שירותי תרגום נוטריוני בצרפתית

צלצלו אלינו לקבלת פרטים נוספים 051-5544300

בשנים האחרונות יש תנועה גדולה של משקיעים ועולים מצרפת. חלקם, השאירו עסקים בצרפת והגיעו ארצה, אחרים נשארו בצרפת ומנהלים עסקים ועסקות מקרקעין בארץ. נוטריון בצרפתית נדרש עבור פעולות עסקיות ואישיות רבות – ייפוי כח לבנקים לצורך קבלת משכנתא, ייפוי כח ספציפיים וכלליים על מנת לטפל בנושאים שנשארו בצרפת כמו למשל מכירת רכב, אימות חתימות על מסמכים שונים, תרגום נוטריוני מצרפתית ולצרפתית של מסמכים ותעודות המעידות על המצב המשפחתי, תרגום ואימות של פסקי דין וצווים משפטיים ועוד.

מי יכול להיות נוטריון בצרפתית?

כדי לקבל הרשאה לעסוק כנוטריון בארץ, על המועמד להיות עורך דין שעוסק בעריכת דין ישראלי מעל לעשר שנים. לאחר מכן, עליו לעבור הכשרה מיוחדת של לשכת עורכי הדין ומשרד המשפטים ורק לאחר מכן ועדה שמתמנה מטעם משרד המשפטים בוחנת את המועמדים ומחליטה את מי להסמיך. לאחר קבלת ההסמכה, הנוטריון משאיר חתימה וחותמת בספר הנוטריונים ומוסמך לעבוד כנוטריון.

נוטריון בצרפתית אינו רק נוטריון אלא אדם הבקיא בשפה הצרפתית על בוריה. אדם המסוגל לתרגם בדיוק רב מסמכים, כולל מסמכים ותעודות משפטיות. אדם המכיר גם את השפה הצרפתית וגם את המינוחים בהם משתמשים במסמכים הרשמיים אותם הוא מתרגם, בכתב או בעל פה.

שרות תרגום נוטריוני בצרפתית מכיר היטב לא רק את השפה הצרפתית אלא גם את השפה אליה הוא מתרגם (או שממנה הוא מתרגם לצרפתית). נוטריון צרפתית בארץ יכיר קרוב לוודאי גם עברית על בוריה ויוכל לספק מסמכים רשמיים מאומתים גם בעברית וגם בצרפתית. נוטריון בצרפתית מחויב לשמור על כללי כבוד למקצוע ובפרט על סודיות. שמירה על סודיות היא הכרחית במיוחד בתחום העסקי. בניגוד למתורגמן רגיל אשר אינו מחויב בהכרח לשמור על סודיות המידע המגיע אליו לצרכי תרגום, נוטריון בצרפתית מחויב על פי כללי המקצוע לשמור על סודיות כל חוזה, מסמך או תעודה המגיעים לידיו לצורך כלשהו – בין אם מדובר בתרגום, אימות העתק, אימות חתימה או כל שירות אחר אותו נוטריון בצרפתית מתבקש להעניק.

מי נדרש לקבל עזרת נוטריון בצרפתית?

ישנם מקרים רבים בהם עזרת נוטריון בצרפתית נדרשת. אחד הנושאים החמים הוא עסקות מקרקעין, לדוגמה. על מנת לקבל משכנתא עבור עסקת מקרקעין, יש לחתום על ייפוי כח בלתי חוזר לבנק המשכנתאות ממנו לוקחים את המשכנתא. ייפוי כח בלתי חוזר דורש אישור נוטריון. כאשר מבקש המשכנתא אינו דובר את השפה העברית על בוריה, נוטריון בצרפתית יכול לאפשר חתימה כזו. במסגרת החתימה על ייפוי כח בלתי חוזר, חובתו של הנוטריון להבהיר לחותם בדיוק על מה הוא חותם ומה המשמעויות של חתימה על ייפוי כח שכזה. כאשר החותם אינו מבין היטב עברית, על ההסבר להגיע בשפה המובנת לחותם – בצרפתית, על ידי נוטריון בצרפתית.

מקרה נוסף הוא אנשי עסקים מצרפת הנדרשים לתרגם פסקי דין או חוזים. גם כאן, הידע הנדרש בשפה אינו נוגע לשפה מדוברת בלבד אלא לשפה מקצועית ומשפטית, שפה שאותה איש מקצוע – נוטריון בצרפתית – מכיר היטב. גם אם התרגום מתבצע על ידי מתורגמן שאינו נוטריון בצרפתית, על פסק הדין לעבור ולקבל חותמת של נוטריון המאשרת כי התרגום זהה למקור על מנת לתת תוקף חוקי משפטי לפסקי הדין והחוזים שנחתמו. כאשר החוזה נחתם בפני נוטריון בצרפתית, קיימת אפשרות לאשר לא רק את התרגום אלא גם לבצע אימות חתימה.

עולים מצרפת המגיעים ארצה נדרשים להסדיר את מעמדם בארץ. מתוקף כך עליהם להציג תעודות המעידות על מצבם האישי דוגמת תעודת לידה, נישואין, גירושין או פטירה. תעודות אלו הונפקו בשפה הצרפתית וכדי שיתקבלו בארץ על ידי פקידי משרד הפנים יש לתרגמם בתרגום נוטריוני מצרפתית לעברית.  לעתים קיים גם המצב ההפוך: עולה מצרפת אשר נישא בארץ או שנולדו לו כאן ילדים והוא מעוניין לרשום את השינוי שחל במצבו המשפחתי בשגרירות הצרפתית יידרש לתרגם את המסמכים שהונפקו בעברית לצרפתית בתרגום נוטריוני המאשר את נכונותם ואת דיוק התרגום.

מצב נוסף הוא אדם שעלה לארץ אבל נותרו לו עניינים לא סגורים בצרפת: חשבונות בנק, רכב, דירה ועוד. גם אם אותו אדם קבע עם אדם אחר שנשאר בצרפת שאותו אדם שלישי יהיה אחראי על ענייניו, ישנן פעולות רבות שיצריכו מתן ייפוי כח. ייפוי כח יכול להינתן לפעולות ספציפיות כגון מכירת רכב או השכרת דירה או להינתן כייפוי רכב כללי המאפשר לאותו אדם שלישי לטפל בכל ענייניו של החותם, בהתאם לצורך כאשר יצוצו. את שני סוגי ייפוי הכח ניתן לקבל אצל נוטריון בצרפתית שידאג כי ייפוי הכח יקבל תוקף חוקי ויוודא כי החותם עושה זאת ללא שהופעלו עליו לחצים לחתום ומתוך הבנה של הדברים עליהם הוא חותם ומה משמעותם האפשרית.

הסכם ממון לפני נישואין

שירות נוסף שנוטריון בצרפתית יכול להעניק הוא אימות הסכם ממון לפני נישואין. עולים רבים המגיעים מצרפת הם מבוססים כלכלית. במידה והם מתכוונים להכנס בברית הנישואים אחד הדברים המומלצים והרצויים הוא לחתום על הסכם ממון לפני הנישואים, הסכם אשר מסדיר את ההתחייבויות הכספיות העתידיות הנוגעות לרכוש שנצבר לפני הנישואין ולרכוש שיצטבר במהלך הנישואים. הסכם ממון לפני נישואין יכול לכלול הסדרים כספיים שאינם מקובלים במסגרת ההגנה המקובלת בחוק על זוגות נישואים. רצוי שהסכם ממון לפני נישואים לא יחרוג ויגע בנושא ילדים עתידיים של בני הזוג או מזונות עבורם, כיוון שבניגוד ליתר הסכם הממון אלו יהיו בגדר הצהרת כוונות בלבד. הסכם ממון לפני נישואין הנחתם בפני נוטריון בצרפתית, יש לו תוקף זהה לפסק דין הניתן בבית המשפט.

ניתן לחתום על הסכם ממון בפני נוטריון בצרפתית רק לפני הנישואים. במסגרת חתימה על הסכם ממון שכזה, הנוטריון גם יוודא כי החתימה נעשית ברצון מצד שני הצדדים וגם ידאג לבאר לכל הצדדים, כל אחד בשפה המובנית לו, מה המשמעויות של כל פסקה ופסקה בהסכם הממון. לאחר הנישואין, נוטריון לא יכול לאשר הסכם ממון, ויש לאשר הסכם ממון שכזה רק בפני בית משפט לענייני משפחה. אישור הסכם ממון לאחר נישואין בפני בית משפט נעשה באווירה שונה לגמרי, ולא תמיד כולל הסברים וביאורים, במיוחד לא בשפה הנוחה לשני הצדדים החתומים. מלבד ההסברים, גם האווירה במשרדי נוטריון בצרפתית פורמלית ומאיימת פחות מזו הקיימת בבתי המשפט, למרות שתוקף החתימה על הסכם ממון לפני נישואין כזה זהה לתוקף הסכם ממון שניתן בבית המשפט.

 

נוטריון בצרפתית יכול לתת את כל מגוון שירותי הנוטריון הכלליים הניתנים על ידי נוטריונים בארץ. תוספת השפה הצרפתית מאפשרת לנוטריון בצרפתית לבצע תרגום נוטריוני מצרפתית ולצרפתית, לאמת חתימות של אנשים דוברי צרפתית, לתת תוקף מפשטי לחתימה על ייפויי כח שונים, לאשר העתקים, אישורי חיים ועוד. שירותי נוטריון בצרפתית נדרים על מנת להסדיר מעמד אזרחי אישי חוקי בארץ כמו גם להסדיר ולבאר נושאים עסקיים כפסקי דין, צוואות, חוזים ועוד. עבור עולים מרפת כמו גם עבור אנשי עסקים וסוחרי נדל"ן צרפתיים – שירותי נוטריון בצרפתית הם בגדר הכרח.

ניתן לקבל אצלנו גם שרותי תרגום נוטריוני בשפות:

תרגום נוטריוני רוסית

תרגום נוטריוני אוקראינית

תרגום נוטריוני רומנית

תרגום נוטריוני צרפתית

תרגום נוטריוני ספרדית

 

 

נוטריון בצרפתית

נוטריון צרפתית מה תפקידו?

אנחנו מספקים שירותי תרגום ואישורים נוטריונים בצרפתית לנכונות תרגום של מסמכים מעברית לצרפתית ולהיפך משמכית המתאימים למשרד הפנים.

מחירון נוטריון לצרפתית?

מחירון נוטריון בצרפתית משתנה מפעולה לפעולה במקרה של תרגום מהשפה הצרפתית לעברית אין שינוי במחיר ויש להתיחס למחיר הנוטריוני ללא תוספת. המחיר מתעדכן מאט לאט ע"י משרד המשפטים וניתן לראותו אותו באתר שלנו.

מה הם שירותי נוטריון בצרפתית?

אישורים נוטריונים, משכנתא, ייפוי כוח, אימות חתימות ותרגומים בצרפתית מעוד הרשימה המלאה נמצאת באתר שלנו

מה העלות לתרגום מסמכים מצרפתית לעברית?

עלות התרגום הנוטריוני מצרפתית לעברית מתומחר לכל מסמך ע"י מספר המילים ניתן לקבל הצעת מחיר מהירה באתרנו

קבלו הצעת מחיר לשרות נוטריון

לקבלת הצעת המחיר ללא התחיבות מלאו את הפרטים

  שם + משפחה (חובה)

  האימייל: (חובה)

  צרף צילום של המסמכים(גם צילום מהטלפון זה מצוין)

  קובץ נוסף

  קובץ נוסף

  קובץ נוסף

  מספר טלפון לבירורים

  ספרו לנו קצת מה אתם צריכים


  נשמור על קשר

  צור קשר חתונה בקפריסין

  יש לכם שאלות נוספות?

  עדכונים שצריך לעשות באתר

  נשמח לעזור במה שאפשר!

   השם שלך (חובה)

   האימייל שלך: (חובה)

   נושא

   ההודעה שלך


   הכותב אינו נושא באחריות עבור שימוש ברעיונות, דוגמאות ומידע שבמדריך. השימוש הוא באחריות הקורא בלבד

   כתיבת תגובה