אישור תרגום נוטריון ואפוסטיל

צלצלו אלינו לקבלת פרטים נוספים 051-5544300

הסכם ממון

נוטריון הוא עורך דין בעל ותק עבודה רב שנים שקיבל אסמכה והכשרה מיוחדים על ידי משרד המשפטים הישראלי לשמש כנוטריון. במסגרת עבודתו, הנוטריון רשאי לאמת ולאשר נכונות ומקוריות של מסמכים וחתימות שלאחר החתמתם יכולים להוות ראיה קבילה בבתי המשפט. הנוטריון מוודא כי מסמכים זהים זה לזה (למשל עותקים ותרגומים של מסמכים מקוריים), כי חתימות הם מאומתות (הן מבחינת זהות האדם החותם והן מבחינת המודעת לתוכן שעליו האדם חותם ורצונו החופשי לחתום על המסמך). הסמכות הנוטריונית תופסת בארץ ובחו"ל, אולם במקומות רבים בעולם נדרש להחתים את המסמך גם בחותמת אפוסטיל המקנה לו תוקף בינלאומי.

מי יכול לשמש כנוטריון?

לא כל עורך דין יכול לשמש כנוטריון. רק עורכי דין שכבר צברו ותק רב של עשר שנות עבודה כעורכי דין בארץ יכולים לפנות למסלול שיכשיר אותם לתפקד כנוטריונים. לפני שהם יוסמכו, עליהם לעבור אכשרה מיוחדת. לאחר ההכשרה, ממונה ועדת רישיונות המכונסת על ידי שר המשפטים והיא זו שדנה בבקשה לרישיונות החדשים. ועדת הרישיונות מונה 7 חברים. מבין חברי הועדה, יו"ר הוא משפטן עובד מדינה, 2 חברים מתמנים בהתאם להצעה של לשכת עורכי הדין, 2 נציגים הם נציגי ציבור ולפחות אחד מחברי הועדה הוא נוטריון בעצמו.

חברי הועדה מתכנסים כפעמיים בשנה ודנים בבקשות שהתקבלו. עורכי דין שהם אזרחי ישראל בעל ותק של עשר שנים בעריכת דין ישראלי לפחות, שלא הורשעו בעברה שיש עמה קלון ולא הושהו מלשכת עורכי הדין רשאים להגיש בקשה לקבלת רישיון נוטריון.

אחרי אישור הבקשה, הנוטריון החדש חותם בספר הנוטריונים ולאחר מכן הוא יכול להתחיל לכהן כנוטריון.

מהו אישור נוטריוני?

במסגרת חוק הנוטריונים נקבעו שירותים אותם הנוטריון יכול לספר ללקוחותיו, כמו גם תעריף קבוע מוגדר ואחיד לכולם עבור שירותים אלו. התעריף האחיד של הנוטריונים מתעדכן מעת לעת בהתאם לעליית המדד. לפני שפונים לנוטריון לקבלת שירותים שונים, אפשר וכדאי לבדוק מה הם התעריפים העדכניים לשירותים המבוקשים.

במסגרת תפקידיו, נוטריון יכול לספק אישור ואימות בעיקר למסמכים ולחתימות. הוא רשאי לאמת חתימה של אדם באמצעות זיהוי ודאי של אותו האדם, ולאחר שווידא כי האדם חותם על המסמך מרצונו החופשי וכי הוא מודע ויודע את מה שכתוב במסמך הוא צופה במו עיניו כי האדם חתם בעצמו על המסמך. אישור נוטריון הניתן לחתימה מהווה מסמך משפטי קביל בבתי הדין.

במסגרת אישור אימות חתימה, הנוטריון יכול גם לאמת ולאשר חתימה על תצהיר. כאן, עליו לא רק ליידע את מבקש האישור על תוכן המסמך או התצהיר עליו האדם חותם ובנוסף לוודא כי האדם חותם מרצונות החופשי – כאן, עליו גם לוודא כי האדם מודע להשלכות העלולות להתרחש אם יצהיר דברים שהם אינם אמת. במקרה הזה, בדומה למתן עדות שקר בעל פה בבתי המשפט, העונש הקבוע בחוק עומד עד שלוש שנות מאסר.

אישור נוטריון יכול להינתן גם למסמך: אישור העתק נאמן למקור הוא דוגמה אחת, דוגמאות אחרות כוללות למשל אישור של מסמכים מתורגמים. אישור מסמכים מתורגמים לעברית נדרש בכל פעם שמסמך אשר הופק בחו"ל נדרש על ידי הרשויות בארץ בשפה העברית, אנגלית או ערבית בלבד. אם מסמך הופק בשפה השונה משלושת השפות האלו, יש לתרגם את המסמך ולאשר אישור נוטריוני כי תרגום המסמך זהה למקור. על מנת שנוטריון יוכל לבצע את תפקידו כהלכה, עליו להיות בקיא בשתי השפות: השפה שבה כתוב המסמך והשפה אליה המסמך מתורגם.

אישור על תרגום נוטריוני נדרש גם במקרים הפוכים: כאשר מסמך שהופק בארץ בשפה העברית נדרש עבור ארץ זרה בה השפה המקובלת היא שונה. כאשר המסמך הופק בארץ שלישית בה השפה המדוברת אינה עברית יש למצוא נוטריון הדובר גם את שפת המקור וגם את שפת היעד של התרגום המבוקש.

מהי חותמת אפוסטיל?

חותמת אפוסטיל היא דרך מקובלת לאמת את נכונותם של מסמכי מקור שהופקו בארץ מסוימת. חותמת זו מקובלת בכל הארצות החתומות על האמנת האג. כאשר מסמך מסוים הופק בארץ אחת ונדרש על ידי הרשויות בארץ אחרת יש צורך לבצע פעולה כפולה: לבצע תרגום נוטריוני של המסמך משפת המקור לשפת היעד ולאשר את המסמך בחותמת אפוסטיל של המדינה בה המסמך הופק.

אם המסמך נדרש, למשל לצורך עריכת חתונה אזרחית בחו"ל, על ידי ארץ זרה דוגמת קפריסין – כאשר המסמך המקורי הופק בישראל בשפה העברית, אפשר לתרגם את המסמך תרגום נוטריוני בארץ לשפה הנדרשת (במקרה הזה, אנגלית היא שפה מקובלת עבור מסמכים רשמיים בקפריסין) ואחר כך יש להחתים את אישור התרגום בחותמת אפוסטיל בכל בית משפט השלום. נוטריונים רבים מעניקים שירות החתמה בחותמת אפוסטיל של בית המשפט על מנת להקל על הפונים אליהם. לאחר עריכת החתונה האזרחית בקפריסין וקבלת רישיון החתונה שם, יש להחתים את רישיון החתונה בחותמת אפוסטיל בקפריסין עוד לפני החזרה לארץ, על מנת שהרשויות בארץ יכירו ברישיון הנישואין שהוצע שם.

אישורים נוטריונים נוספים

מלבד אישור חתימה, ואישור תרגום נוטריוני, ישנם אישורים נוספים שנוטריון יכול לספק. דוגמאות לאישורים כאלו הם לדוגמה אישור צוואה שנחתמת בפניו (צוואה בפני רשות), אישור הסכם ממון שנחתם לפני הנישואין, אישור שאדם כלשהו חי, אישור רשימת מצאי, אישור ייפוי כח כללי או בלתי חוזר, אישור תצהיר משפטי ועוד.

ישנם גופים רבים הדורשים אישור נוטריון למסמכים וחתימות שונות בפרט רשויות, מוסדות ומדינות זרות.

איך נראה אישור נוטריוני?

ישנם נוסחים קבועים של אישורים נוטריונים שאותם על הנוטריון לצרף למסמכים והחתימות שקיבלו אישור. מלבד מילוי האישורים הללו על הנוטריון לחתום בשמו (חתימה הזהה לחתימתו בספר הנוטריונים עליו חתם כאשר קיבל את ההסמכה לשמש כנוטריון) ובחותמו. חותמת נוטריון היא חותמת לחץ עשויה ממתכת עליה נכתב "נוטריון" בעברית, אנגלית וערבית או צרפתית. בנוסף, חותמת הנוטריון היא אישית ומכילה את פרטי הזיהוי של הנוטריון שחתם על המסמכים הללו.

כאשר נוצר מצב שבו מספר מסמכים דורשים אישור נוטריוני, המסמכים כרוכים יחדיו בסרט אדום. אל הסט מחובר תו אדום ועל התו מוטבע חותמו של הנוטריון המאשר. צורת החותמת משתנה ממדינה למדינה אולם בכולם נכתבת המילה נוטריון באנגלית ומופיעים בה פרטי הזיהוי של הנוטריון שנתן את אישורו.

חוקים אתיים אליהם נוטריונים כפופים

מכיוון שלמסמכים המאושרים על ידי נוטריון ישנו תוקף משפטי משמעותי, הוגדרו חוקי אתיקה ברורים המחייבים נוטריונים. בין חוקי האתיקה הקיימים עבור נוטריונים הקבע כי נוטריון לא יוכל לפעול תחת סמכויותיו כנוטריון עבור עצמו, משפחתו ועסקיו על מנת למנוע ניגוד אינטרסים. חוק נוסף של אתיקת הנוטריונים נוגע לשמירה על סודיות. כיוון שהמסמכים אותם הנוטריון מאשר כוללים פרטים אישיים ועסקיים רבים, הנוטריון מחויב לשמור על סודיות ולא לגלות פרטים אלו לאף אדם שאינו הלקוח שביקש ממנו את האישור הנ"ל.

מלבד חוקים אלו, ישנם חוקים ספציפיים הנוגעים לעבודתו של הנוטריון בכל אחד מסעיפים האישור שהוא יכול לספק. במידה ומתגלעות בעיות ומחלוקות, קיימות ועדות משמעת אליהן ניתן לפנות ומתפקידן לדון האם הנוטריון עבר על אחד מחוקי האתיקה הנוגעים למקצועו אם לאו, ובמידה ועבר מה יהיה העונש לו הנוטריון צפוי.

אישור נוטריון ואפוסטיל

קבלו הצעת מחיר לשרות נוטריון

לקבלת הצעת המחיר ללא התחיבות מלאו את הפרטים

  שם + משפחה (חובה)

  האימייל: (חובה)

  צרף צילום של המסמכים(גם צילום מהטלפון זה מצוין)

  קובץ נוסף

  קובץ נוסף

  קובץ נוסף

  מספר טלפון לבירורים

  ספרו לנו קצת מה אתם צריכים


  נשמור על קשר

  צור קשר חתונה בקפריסין

  יש לכם שאלות נוספות?

  עדכונים שצריך לעשות באתר

  נשמח לעזור במה שאפשר!

   השם שלך (חובה)

   האימייל שלך: (חובה)

   נושא

   ההודעה שלך


   הכותב אינו נושא באחריות עבור שימוש ברעיונות, דוגמאות ומידע שבמדריך. השימוש הוא באחריות הקורא בלבד

   כתיבת תגובה