נישואין קונסרבטיבים

חתונה אזרחית בחו"ל ביום אחד המוכרת במשרד הפנים – צרו קשר עכשיו 051-55-44-300

החוק במדינת ישראל משאיר את דיני ההלכה היהודית בידי הרבנות האורתודוקסית. הרבנות אינה מכירה בזרמים אחרים של היהדות שהתפתחו עם השנים. למרות גישת בת היענה של היהדות האורתודוכסית אשר טומנת את ראשה בחול ומסרבת לראות או להכיר במציאות המתנהלת סביבה, היהדות עצמה עברה והתפצלה למספר זרמים עיקריים במהלך ההיסטוריה כאשר שני הרמים הבולטים הם הזרם הקונסרבטיבי (המסורתי) והזרם הרפורמי. מעל למיליון בני אדם בעולם מזוהים עם הזרם הקונסרבטיבי. בארץ פועלים למעלה מ-70 מניינים ובתי מדרש קונסרבטיבים וכמה תנועות נוער.

מה ההבדל בין הזרם הקונסרבטיבי לזרם הרפורמי?

בשונה מהזרם האורתודוכסי הדוגל בשמירה על הלכות ההלכה כפי שאלו נכתבו לפני כמה אלפי שנים, שני הזרמים האחרים ביהדות מכירים בכך שהזמנים השתנו ולפיכך דרוש גם שינוי בהלכות שנכתבו אי אז ותואמות לרוח התקופה בה נכתבו אך לאו דווקא להיום. השוני בין הזרמים הוא כפול: הזיקה להלכה ונהלי השינוי.

הזיקה המרכזית של הזרם הקונסרבטיבי היא עדיין שמירה על הלכות ההלכה בעוד שהזרם הרפורמי רואה בהלכה מקור השראה יותר מאשר ספר חוקים נוקשה. ההבדל השני המהותי הוא דרך ההסתגלות לזמנים המודרניים. בזרם הקונסרבטיבי, הסמכות לשנות חוקים שנקבעו בהלכה נתון בידי הרבנים בזרם ואילו בזרם הרפורמי כיוון שלא מדובר בחוקים אלא המלצות או הצעות – הבחירה מה מתוכם לקיים נתונה בידי האנשים עצמם.

ההבדלים בין חופה אורתודוכסית מסורתית לחופה קונסרבטיבית

על פי הזרם האורתודוכסי טקס הנישואין, החופה והכתובה הם סוג של הליך עסקי של מכירת הכלה לחתן המיועד על ידי אביה. הכתובה היא למעשה שטר קניין, התפקידים שאותם בני הזוג ממלאים בזמן החופה שונים וניהול הטקס נתון לידי רבנים גברים בלבד.

הזרם האורתודוכסי שומר על הצביון המסורתי של טקס החתונה היהודי אולם מאפשר הכנסת אלמנטים אישיים יותר המייצגים את בני הזוג באופן מהימן יותר. בנוסף, הטקס עצמו נוטה להיות שוויוני ביחס לנשים. על פי הזרם הקונסרבטיבי, גם נשים יכולות לקבל הסמכה כרבניות ובהתאם לכך גם לנהל את טקס החתונה. כניסת בני הזוג יכולה להתבצע יחדיו ולא בנפרד כמו בטקס אורתודוכסי, החלפת הטבעות היא הדדית ואינה מייצגת קניין בהכרח והכתובה שונה ומותאמת אישית ומייצגת את ההתחייבויות ההדיות, הן הכספיות והן מבחינת אחריות הדדית, של בני הזוג. בסיום הטקס, שני בני הזוג יכולים לשבור כוסות, ולא הגבר בלבד כמו בטקס האורתודוכסי.

האם חתונה קונסרבטיבית בארץ תקפה מבחינה משפטית?

מבחינה משפטית, ישראל מכירה ברבנות האורתודוכסית כסמכות יחידה בכל הנוגע לדיני משפחה. כיוון שהרבנות האורתודוכסית אינה מכירה בזרם הקונסרבטיבי, הרי שנישואין שנערכים על ידי רב או רבה קונסרבטיבים אינם מוכרים על ידי הרבנות ומשום כך גם לא על ידי מדינת ישראל. הדרך היחידה בה שני יהודים מותרים לחיתון יכולים להתחתן במדינת ישראל היא דרך הרבנות. דרך אלטרנטיבית היא קיום נישואים אזרחיים בחו"ל ורישומם במשרד הפנים לאחר עריכתם. חתונה קונסרבטיבית שנערכת בארץ אינה מאפשרת רישום בתעודת הזהות כנשואים ללא השלמת התהליך באמצעות נישואים אזרחיים בחו"ל.

מה מעמד הילדים הנולדים לנישואים שנערכו בחתונה קונסרבטיבית?

נישואין קונסרבטיביםניתן לשאול כאן כמה שאלות: מה תהיה דת הילדים על פי חוקי הרבנות ומדינת ישראל והאם הילדים יסבלו ממעמד של ממזרים אשר עלול להפריע להתם להינשא לכשיגיעו לפרקם?

על פי הזרם היהודי אורתודוכסי, יהדות הילד נקבעת על פי יהדות האם בלבד. במידה והאם מוכרת על פי הרבנות כיהודית, אזי גם ילדיה יחשבו יהודים לכל דבר. אם האם נחשבת לפי הרבנות לחסרת דת או כשייכת לדת השונה מהיהדות, אז גם הילדים שייוולדו לנשואים קונסרבטיבים יחשבו לכאלו.

לגבי נושא הממזרות חשוב להדגיש כי ילדים שנולדו במסגרת נישואים קונסרבטיביים אינם ממזרים. ממזר, לפי היהדות האורתודוכסית, הוא ילד שנולד לאם מגבר אחד בזמן שהייתה נשואה לגבר אחר. על פי רבנים מסוימים, נישואים קונסרבטיבים אינם נחשבים נישואים תקפים ולכן ילד שנולד במסגרת נישואים כאלו אינו יכול להיחשב כממזר כיוון שלא נולד לאשה נשואה כלל. יחד עם זאת, מתוך ניסיון לנכס ולקנוס את הגירושין, רבנים אחרים מחזיקים בדעה כי נישואים קונסרבטיבים, למרות שאינם מוכרים על ידי הרבנות דווקא כן מוכרים על ידי הזרם האורתודוכסי ולכן גירושין צריכים להתנהל בהתאם לדרישות הרבנות. על פי גישה זו, ילד יהיה ממזר בנישואים קונסרבטיבים רק במקרים בהם הנישואים יהיו מוכרים על ידי הרבנות ובן הזוג יטען כי לא הוא אב הילדים (כמו בנישואים אורתודוכסים).

אם לסכם את נושא הילדים – ילדים לא יפגעו כלל מנישואים קונסרבטיבים ועלולים אפילו להרוויח כתוצאה מנישואים הנערכים בדרך זו.

מה קורה במקרה של פרידה?

במידה ושני בני הזוג יהודים והנישואים הקונסרבטיביים נרשמו גם בשרד הפנים לאחר קיום טקס נישואין אזרחי בחו"ל הרי שכל ההתנהלות תהיה בדומה לנישואין שהתקיימו כנישואין אזרחיים בחו"ל, ללא קשר לטקס הקונסרבטיבי. כל נושא הדין המשפחתי נתון לסמכות הרבנות, כולל נושא הגירושין. למרות שקיימים חילוקי דעות בקרב הרבנים האורתודוכסים האם נישואים קונסרבטיבים מוכרים, הרי שבכל הנוגע לגירושים דעתם איתנה – הנישואים תופסים ולכן יש להתגרש בנוהל המיועד לגירושין אורתודוכסים המנוהלים ובסמכות הרבנות. האפשרויות היחידות הן להמנע מרישום במשרד הפנים כנשואים ואז הגירושין יכולים להתבצע על ידי רב קונסרבטיבי כיוון שממילא אין להם תוקף חוקי או שהם יכולים להתבצע בארץ בה נישאו בנישואים אזרחיים, במידה והדבר אפשרי.

רצוי לשים לב כי ייתכן ותתעוררנה בעיות כאשר שני בני הזוג יהודים ומוכרים ככאלו על ידי הרבנות. במידה ובני זוג שלא נישאו באופן חוקי ולא נרשמו כנשואים במשרד הפנים ייפרדו – הדבר אינו מצריך מעבר דרך הרבנות. הבעיה עלולה להתעורר אם אחד מבני הזוג ירצה להינשא בשנית באמצעות הרבנות. במקרה כזה הרבנות עלולה לדרוש עריכת גט לחומרה, למרות שמעולם היא לא הכירה בנישואים.

מקרים חריגים יכולים להיות במקרה בהם הנישואים באופן גורף אינם מוכרים על ידי הרבנות כגון נישואים חד מיניים. במקרה כזה, על בני הזוג לפנות לבית המשפט לענייני משפחה. תקדים שהיה בנושא החזיר את הסמכות לבתי הדין הרבניים אך אלו הורו למשרד הפנים להכיר באי קיום הנישואים פשוט כיוון שמלכתחילה הרבנות לא הכירה בהם.

נישואים חד מיניים ומסורבי חיתון

החל משנת 2012 הצטרפו הרבנים בארץ לזרם בארה"ב ומאפשרים הכשרת רבנים ורבניות חד מיניים. החל משנת 2007 כנסת הרבנים הקונסרבטיבים בארה"ב החליטה על הכרה בנישואים חד מיניים משום כבוד האדם, והחל משנת 2016 היא מכירה גם בנישואי טרנסג'נדרים. על רב קונסרבטיבי מוטל איסור בירור נושא הממזרות ותחום הפך למעשה למבוטל וגם נישואי כהן לגרושה מותרים, אם כי הדגש שם הוא על קיום חתונה צנועה במקרה כזה.

מרבית האיסורים על נישואים הוסרו במסגרת הזרם הקונסרבטיבי למעט אחד – נישואי תערובת. הכרה ביהדות גם בזרם הקונסרבטיבי היא בהתאם לדת האם, ורב קונסרבטיבי עדיין יתנגד לנהל נישואים בין יהודי ללא יהודי.

כתובה שאינה קניין

על פי הזרם הקונסרבטיבי אין הפרדה בין עזרת נשים לעזרת גברים. נשים יכולות לשמש כעדות, או כרבניות המנהלות את הטקס. הכתובה גם היא שונתה על מנת להתאים לרוח התקופה. הכתובה בטקס קונסרבטיבי כתובה בשפה העברית ולא בארמית ותוכנה משקף את רצון בני הזוג ורוח הזמן. ניסוח הכתובה נעשה בליווי והדרכת הרב המחתן.

הכתובה האורתודוכסית היא למעשה שטר קניין הבא להסדיר את הנושא הכספי בין בני הזוג ובין הבעל לאביה של הכלה. הכתובה הקונסרבטיבית מאפשר חופש לבני הזוג לקבוע מה הם החובות ההדדיים להם הם מצפים זה מזו, באיזו דרך הם ינהלו את ענייניהם הכלכליים ביחד וגם במקרה של פרידה. רצוי לנסח הסכם ממון בנוסף לכתובה הקונסרבטיבית על מנת שיקבל תוקף משפטי וחוקי. בנוסף, כתובה אורתודוכסית מאפשרת לבני הזוג להוסיף אלמנטים המשקפים אותם כגון הקראת קטעי שירה או ניסוח נדרים עצמאי.

כתובה שוויונית חילונית

חתונה בקפריסין ביום אחד

 • חתונה במוכרת המשרד הפנים
 • חתונה מהירה
 • חתונה במחיר זול

לקבלת השרות יש למלא את הטופס


  שם + משפחה של צד א באנגלית כמו שרשום בדרכון (חובה)

  שם + משפחה של צד ב באנגלית כמו שרשום בדרכון (חובה)

  האימייל: (חובה)

  צילום תמצית רישום צד א(גם צילום מהטלפון זה מצוין)

  צילום תמצית רישום צד ב

  קובץ נוסף

  קובץ נוסף

  מספר טלפון לבירורים

  כתובת לשליחת מסמכים (לא ניתן לשלוח למקום העבודה) ובקשות מיוחדות


  נשמור על קשר

  צור קשר חתונה בקפריסין

  יש לכם שאלות נוספות?

  עדכונים שצריך לעשות באתר

  נשמח לעזור במה שאפשר!

   השם שלך (חובה)

   האימייל שלך: (חובה)

   נושא

   ההודעה שלך


   הכותב אינו נושא באחריות עבור שימוש ברעיונות, דוגמאות ומידע שבמדריך. השימוש הוא באחריות הקורא בלבד

   כתיבת תגובה