נישואין רפורמיים

חתונה בקפריסין ביום אחד המוכרת במשרד הפנים ליצירת קשר 051-55-44-300

כל שנה מתקיימים במדינת ישראל טקסי חתונה רבים שאינם טקסים אורתודוכסים שעברו דרך הרבנות. חלק מהטקסים הם טקסים חילוניים לכל דבר, אחרים טקסים קונסרבטיבים ששומרים על רוח הטקסים ההלכתיים אך נבדלים מהם ושומרים גם על אווירה נעימה, מודרנית ושוויונית. טקסים רבים אחרים מתקיימים במסגרת הזרם הרפורמי – שגם ידוע כזרם היהדות המתקדמת, הזרם הפרוגרסיבי או הליברלי. בישראל ישנם כ-70 מניינים קונסרבטיביים וכ-40 רפורמיים, אך מבין טקסי הנישואין המתרחשים בישראל בשנה, רק כ-200 הם קונסרבטיבים ואילו 1200 הם רפורמיים.

מהו הזרם הרפורמי?

הזרם הרפורמי ביהדות הוא זרם הדוגל במרכזיות ערכי המוסר על פני הטקסיות, שינוי מתמיד, פלורליזם ואי הצמדות לטקסים וחוקים שנקבעו לפני אלפי שנים. במסגרת היהדות המתקדמת קיים דגש מובנה על בחירה אישית. אם הזרם הקונסטרוקטיבי שם את הדגש על קיום הטקסים אבל לא על האמונה באל, הזרם הרפורמי הפוך אליו בהשקפותיו. על פי הזרם הרפורמי, האמונה באל היא הדבר המהותי בעוד ההיצמדות לטקסים וחוקים כאלו או אחרים היא משנית ולא מהותית.

על פי היהדות המתקדמת, היחיד הוא גורם הסמכות בכל הנוגע לדת והאופן בו היא מיושמת. הדגש החברתי הוא על תרומה למטרות חברתיות שונות.

הכרה בנישואין על פי זרם היהדות המתקדמת בישראל

בישראל לא קיימת הפרדה בין דת למדינה. הסמכות העליונה בעניינים הנוגעים למשפחה ולזוגיות היא הרבנות (בכל הנוגע לזוגות יהודים). הרבנות אינה מכירה בסמכותם של רבנים רפורמיים לחתן זוגות ישראליים ואינה מכירה בנישואים שנערכו על ידי רבנים כאלו. משרד הפנים אינו מחויב לרשום זוגות אלו כנשואים.

במידה וזוג נישא בנישואים רפורמיים ומעוניין לשנות את מעמדו החוקי ולהשוותו לזה של כל זוג נשוי אחר, יהיה עליהם לערוך חתונה נוספת או דרך הרבנות או כחתונה אזרחית בחו”ל אשר משרד הפנים מחויב להכיר בה ולרשום את בני הזוג כנשואים.

יחד עם זאת, כיוון שנישואים על פי ההלכה כוללים בסך הכל את הביטוי “הרי את מקודשת לי” כאשר ישנם שני עדים (גברים) והגבר נותן דבר מה בשווי פרוטה (לרב טבעת נישואין) לאשה – הרי שבמקרים רבים הזוג, גם אם לא נישא דרך הרבנות, עדיין ייחשב כנשוי על פי ההלכה. כל עוד הזוג לא נישא בנישואים אזרחיים בחו”ל ואינו מוכר על ידי משרד הפנים, הרי שהגירושים עצמם אינם מחייבים מעבר דרך הרבנות. במקרים בהם הזוג כן קיבל מעמד חוקי כנשוי במדינה או במקרים בהם אחד מבני הזוג יבקש להינשא בשנית באמצעות הרבנות – אז עלול להיווצר מצב שבו הרבנות תדרוש קיום גט לחומרה – או במילים אחרות לקיים את תהליך הגירושין המלא דרך הרבנות על מנת למנוע מצב בו האדם נשוי לכאורה לשני אנשים שונים.

מה כולל טקס נישואים לפי הזרם הרפורמי?

נישואין רפורמייםהזרם הרפורמי שם דגש על בחירה אישית והתרחקות מטקסיות החלולה מתוכן אישי משמעותי עבור שני בני הזוג. במסגרת ההכנה לטקס רפורמי בני הזוג יפגשו עם הרב או הרבה מספר פעמים לפני הטקס עצמו. התהליך כולל את הצגת הטקס המסורתי ובנייה משותפת של טקס אשר מתאים לשני בני הזוג. הטקס יכול להיות קרוב לטקס המסורתי או מרוחק ממנו, בהתאם לרצון הזוג וההחלטה המשותפת עם הרבה או הרב בהם הם בחרו שינהל את הטקס.

בסיום הטקס, יקבלו בני הזוג תעודת חופה וזוגיות שאמנם אין לה תוקף חוקי בארץ אבל תסייע להם להסדיר את מעמדם כידועים בציבור במידת הצורך. התנועות הרפורמיות גם כוללות ליווי משפטי שיסייע לבני הזוג לנסח חוזה משפטי שיעגן את חובותיהם וזכויותיהם זה לזו במסגרת הסכם חיים משותפים או הסכם ממון (או גם וגם).

טקס יהודי מתקדם מושתת לרב על הטקס המסורתי. הוא כולל אלמנטים מוכרים כמו חופה, החלפת טבעות, שבע ברכות, הקראת הכתובה ושבירת הכוס, אולם כל אחד מאלו יכול לעבור התאמה אישית על מנת להפכו לשוויוני ומייצג את הזוג הנישא. נוסח הכתובה והברכות יכולים ומשתנים, הוספת אלמנטים המייצגים את בני הזוג כגון הקראת קטעי שירה או החלפת נדרים אישיים. טקס החופה הרפורמי משלב בין המסורת היהודית לבין הערך החשוב של שוויון מגדרי, רוח ההתחדשות היהודית והסיפור האישי והזוגי שלכם.  על פי הערכים הרפורמיים זכותם וחובתם של בני הזוג לגלות מעורבות בעיצוב טקס החופה, כך שישקף את ערכיהם ואת אופי הקשר שבינם. חלק מהותי מעיצוב הטקס הרפורמי הוא ניסוח כתובה זוגית המבטאת את ההתחייבות ההדדית של בני הזוג זה לזה. ניתן להסתייע בנוסחים קיימים של כתובות שוויוניות או לנסח יחד כתובה ייחודית של בני הזוג

שוויון בין המינים הוא ערך יסוד ביהדות הרפורמית. בטקס החופה המתקדם נשמע קולם של שני בני הזוג מתחת לחופה. בני הזוג מקדשים זה את זה ומשקים זה את זה בכוס היין. ענידת שתי הטבעות הופכת לסמל של שוויון, שותפות אמת ואהבה. החתימה על הכתובה פתוחה לנשים או גברים והכלה אינה חייבת בכיסוי פנים בהינומה ובטבילה במקווה.

ומה לגבי הילדים?

על פי היהדות, ממזרים הם רק מי שנולדו לאם נשואה אשר ילדה לגבר שאינו בעלה. אישה שאינה נשואה לא יכולה ללדת ילדים ממזרים. כיוון שהרבנות אינה מכירה בנישואים רפורמיים, הרי שהחשש שהילדים יוכרזו כממזרים הוא למעשה קטן מהחשש הקיים במסגרת קשר נישואין אורתודוכסי.

גם על פי הזרם המתקדם ביהדות, דתם של הילדים נקבעת בהתאם לדת האם. במידה והאם יהודייה – גם ילדיה יוכרו כיהודים. בארצות הברית, רבנים רפורמים אינם נמנעים מלהשיא בני זוג שאינם שייכים לאותה הדת. בארץ, הרבנים הרפורמים ימנעו מלחתן שני בני זוג אלא אם כן שניהם יהודיים על פי הרשום במרשם האוכלוסין. בנוסף, ישנם תהליכי גיור מקוצרים ומקלים גם למי שהם בני דת אחרת ומעוניינים להינשא למי שיהודי בעיני הרבנים הרפורמים ובמיוחד עבור מי שמקושר לדת היהודית: אב או סב יהודיים, גם אם נולדו לאם שאינה יהודית – הליך גיור מקוצר שכזה ימשך בין מספר שבועות ועד שלושה חודשים בלבד.

מי, כמה ומתי?

למעלה מחצי מהרבנים הרפורמים בארץ הן רבניות, אך עדיין קיימת נטייה לבחור דווקא ברב לניהול טקס החתונה. הזרם הרפורמי מעודד בחירה ברבה שמדגישה את ערכי השוויון גם בהיבט ניהול הטקס. הזרם הרפורמי ביהדות מקיים טקסי חתונה בכל ימות השבוע מלבד שבת. ניתן לקיים חופה גם במוצאי שבת (בניגוד לטקס קונסרבטיבי). טקסי החופה אינם נערכים במהלך יום השבת וימים טובים, בימי צום ותענית, בימי הזיכרון הממלכתיים ובתשעת הימים הראשונים של חודש אב – אבל כן בימי חול המועד ובספירת העומר.

עלות קיום טקס נישואין רפורמי עומדת על 1500 ₪ הכוללים ליווי אישי וצמוד, התאמה והנחיית הטקס, ליווי משפטי ראשוני והנפקת תעודת חופה וזוגיות. במידה והרבה או הרב מתגוררים למעלה מחצי שעת נסיעה ממקום הטקס, יש להוסיף דמי נסיעה.

התנועה הרפורמית מייחסת חשיבות רבה לקיומם של הסכמי ממון והסכמי חיים משותפים בין שני בני הזוג ומעודדת את בני הזוג לחתום על החוזים אלו. התנועה גם מאפשרת ליווי משפטי צמוד וחתימה על הסכמים אלו בעלות של 1000 ₪, עלות נמוכה בהרבה מהנדרש על ידי עורך דין בשוק הפרטי.

התנועה הרפורמית עורכת טקסי נישואין למי שרשומים כיהודים במרשם האוכלוסין, כולל זוגות חד מיניים.

נישואין רפורמיים

    הכנת המסמכים לחתונה בקפריסין

 • מחיר מוזל
 • תרגום תמציות רישום
 • חותמת נוטריון
 • חותמת אפוסטיל
 • משלוח מהיר
 • עלות מוזלת לגולשים באתר 
 • זוגי 863ש”ח  
 • יחיד 563ש”ח

לקבלת השרות יש למלא את הטופס


  שם + משפחה של צד א באנגלית כמו שרשום בדרכון (חובה)

  שם + משפחה של צד ב באנגלית כמו שרשום בדרכון (חובה)

  האימייל: (חובה)

  צילום תמצית רישום צד א(גם צילום מהטלפון זה מצוין)

  צילום תמצית רישום צד ב

  קובץ נוסף

  קובץ נוסף

  מספר טלפון לבירורים

  כתובת לשליחת מסמכים (לא ניתן לשלוח למקום העבודה) ובקשות מיוחדות

  תשלום לחבילת נוטריון:

  לאחר שליחת הטפסים יש לשלם על השרות.

  863ש”ח תרגום זוגי –

  563ש”ח תרגום יחיד –

  פוחדים לשלם כי אתם לא מכירים אותנו? אנחנו מבינים אותכם. אין לכם מה לדאוג יש לכם אחריות על השרות שלנו, בכל בעיה תוכלו לקבל את הכסף חזרה : הגנת הקונה של paypal

  בנוסף תוכלו לשלוח לנו רק את המסמכים ולאחר שניצור איתכם קשר תוכלו להשלים את התשלום. תמיד תוכלו ליצור איתנו קשר במייל 

  [email protected] בכל שאלה או בעיה.

  נשמור על קשר

  צור קשר חתונה בקפריסין

  יש לכם שאלות נוספות?

  עדכונים שצריך לעשות באתר

  נשמח לעזור במה שאפשר!

   השם שלך (חובה)

   האימייל שלך: (חובה)

   נושא

   ההודעה שלך

   הכותב אינו נושא באחריות עבור שימוש ברעיונות, דוגמאות ומידע שבמדריך. השימוש הוא באחריות הקורא בלבד

   כתיבת תגובה