זכויות לאחר חתונה בקפריסין

צלצלו אלינו לקבלת פרטים נוספים 051-5544300

 

Nikita Khalimonenkov
Nikita Khalimonenkov
2023-09-08
אלופים אלופים אלופים !!!! כל התהליך נעשה באופן סופר זריז ומקצועי !! תודה רבה !!!
avital bard
avital bard
2023-08-27
עזרו לנו לקבל את כל האישורים הנדרשים במהירות רבה! שירות מצויין תודה רבה לכם!
זהר רוגל
זהר רוגל
2023-08-03
עדיין בתהליך אבל עד עכשיו, וואו שירות נדיר והכי שטוב שקיבלתי ever בהערכה זוהר ר.

זוגות רבים בוחרים להתחתן בנישואים אזרחיים בקפריסין. הסיבות לכך הן רבות: ישנם זוגות אשר הרבנות מסרבת לחתן כיוון שהיא אינה מכירה ביהדותם, אחרים הם זוגות גאים בני אותו המין שהמדינה אינה מתירה את נישואיהם, אחרים הרבנות מסרבת לחתן בגלל תירוצים דתיים כאלו ואחרים ואילו אחרים בוחרים לקיים נישואים על פי אמונתם ולהשאיר את הרבנות מחוץ לחייהם ככל הניתן. בכל המקרים הללו, הזוגות בוחרים באחת האפשרויות שהופכת מקובלת מאד עבור זוגות ישראלים: נישואים אזרחיים המתקיימים כחוק בחו"ל במדינה המאפשרת נישואיי תיירים ורישום במשרד הפנים כזוג נשוי על פי החלטת בית המשפט במטרה שלא לעבור על החוק הבינלאומי בין מדינות המכיר בנישואים שנערכו בארץ אחרת.

אחת השאלות העולה לאחר נישואים אזרחיים בקפריסין היא מה הן זכויותיהם, וחובותיהם, של בני הזוג שנישאו בנישואים אזרחיים בקפריסין לאחר החתונה?

"רמות" הכרה חוקית בזוגיות

ישראל היא המדינה הדמוקרטית היחידה בעולם בה נישואים אזרחיים אינם מתאפשרים על פי חוק. כיוון שמדובר בבעיה משמעותית עבור זוגות רבים, למעשה כ20% מהזוגות שנרשמים כנשואים מדי שנה בארץ עושים זאת באמצעות נישואים אזרחיים בחו"ל, רובם המכריע בקפריסין. זוגות רבים אחרים בוחרים לחיות ביחד ללא נישואים, כידועים בציבור.

למרות שהדבר אינו מוסדר בחקיקה, במהלך השנים התגבשו הרבה מאד פסקי דין תקדימיים העוסקים בזכויותיהם וחובותיהם של אנשים שנישאו בנישואים אזרחיים בקפריסין וכן באלו שבחרו לחיות יחדיו כידועים בציבור. פסקי דין אלו קובעים, למעשה, את מעמדם החוקי של זוגות אלו.

זוג המחליט לקיים חיים משותפים נכנס למעין שותפות שהיא לא רק שותפות רגשית או דרך לחלוקת נטל אחזקת הבית אלא גם שותפות כלכלית עסקית. קחו לדוגמה זוג אשר מחליט כי אחד מבני הזוג יקריב את הקריירה לטובת הטיפול בבית ובילדים. בניגוד לתפיסה על פיה רק אחד מבני הבית תורם לכלכלת ה"עסק" המשפחתי, למעשה לעסק זה אין יכולת קיום ללא תמיכת בן הזוג שדואג לכל הקשור בניהול הבית והטיפול בילדים. אם בן הזוג לא היה אוסף כל יום את הילדים מהגן ומבתי הספר בארבע אחר הצהריים, הרי שמי שיצא לעבוד לא היה יכול להשאר עד מאוחר בעבודה, להשתתף בישיבות המתקיימות בשעות אחר הצהריים או לנסוע לכנס בחו"ל מתוך ידיעה כי ילדיו מטופלים. למה הדבר דומה? הדבר דומה לניסיון לנהל עסק גדול ללא מחלקת פיננסים, כח אדם או לוגיסטיקה – כל אותן מחלקות אשר למרות שאינן תורמות ישירות להכנסות העסק, לעסק אין קיום בלעדיהן.

החוק מכיר בשותפות עסקית זו בין בני הזוג ובמסגרת זו קיימים חוקים שנקבעו שבאים למסד את הזכויות והחובות של כל אחד מבני הזוג במסגרת מערכת היחסים – בין אם מדובר בזוג שנישא באמצעותה רבנות, זוג שנישא בנישואים אזרחיים בחו"ל או זוג החי כידועים בציבור. הזכויות והחובות החוקיות הקיימים בין בני הזוג במסגרות הזוגיות השונות דומות, אולם קיימים מספר הבדלים משמעותיים ביניהן.

זכויות בנושא ממון

ראשית בואו נדבר על הסדר ממון וצווי ירושה. בני זוג יכולים להחליט בינם כיצד ברצונם לחלק את רכושם במקרה של פרידה. כל אחד מבני הזוג גם רשאי להגדיר את האופן בו הוא יוריש את נכסיו לאחר מותו בהגדרת וניסוח צו ירושה. במידה וקיים הסדר ממון או צו ירושה תקפים, יש להם קדימות לעומת חוקי ברירת המחדל הקיימים במדינה. מטרת הסדרי ברירת המחדל היא להבטיח כי זכויות בני הזוג נשמרות גם במקרים בהם לא הוגדר הסכם ממון או צו ירושה.

במקרה של פרידה, הסדר ברירת המחדל בארץ מחולק לשני הסדרים אפשריים: חזקת שיתוף בין בני זוג וחוק יחסי ממון בין בני זוג. חזקת שיתוף בין בני זוג תקפה למצבים של נישואים שנערכו לפני 1974 ולבני זוג ידועים בציבור. חוק יחסי ממון בין בני זוג חל על בני זוג שנישאו דרך הרבנות או אחד מבתי הדין הדתיים האחרים בארץ ועל בני זוג שנישאו בנישואים אזרחיים בקפריסין או במדינה אחרת. ההבדל בין שני הסדרים אלו הוא מועט.

על פי חזקת השיתוף בני זוג הם שותפים שווים ומלאים בכל רכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים אלא אם כן מדובר בנכס שברור שלא הייתה כוונת שיתוף כלפיו, או שהקשר הזוגי לא היה תקין (לדוגמה: אלימות כלפי אחד מבני הזוג). בחזקת שיתוף הנכסים נחשבים משותפים בכל רגע נתון ללא קשר לפקיעתם מערכת היחסים. נכסים מוחרגים מחזקת השיתוף הם נכסים שהובאו למערכת היחסים לפני תחילתם על ידי אחד מבני הזוג, מתנות וירושות. חזקת השיתוף חלה גם על זכויות סוציאליות (למשל פנסיה עתידית), נכסים עסקיים או נכסי קרירה ומוניטין.

ההבדל העיקרי לעומת  חוק יחסי ממון – איזון משאבים הוא כי נכסי הזוג בחזקת שיתוף נחשבים משותפים בכל רגע נתון ואילו על פי חוק יחסי ממון איזון משאבים ה"חשבונאות" בין בני הזוג מתקיימת רק במקרה של פקיעת הנישואין – כלומר אחרי מתן גט. קיימת אפשרות להקדים את המועד הזה אם בני הזוג הגישו בקשה לחלוקת הרכוש, אם בני הזוג חיים בנפרד 9 חודשים ומעלה (במצטבר במשך שנה, וגם אם חיו בנפרד תחת אותה קורת גג) או במקרים של אלימות שאז בית המשפט יכול לקצר את משך תשעת החודשים הנדרשים. הבדל נוסף הוא על נכס שנרכש בתקופה בה בני הזוג חיו יחד אך נרשם רק על שם אחד מהם. בעוד שעל פי חוק יחסי ממון הנכס שייך לשניהם, על פי חזקת השיתוף יהיה על בן הזוג השני להוכיח כוונת שיתוף בנכס הנ"ל.

חוקים אלו חלים על כל מי שנמצא בזוגיות, בין אם מדובר על נישואים דרך הרבנות, נישואים אזרחיים בקפריסין או במדינה אחרת זרה או על זוגות אשר מוכרים כידועים בציבור.

מזונות

קיימים שני סוגי מזונות: מזונות ילדים ומזונות בן הזוג. מזונות ילדים (משותפים) משמעותם חובתו של כל אחד מבני הזג לדאוג לכלכלת הילדים הקטינים בהתאם לחזקתו בילדים. מי שהילדים בחזקתו זכאי לקבלת דמי מדונות עבור הילדים. אם מדובר בשיתוף כלכלת הילדים המזונות הם בהתאם ליחס השיתוף. מזונות ילדים מתקיימים בין אם מדובר על נישואין ברבנות, נישואים אזרחיים בחו"ל או במקרה של ידועים בציבור.

מזונות בן הזוג הם חובתו של בן הזוג לשמור על רמת החיים של בן הזוג השני לאחר הפרידה. לאלו יש תוקף חוקי לאחר נישואין שמקורם ברבנות. למרות שאין חובת תשלום מזונות בן זוג בפרידת ידועים בציבור, בשנים האחרונות הפסיקה המקובלת בבתי המשפט היא להכיר גם במזונות אלו כאשר במקרה זה הם נקראים "מזונות אזרחיים".

מזונות ילדים יכולים להיפסק גם עבור זוגות שאינם מוגדרים כידועים בציבור באישור בית המשפט.

ירושה

חוקי הירושה זהים עבור זוגות נשואים המוכרים על ידי הרבנות, זוגות שנישאו בנישואים אזרחיים בחו"ל וידועים בציבור. לאחר מות אחד מבני הזוג, בן הזוג שנותר בחיים זכאי לרשת את נכסיו.

במקרה של ידועים בציבור במיוחד, המצב עלול להסתבך כאשר לבני הזוג ילדים (יורשים) מקשרים קודמים. במקרה כזה ייתכן לבן הזוג הנותר יאלץ להוכיח את מעמדו כידוע בציבור, דבר שעל פי החוק אינו ברור מאליו ולעתים קשה להוכחה.

גירושין

פרידה יכולה להתקיים או באמצעות מתן גט או דבר התרת הקשר באמצעות בית המפשט לענייני משפחה. כאשר הזוגות אינם מוכרים על ידי הרבנות, התרת הנישואין תעשה בבית המשפט. במידה והנישואים האזרחיים בחו"ל התקיימו לא כתוצאה מכורח אלא מרצון שני הצדדים לא לערב את הרבנות בתהליך, הם ימצאו את עצמם מערבים את הרבנות בעל כורחם כיוון שבמקרים אלו הרבנות דורשת גט לחומרה בתואנה שלמרות שמדינת ישראל מכירה רק בנישואים שנערכו דרך הרבנות הרי שהדת גורסת שהם נשואים, אפילו אם לא קיימו את הדרישות הרבניות ביחס לטקס הנישואין הנדרש.

במקרים אלו עלולה אישה למצוא את עצמה, לדוגמה, עגונה – למרות שמעולם לא נישאה דרך הרבנות.

ילדים

בניגוד למרבית ההליכים, חוקי אימוץ שונים בין נשואים דרך הרבנות ואחרים. זוגות ידועים בציבור אינם מוכרים לצורך אימוץ, זוגות מעורבים וזוגות בני אותו המין אינם מורשים לאמץ. היחס בענייני טיפולי פוריות אף הוא שונה. למרות שעל פניו לא אמור להיות שוני בין טיפולי הפוריות להם זכאיות נשים וזוגות במצבים שונים, בפועל – לא מעט בתי חולים ציבוריים מסרבים להעניק טיפולי פוריות לנשים אשר אינן נשואות דרך הרבנות – ובכלל זה נשים אשר נישאו בנישואים אזרחיים בחו"ל.

בני זוג בני אותו המין רשאים לאמץ את הילדים שנולדו לתוך מערכת היחסים גם אם הם אינם ההורים הביולוגיים של הילד. בפועל, המדינה לעתים "שוכחת" שהורה קיבל צו אימוץ או שבתעודת הלידה נרשמו לילד שני הורים ו"זוכרת" רק את ההורה הביולוגי. מצב זה עלול לעורר קשיים חוקיים במצבים שונים דוגמת קבלת טיפול רפואי, הוצאת הילד הביתה ממוסד חינוכי או קבלת ויזה למדינה זרה. הזיכרון הקצר של המדינה יכול להופיע בדיעבד גם לאחר קבלת צו הורות משותף.

התאזרחות

בני זוג שאחד מהם אינו ישראלי זכאים לקבל אישורים מיוחדים לשהיית בן הזוג הזר בארץ תוך מתן אישור עבודה ואף קבלת אזרחות לאחר פרק זמן. התהליך הנדרש נקרא "הליך מדורג" והוא נמשך בממוצע כחמש שנים עבור זוגות נשואים. זוגות שאינם נשואים ובני אותו המין יכולים לנסות להשיג זכות זו עבור בן הזוג הזר אולם הדבר אינו מובן מאליו ולרב נמשך זמן רב יותר. בממוצע מדובר בתוספת של שנתיים להליך המדורג ובדיקות נוקשות יותר לגבי טיב היחסים בין בני הזוג.

ביטוח לאומי וזכויות להשגת דיור

כמעט ואין הבדל בין בעלי המעמד השונה בזכויות קבלת דיור וזכויות הניתנות בביטוח הלאומי. ההבדל היחיד הקיים בין זוגות נשואים לזוגות ידועים בציבור נוגע לאלמנים אשר נכנסו לקשר חדש. במקרה כזה, נישואין יבטלו את קצבת האלמנות בעוד מעמד של ידועים בציבור לא יבטל את הקצבה.

מס הכנסה

על פי חוקי מס הכנסה, החוקים תקפים רק לזוגות נשואים ולא לידועים בציבור. משמעות הדבר היא כי בעוד שבן זוג נשוי אינו רשאי להעסיק ולתת שכר לבן זוגו הנשוי הוא רשאי לעשות זאת לבן זוג ידוע בציבור תוך הגשת טפסים נפרדים למס הכנסה.

נקודה נוספת נוגעת לפיצויי פיטורין להן זכאי בן זוג נשוי שהתפטר ממקום עבודתו לצורך מעבר מגורים בעקבות החתונה, מצב שלא קיים עבור זוגות ידועים בציבור.

זכויות לאחר חתונה בקפריסין

במשרדנו, המוביל בתחום עריכת דין, אנו מציעים שירותים לחונה בקפריסין:

 • תרגום תמציות רישום בחינם.
 • חותמת נוטריון בעלות הממשלתית הקבועה.
 • חותמת אפוסטיל: שירות שליחים ללא תשלום.
 • משלוח מהיר דרך UPS לנקודות חלוקה מועדפות.
 • הכנת מסמכים לזוגות רווקים במחיר ממשלתי.


  שם + משפחה של צד א באנגלית כמו שרשום בדרכון (חובה)

  שם + משפחה של צד ב באנגלית כמו שרשום בדרכון (חובה)

  האימייל: (חובה)

  צילום תמצית רישום צד א(גם צילום מהטלפון זה מצוין)

  צילום תמצית רישום צד ב

  קובץ נוסף

  קובץ נוסף

  מספר טלפון לבירורים

  כתובת לשליחת מסמכים (לא ניתן לשלוח למקום העבודה) ובקשות מיוחדות


  לאחר שליחת המסמכים הצוות המקצועי שלנו לחתונה בקפריסין יבדוק את המסמכים.
  ניצור איתכם קשר תוך זמן קצר לתחילת הליך מסודר.
  ההליך כולל הכנת המסמכים לקפריסין. תרגום תמציות הרישום + חותמת נוטריון ואפוסטיל.
  תשלום לחתימת מסמכים הוא לפי המחירון הממשלתי ללא פערי תיווך!
  תרגום מסמכים ושירות החותמת אפוסטיל ניתנים ללא תשלום
  שירות ללא תשלום למי שמבצע אצלנו את המסכים:
  הסבר מסודר על הרישום בעירייה
  מערכת לקביעת תורים ללא תשלום.
  הסבר מפורט של שלב אחר שלב ולווי מקצועי טלפוני
  הסבר ראשוני להסכם מוון לפני החתונה
  בכל שאלה ניתן לפנות אלינו בטלפון
  051-5544300
  או במייל

  סקירה זו מעמיקה בנבכי זכויות הנישואין בקפריסין בישראל בשנת 2024. היא מספקת ניתוח מעמיק של ההשלכות המשפטיות, ההשלכות החברתיות וההתפתחות של זכויות אלו לאורך זמן. מטרתו היא לספק הבנה מקיפה של הנושא עבור יחידים, זוגות ואנשי מקצוע משפטיים.

  "האבולוציה של זכויות הנישואין בקפריסין בישראל: מאיפה התחלנו?"

  זכויות הנישואין בקפריסין בישראל עברו שינויים משמעותיים במהלך השנים. בעבר לא הוכרו נישואים חד מיניים, ורק זוגות הטרוסקסואלים יכלו להינשא כחוק. עם זאת, עם חלוף הזמן וההתקדמות של הגישות החברתיות כלפי שוויון נישואין, הנוף השתנה. בשנת 2019 קבע בית המשפט העליון בישראל כי נישואים חד מיניים שנערכו בחו"ל יוכרו בארץ. החלטה ציונית זו סימנה נקודת מפנה בהכרה בזכויות הנישואין של זוגות חד מיניים.

  בעקבות פסיקה פורצת דרך זו, התקדמויות נוספות בוצעו בשנת 2022 כאשר ממשלת ישראל העבירה חוק המתיר לזוגות חד מיניים להינשא בתוך המדינה. המהלך הזה זכה לתמיכה רחבה וחגיגה מצד קהילת +LGBTQ, שכן הוא העניק להם את אותן זכויות והכרה כמו זוגות הטרוסקסואלים. זה היה צעד משמעותי לקראת השגת שוויון אמיתי בזכויות הנישואין בקפריסין בישראל.

  למרות שהושגה התקדמות, חשוב להכיר בכך שהאתגרים עדיין קיימים. למרות ההכרה החוקית בנישואים חד מיניים, עדיין קיימות מגבלות בתחומים מסוימים, כגון זכויות אימוץ ופונדקאות. כמו כן, מוסדות דת בישראל אינם מבצעים כיום נישואים חד מיניים, מה שעלול להוות מקור לתסכול עבור חלק מהזוגות. אף על פי כן, הנוף המתפתח של זכויות הנישואין בקפריסין בישראל משקף את המאמצים המתמשכים להבטיח יחס והכרה שווה לכל הפרטים, ללא קשר לנטייתם המינית.

  האם שוויון בזכויות נישואין הוא מציאות בשנת 2024?

  בשנת 2024, השאלה האם שוויון בזכויות הנישואין הפך למציאות בקפריסין בישראל נותרה מורכבת. אמנם הושגה התקדמות משמעותית לקראת הכרה והכשרת נישואים חד-מיניים, אך עדיין יש פערים מתמשכים שיש לטפל בהם. היבט אחד שיש לקחת בחשבון הוא ההכרה והזכויות המשתנות של נישואים חד מיניים בין מוסדות דת שונים. בעוד שחלקם אימצו את רעיון השוויון, אחרים עדיין לא קיבלו או ביצעו נישואים חד מיניים במלואם. הדבר יוצר פער בזמינות זכויות הנישואין לזוגות חד מיניים, בהתאם להשתייכותם הדתית.

  בנוסף, נושא האימוץ והפונדקאות לזוגות חד מיניים עדיין מהווה אתגרים. בעוד שההכרה בנישואים חד מיניים התרחבה, ייתכן שהחוקים סביב אימוץ ופונדקאות לא תמיד עולים בקנה אחד עם ההתקדמות הללו. זה יכול ליצור מכשולים ומגבלות עבור זוגות LGBTQ+ שרוצים להקים משפחה, ולהדגיש עוד יותר את הצורך בחקיקה מקיפה וכוללת.

  יתרה מזאת, גם עמדות חברתיות וקבלה כלפי נישואים חד מיניים ממלאות תפקיד בקביעת המציאות של שוויון בזכויות הנישואין. אמנם חלה התקדמות משמעותית בשינוי דעת הקהל וטיפוח הקבלה, אבל עדיין יש כיסים של התנגדות ואפליה שנמשכים. זה יכול להתבטא בסטיגמה חברתית, היעדר רשתות תמיכה, או אפילו אפליה בחיי היומיום.

  "חוקים ומדיניות: האם הם מספיק מקיפים?"

  כאשר בוחנים את החוקים והמדיניות סביב זכויות הנישואין בקפריסין בישראל בשנת 2024, מתברר שיש עוד עבודה לעשות כדי להבטיח שוויון מקיף. בעוד שנישואים חד-מיניים מוכרים וחוקים בתחומי שיפוט מסוימים, חוסר האחידות ברחבי המדינה יוצר זכויות והגנות לא עקביות עבור זוגות להט"ב+. בנוסף, עדיין ייתכנו פרצות משפטיות או אי בהירות המאפשרות אפליה או שלילת זכויות מסוימות על רקע נטייה מינית.

  סוגיית זכויות האימוץ לזוגות חד מיניים היא תחום נוסף בו החוקים עלולים לא להעניק שוויון מקיף. אמנם חלה התקדמות מסוימת במתן אפשרות לזוגות חד מיניים לאמץ, אבל עדיין ייתכנו מגבלות או הגבלות שמפריעות ליכולתם להקים משפחה. מגבלות אלו יכולות להנציח את אי השוויון ולמנוע מזוגות חד מיניים את אותן הזדמנויות כמו עמיתיהם הטרוסקסואלים.

  יתר על כן, היעדר הנחיות ותקנות ברורות לגבי פונדקאות לזוגות חד מיניים עלול ליצור בלבול ומחסומים בגישה לזכויות רבייה. היעדר מדיניות מקיפה עלולה להשאיר זוגות להט"ק+ לא בטוחים לגבי האפשרויות שלהם ועלול לגרום לשיטות מפלות או דחיית שירותים.

  זה חיוני למחוקקים ולקובעי מדיניות לסקור ולעדכן באופן רציף את החוקים והמדיניות הקיימים כדי להבטיח שהם כוללים ומקיפים. זה כולל התייחסות לכל פרצות או חוסר עקביות שעלולים להוביל לאפליה או ליחס לא שוויוני. יתרה מכך, מתן הנחיות ותקנות ברורות לגבי זכויות אימוץ ופונדקאות לזוגות חד מיניים חיונית כדי להבטיח שלכל הפרטים תהיה גישה שווה לאפשרויות הרבייה הללו.

  "השלכות חברתיות: מה זה אומר על האנשים?"

  לנוף המתפתח של זכויות הנישואין בקפריסין בישראל בשנת 2024 יש השלכות חברתיות משמעותיות על האנשים החיים במדינות אלו. ראשית, ההכרה בנישואים חד מיניים והרחבת הזכויות החוקיות לזוגות להט"ב+ מעבירים מסר חזק של הכלה וקבלה. היא מקדמת חברה סובלנית ומגוונת יותר שבה אנשים יכולים להביע בחופשיות את אהבתם ומחויבותם, ללא קשר לנטייתם המינית.

  יתרה מכך, הענקת זכויות נישואין שוות לזוגות חד מיניים מטפחת תחושת שייכות ותוקף בתוך קהילת ה-LGBTQ+. הוא מספק מסגרת חוקית למערכות היחסים שלהם ומבטיח שהם זוכים לאותן הגנות והטבות כמו זוגות הטרוסקסואלים. להכרה זו יכולה להיות השפעה עמוקה על הרווחה הנפשית והרגשית של יחידי LGBTQ+, להציע להם תחושת ביטחון וקבלה בחייהם האישיים.

  בנוסף, הזמינות של זכויות אימוץ לזוגות חד מיניים מאפשרת להם לבנות משפחות ולחוות את הנאות ההורות. זה לא רק מועיל לזוגות עצמם אלא גם תורם ליצירת משפחות מגוונות ומכילות יותר בחברה. זה מאתגר את התפיסות המסורתיות של המשפחה ומרחיב את ההבנה של מה זה אומר להיות הורה.

  עם זאת, חשוב להכיר בכך שלמרות ההתקדמות, עדיין עשויים להיות חלקים בחברה המחזיקים באמונות מפלות או נוטות דעות קדומות כלפי אנשים להט"ב+. ההכרה בנישואים חד מיניים והרחבת הזכויות עלולות להתמודד עם התנגדות והתנגדות מצד פלגים שמרניים. זה חיוני לקמפיינים של חינוך ומודעות להמשיך ולאתגר את הסטריאוטיפים ולקדם קבלה כדי להבטיח חברה מכילה יותר לכולם.

  לסיכום, התפתחות זכויות הנישואין בקפריסין בישראל משקפת את הדינמיקה של חברה בתנופה. שנת 2024 ראתה התקדמות ושינויים משמעותיים, אך עדיין ישנם פערים שיש לטפל בהם. השיח סביב זכויות אלה ממשיך להתפתח, ומקדם מסגרת משפטית כוללת ומקיפה יותר לכולם.

  נשמור על קשר

  נשמור על קשר

  צור קשר חתונה בקפריסין

  יש לכם שאלות נוספות?

  עדכונים שצריך לעשות באתר

  נשמח לעזור במה שאפשר!

   השם שלך (חובה)

   האימייל שלך: (חובה)

   נושא

   ההודעה שלך


   הכותב אינו נושא באחריות עבור שימוש ברעיונות, דוגמאות ומידע שבמדריך. השימוש הוא באחריות הקורא בלבד

   כתיבת תגובה