ייפוי הכח – יש לטפל בנושא במשנה זהירות. חובה על הנוטריון להבהיר למייפה הכח מה המשמעויות של מתן ייפוי הכח הכללי ולוודא כי מתן ייפוי הכח נעשה בהסכמה וללא כפייה או הפעלת לחץ עליו. חובה גם לוודא כי מיופה הכח מבין מה האחריות שהוטלה עליו והוא מוכן לעמוד בה. לצורך כך על מייפה הכוח ומיופה הכח להופיע פיזית בפני נוטריון, להזדהות מולו עם מסמך רשמי (תעודת זהות או דרכון עם תמונה עדכנית) ולחתום בפניו אחרי שהוא ווידא כי הכל ברור ונעשה בהסכמת שני הצדדים..

ייפוי כוח נוטריוני ספציפי

ישנם מצבים בהם נדרש ייפוי כח ספציפי למשל כאשר אדם השוהה בחו"ל שיש לו דירה בארץ מעוניין להסמיך בן משפחה על מנת שזה יוכל לייצג אותו בהחלטות הנוגעות לאותה הדירה (לחתום בשמו על מסמכי השכרת הדירה, לייצג אותו בישיבות ועד הבית ואפילו למכור את הדירה). ייפוי הכח הניתן לאדם מסוים אינו חייב להיות הכל-כלול ויכול להיות מוגבל לפעולות מסוימות בלבד או לנושאים מסוימים בלבד.

אימות חתימה על גבי מסמכים

מוסדות דמינה בארץ ובחו"ל דורשים לעתים כי מסמכים רשמיים המוגשים להם יעברו אימות. אימות אומר, לדוגמה, כי הנוטריון ווידא כי כל החתימות הנדרשות על מסמך רשמי כלשהו – קיימות והן שייכות לגורמים הרשמיים הרשאים לחתום על מסמכים כגון אלו.

לעתים, המסמכים אינם מסמכי מקור אלא העתקים או תרגומים. כשמדובר בהעתק של המסמך המקורי, יש צורך לאשר כי העתק נאמן למקור – כלומר המסמך והעתק זהים. אם למשל רוצים להגיש עותק של תעודת הבגרות לצורך רשמי כלשהי, ייתכן ותידרש חתימת נוטריון שמאשרת שהעותק זהה למקור.

במסגרת אימות חתימה מוודאים גם את זהות והרצון החופשי של החותמים על המסמך. הדבר נדרש במקרים בהם יש צורך לתת תוקף חוקי ומשפטי למסמך – למשל כאשר מדובר במסמך ממדינה זרה שעבר תרגום לעברית.

תצהיר נוטריון

בין שרותי הנוטריון תצהיר הוא אחד מן הסמכיות הרבות של הנוטריון. תצהיר הוא מסמך כתוב שיכול להחליף עדות בשבועה בעל פה בבית המשפט. תצהיר מקובל ותקף בכל בתי המשפט בארץ (אזרחי או פלילי) ומקובל כאמצעי במקומות רבים לנסות לאכוף קבלת מידע מדויק ככל האפשר. דוגמה לכך היא הגשת תצהיר על עבר תעסוקתי כאשר מתקבלים לעבודה במוסד עירוני או ממשלתי. לתצהיר יש מבנה מוגדר שהוא כולל את פרטיו המלאים של המצהיר ושל המשביע (במקרה הזה – נוטריון), חתימותיהם, אופן ווידוא זהות החותם על התצהיר, וההשבעה עצמה. מתן מידע שקרי בתצהיר שקול למתן עדות שקר בבית משפט והמצהיר יהיה צפוי לאותם עונשים שחלים על עדי שקר.

גם אם האדם אינו יודע קרוא וכתוב, אינו רואה או אינו מסוגל לקרוא או לכתוב את התצהיר בעצמו, תפקיד הנוטריון הוא לקרוא את התצהיר בפני החותם לפני החתימה. תפקידים נוספים של הנוטריון בחתימה על תצהיר הם לוודא את זהות החותם ולהבהיר לחותם כי הוא משביעו להגיד אמת וכי שמידה ולא יעשה כך הוא צפוי להיענש.

 

אימות הסכם ממון לפני הנישואין

הסכם ממון לפני הנישואין הוא הסכם הנחתם על ידי שני אנשים המתכוונים להכנס לקשר נישואים ומעוניינים לקבוע מה האופן שבו יתנהלו מבחינת כספית וחלוקת הרכוש במידה והם ייפרדו ביום מן הימים. אמנם החוק קיים וכולל התנהלות ברירת מחדל במידה והסכם כזה לא נחתם, אולם התנהלות ברירת המחדל אינה תמיד הולמת את מצב הדברים בין בני הזוג. אם לדוגמה בני הזוג הגיעו עם רכוש אישי משמעותי אשר היה שייך רק לאחד מהם לפני החתונה (רכוש אישי) ייתכן וירצו לחתום על הסכם ממון לפני הנישואין הקובע כי אותו רכוש לא יחולק בינם במקרה שייפרדו. נושא נוסף שניתן לקבוע בהסכם ממון לפני נישואין הוא גובה ואופן הפיצוי שיקבלו בני הזוג ובאילו מצבים.

הסכם ממון לפני נישואים שנחתם אצל נוטריון אין לו תוקף משפטי לנושאים שאינם במסגרת חלוקת נכסים וממון. לא ניתן להתייחס לילדים עתידיים של בני הזוג או להסדרי ראייה ומשמורת לגביהם, לדוגמה. בנוסף, הסכם כזה ניתן לחתום ולאמת אצל נוטריון רק לפני הנישואין עצמם. לאחר הנישואין, ניתן לערוך הסכם (או להכניס שינויים או לבטל הסכם קיים) רק בבית המשפט לענייני משפחה או בבית דין דתי.

 

עריכת צוואה נוטריונית

יש מספר דרכים חוקיות לערוך צוואה, אחת מהם היא עריכת צוואה בפני נוטריון. בעריכת צוואה בפני נוטריון הנוטריון יוודא את זהות החותם וכי החתימה היא מרצונו החופשי. במידה וקיים חשש, הנוטריון יוודא כי החותם כשיר מבחינה קוגניטיבית ומשפטית לחתום בצלילות הדעת על צוואה ויבקש חוות דעת רפואית שתומכת בכך כי האדם כשיר לחתום. לעריכת צוואה נוטריונית יש כמה יתרונות על פני הדרכים האחרות אשר ניתן בהם לערוך צוואה: קשה מאד לערער על צוואה כזו כי מעמדו של הנוטריון במקרה כזה הוא כשל ה"רשות" או המילים אחרות כמו של שופט. על צוואה כזו ניתן לחתום ללא עדים, והיא איננה חייבת להיות בכתב היד של כותב הירושה. ישנן דרישות צורניות נוספות שנוטים להקל בהן כאשר מדובר בצוואה נוטריונית.

תרגומים נוטריונים

תרגום נוטריוני הוא תרגום מסמך משפת מקור לשפת יעד על ידי הנוטריון. הנוטריון חייב להיות בקיא בשתי השפות. לאחר התרגום הנוטריון מצרך מסמך המאשר שהוא תרגם את המסמך המקורי וכי התרגום זהה בתוכנו למקור. המסמכים כרוכים יחדיו בסרט אדום ומוטבעים בחותמת הנוטריון אשר כוללת את פרטיו והמילה נוטריון בשפות הרשמיות.

נוטריון יכול גם לאמת חתימת מתרגם אם הוא אינו בקיא בשתי השפות, אבל במקרה זה האימות הוא על הצהרתו של המתרגם כי התרגום זהה בתוכנו למקור ולא על זהות המסמכים עצמה.

תעודת חיים

מקבלי קצבאות נדרשים אחת לכמה זמן להציג אישור לגורם אשר מעניק את הקצבאות (ביטוח לאומי, חברות ביטוח או במקרה של ניצולי שואה – הממשלה הגרמנית) אישור שהם עדיין בין החיים. נוטריון רשאי להוציא תעודה כזו לאחר שנפגש עם האדם וזיהה אותו על סמך תעודה מזהה (תעודת זהות או דרכון בתוקף).

שירות החתמה בחותמת אפוסטיל

חותמת אפוסטיל היא חותמת שנמצאת בבתי המשפט ומאשרת שהנוטריון רשום בספר הנוטריונים של משרד המשפטים של מדינת ישראל. למרות שלנוטריון עצמו אין חותמת אפוסטיל, נוטריונים רבים מעניקים שירות החתמה בחותמת אפוסטיל באמצעות שליח שנשלח לבית המשפט ומחתים את המסמכים המתורגמים על חותמת זו.

חותמת אפוסטיל נדרשת על מנת לתת תוקף משפטי למסמכים רשמיים שונים אשר נדרשים על ידי מדינות זרות החתומות על האמנת האג.

יתן לקבל אצלנו גם שרותי תרגום נוטריוני בשפות:

תרגום נוטריוני רוסית

תרגום נוטריוני אוקראינית

תרגום נוטריוני רומנית

תרגום נוטריוני צרפתית

תרגום נוטריוני ספרדית

 

שירותי נוטריון

קבלו הצעת מחיר לשרות נוטריון

לקבלת הצעת המחיר ללא התחיבות מלאו את הפרטים

  שם + משפחה (חובה)

  האימייל: (חובה)

  צרף צילום של המסמכים(גם צילום מהטלפון זה מצוין)

  קובץ נוסף

  קובץ נוסף

  קובץ נוסף

  מספר טלפון לבירורים

  ספרו לנו קצת מה אתם צריכים


  נשמור על קשר

  צור קשר חתונה בקפריסין

  יש לכם שאלות נוספות?

  עדכונים שצריך לעשות באתר

  נשמח לעזור במה שאפשר!

   השם שלך (חובה)

   האימייל שלך: (חובה)

   נושא

   ההודעה שלך


   הכותב אינו נושא באחריות עבור שימוש ברעיונות, דוגמאות ומידע שבמדריך. השימוש הוא באחריות הקורא בלבד

   כתיבת תגובה