חוקיות חתונה בקפריסין

צלצלו אלינו לקבלת פרטים נוספים 051-5544300

 

הסכם ממון

זוגות רבים בארץ בוחרים להתחתן בחתונה אזרחית בקפריסין, רובם מתוך הנחה כי נישואין כאלו מוכרים באופן מלא על ידי מדינת ישראל. למרות שמבחינה חוקית קיימים הבדלים בין מי שנישא בארץ דרך הרבנות ומי שנישא בחו”ל – בפועל אין הבדל ממשי בין שני המצבים הללו.

למי יש בעיה חוקית להינשא בארץ

אחד מכל חמישה זוגות אינו נישא דרך הרבנות. הסיבות לכך הן מגוונות. בחלק מן המקרים מדובר בזוגות בני דתות שונות. בישראל, כל קשרי הנישואים הם באחריות בתי הדין הדתיים. עבור יהודים, הזרם היחיד המוכר הוא הזרם האורתודוקסי, נוסף על הרבנות מוכרים גם בתי הדין המוסלמים, זרמים שונים בנצרות ובתי הדין הדרוזיים.  אף אחת מהדתות אינה מכירה בנישואי בני דתות שונות. כתוצאה מכך, בני זוג שאינם משתייכים לאותה הדת מוצאים את עצמם בארץ בבעיה ואינם יכולים להינשא זה לזה.

מצב שכיח נוסף הוא בקרב עולים חדשים רוסים ואתיופיים. במקרים רבים הרבנות מפקפקת או שאינה מכירה ביהדות העולים. במצב כזה מוצאים את עצמם רבים בחוסר אפשרות להינשא כלל.

הקבוצה השלישית אשר אין באפשרותה להינשא כלל בארץ היא זוגות גאים בני אותו המין. כל בתי הדין הדתיים המוכרים בארץ אינם מאפשרים נישואים לבני אותו המין: אישה לאישה או גבר לגבר. אנשים אשר שינו את מינם, כולל ביצוע שינוי חוקי במרשם האוכלוסין, גם הם מוצאים את עצמם בבעיה. לאחרונה, הרבנות מבצעת מעקב אחר היסטוריית הלידה על מנת לאתר ולמנוע נישואין של טרנסג’נדרים.

הקבוצה הרביעית אשר מוצאת את עצמה בבעיה חוקית להינשא בארץ הם מסורבי החיתון על פי חוקי הדת היהודית. הדוגמה הידועה היא נישואי כהן וגרושה אולם ישנם מצבים נוספים בהם הרבנות אוסרת נישואים בין בני זוג. אם, לדוגמה, אחד מבני הזוג נחשד כי אחד מאבותיו עד עשרה דורות אחורה היה ממזר, אותו בן זוג אסור לנישואין. כאשר הנישואים הם לגרושה, במקרים רבים הרבנות תדרוש הוכחה לכך שהגבר איננו כהן. הוכחה כזו היא לדוגמה תעודת פריון הבן. פריון בן נעשה רק כאשר הבן הבכור לאמו הוא זכר שנולד בלידה טבעית והאם לא עברה הפלה או לידה קודמת. במקרים בהם לא נעשה פריון הבן תתכן בעיה להוכיח לרבנות כי הגבר איננו כהן במקורו.

קבוצה חמישית גדולה שבוחרת להינשא בנישואים אזרחיים בחו”ל היא קבוצה אשר אין לה למעשה בעיה חוקית להינשא בארץ דרך הרבנות אך בוחרת להימנע מכך אם בשל אמונות דתיות או רצון לא לערב את הרבנות בזוגיות.

מה האפשרויות החוקיות למיסוד הזוגיות בארץ?

כיוון שבעיית הזוגות שאינם יכולים להינשא בארץ היא נפוצה כל כך, נוצר צורך ממשי להגדיר הליכי מיסוד זוגיות נוספים אשר יאפשרו לזוגות לקבל זכויות כשל זוגות נשואים. מדובר בזכויות לדוגמה בקבלת משכנתא, בביטוח לאומי או בהטבות המתקבלות על ידי מקומות העבודה עבור בני הזוג הרשמיים.

קיימים שני פתרונות חוקיים אפשריים בארץ: הגדרה כידועים בציבור וברית זוגיות. ברית זוגיות היא מצב בו שני בני זוג יכולים למסד את הקשר הזוגי בינם הדומה במידה רבה לנישואים אזרחיים. הבעיה עם הגדרה זו היא שהיא פתוחה אך ורק לאנשים שהוגדרו כ”חסרי דת”. רק במצב בו שני בני הזוג מוגדרים כחסרי דת הם יכולים למסד את הקשר בינם במסגרת ברית זוגיות. בכל מקרה אחר, ניתנת לרבנות הזדמנות לערער ולמעשה להטיל וטו על האפשרות למסד את הקשר בדרך זו, כולל עבור מקרים שבהם הם מטילים ספק ביהדות.

הפתרון השני הוא הגדרה כידועים בציבור. בניגוד לנישואים או ברית זוגיות, הגדרת הידועים בציבור אינה מוגדרת היטב וניתן לערער עליה בשלבים רבים. כעקרון, על מנת לקבל אישור שמדובר בזוג ידועים בציבור יש להוכיח כי בני הזוג חיים ביחד, מנהלים חיים משותפים (כולל לדוגמה חשבון בנק משותף – דרישה שאינה קיימת עבור בני זוג נשואים או כאלו אשר נמצאים בברית זוגיות) ובעלי כוונה לחיות כזוג באופן קבוע. לרב מקובל להכיר במערכת יחסים כזו כידועים בציבור לאחר שנת זוגיות לפחות. הבעיה היא שהסטאטוס הזה, למרות שהוא מוכר באופן חוקי, אינו כולל שינוי בסטאטוס המשפחתי במרשם האוכלוסין או בתעודת הזהות. כתוצאה מכך יש צורך “להוכיח” את מערכת היחסים כל פעם מחדש בכל סיטואציה נדרשת. ביטוח לאומי פישטו את התהליך ושם ניתן לחתום על הצהרת ידועים בציבור. מקומות רבים נוספים (למשל במצבים בהם מנסים לקבל משכנתא) מכירים בחתימה זו כדרישה מספיקה לקבלת ההטבות. נוסף על חתימה זו, ישנן אגודות שונות אשר מפיקות על פי דרישה תעודת זוגיות שגם אותה ניתן להציג כהוכחה לקיום זוגיות.

בעיה אחת הכרוכה בסטאטוס ידועים בציבור היא כי בעוד זוגות נשואים וכאלו הנמצאים בברית זוגיות מוגנים על ידי חוקים המחייבים אותם לזכויות וחובות זוגיות מסוימות, כאלו הנוגעות בעיקר לעניינים הנוגעים למצבי ירושה או פרדה, זוגות ידועים בציבור מוגנים פחות ביחס לזכויות אלו. לרב, מקובל גם בקרב זוגות נשואים לערוך הסכם ממון טרום נישואין אשר מסדיר את הפן העסקי פיננסי שקיים בין בני הזוג. הסכם ממון שכזה הנערך בין בני זוג ידועים בציבור עלול להיות בעייתי יותר מבחינה משפטית במידה ואותו הזוג יחליט להתחתן ביום מן הימים. במצב כזה קיימת אפשרות שבה הסכם הממון לא יהיה תקף כי החוק יחייב אישורו בבית המשפט ולא רק אצל נוטריון, כאילו היה הסכם ממון שנחתם לאחר הנישואין ולא לפניהם.

המעמד החוקי של נישואים אזרחיים בחו”ל

אפשרות הקורצת לזוגות רבים שאינם יכולים או מעוניינים להינשא בארץ דרך הרבנות היא קיום נישואים אזרחיים בחו”ל, לרב בקפריסין. החוק הבינלאומי מחייב את מדינת ישראל להכיר בנישואים אזרחיים שנערכו בחו”ל, ובלבד שנישואים כאלו מוכרים על ידי המדינה בה הם נערכו.

כאשר תעודת נישואים חוקית החתומה בחותמת אפוסטיל במדינה בה תעודת הנישואים הוצאה מוצגת לפקידי משרד הפנים, הם מחויבים לכבדה ולרשום את בני הזוג כנשואים במרשם האוכלוסין ובתעודת הזהות. למעשה, אין הכרה חוקית של המדינה בנישואים אלו אך למעשה מרבית הזכויות של בני זוג שנישאו בחתונה אזרחית בחו”ל זהות לאלו של זוגות נשואים שנישאו דרך הרבנות.

מבחינת מעמד וזכויות ירושה, ממון ונכסים – כל החוקים החלים על בני זוג נשואים דרך הרבנות חלים גם על בני זוג שנישאו בחתונה אזרחית בחו”ל. המעמד מוכר על ידי ביטוח לאומי, מס הכנסה וקבלת זכויות למשכנתא, ביקורים בבית החולים וכדומה. זכויות שאינן מובנות מאליהן, לדוגמה, לבני זוג ידועים בציבור.

ישנם מצבים מסוימים בלבד בהם הפערים יבואו לידי ביטוי, חלקם באופן רשמי וחלקם באופן פחות רשמי. תחום אחד בו קיים פער הוא מצב בו מצב בו אחד מבני הזוג הוא אזרח או תושב קבע בארץ ואילו בן הזוג השני אינו אזרח ישראלי. במצב כזה, קיים הליך התאזרחות הנקרא גם “הליך מדורג” אשר בו בן הזוג שאינו ישראלי (או יהודי) מקבל אזרחות לאחר תקופה של מספר שנים בזכות הזוגיות. הליך זה אינו קבוע בחוק אלא תלוי ברצון הטוב של הפקידים אשר נוטים להאריך את התקופה הנדרשת לקבלת אזרחות בקרב זוגות שנישאו בנישואים אזרחיים בחו”ל. עבור זוגות נשואים, ההליך המדורג נמשך כחמש שנים. עבור זוגות שנישאו בנישואים אזרחיים בחו”ל, ההליך המדורג נמשך כשבע שנים. כאשר בני הזוג הם בני זוג מאותו המין, מוערמים קשיים נוספים על תהליך האזרוח.

מצב נוסף הוא מצב הקשור בילדים: אימוץ, פונדקאות, טיפולי פריון. אחד מעקרונות האימוץ בארץ הוא עקרון אי המרת הדת, לדוגמה. על פי עקרון זה, ילד שנולד לדת מסוימת ניתן לאימוץ רק על ידי בני זוג שהם גבר ואשה השייכים לאותה הדת. הגדרה זו למעשה מחריגה את הזכות לאימוץ מבני זוג שהם בני אותו המין או בני זוג השייכים לדתות שונות – גם אם זוגות אלו נישאו כחוק בחו”ל והם מוכרים בתעודת הזהות כזוג נשוי לכל דבר.

חשוב להדגיש כי מרבית הזכויות הנוגעות לידועים בציבור ולזוגות אשר נישואים בנישואים אזרחיים בחו”ל הושגו דרך פסיקות בית המשפט ולא דרך חקיקה. כיוון שכך יש להבדיל בין נישואים אזרחיים בחו”ל שנערכו בנוכחות פיזית של שני בני הזוג לעומת נישואים בחו”ל שנערכו כאשר צד אחד  (או שני הצדדים) מיוצגים על ידי מיופה כח, מצב המתאפשר בנישואי אל סלוודור ופרגוואי, שם ההגדרות פחות ברורות, וההתייחסות של בתי המשפט בארץ יותר מחמירה.

המצב החוקי לגבי גירושין מנישואים אזרחיים בחו”ל

למרות שנישואין אזרחיים בחו”ל אפשריים עבור ישראלים, המצב מסתבך כאשר מדובר בגירושין. יש להבדיל בין מצבים שונים: כאשר מדובר בזוג גאה או בזוגות המשתייכים לדתות שונות המצב הוא פשוט: הרבנות אינה מכירה בנישואים. גירושים נערכים על ידי התרת קשר הנישואים בבית המשפט לענייני משפחה.

במקרים בהם בני הזוג בוחרים להתחתן בנישואים אזרחיים אבל היו יכולים להינשא בארץ, הגירושין מתקיימים דרך הרבנות. האפשרות השנייה היא להתגרש בחו”ל אולם במרבית המקרים, התנאים שמדינות מעמידות בפני תיירים מתגרשים נוקשים בהרבה מאשר תיירים נישאים ולא תמיד הדבר מתאפשר.

מבחינת חלוקת ממון, החוקים הקובעים הם אלו הנקבעים עבור כל זוג נשוי והדיון יכול להתקיים בבית המשפט לענייני משפחה. יחד עם זאת הרבנות דורשת לרב מתן גט לחומרה כך שמצבים של עגינות אפשריים גם לאחר נישואים אזרחיים בחו”ל.

 

חוקיות חתונה בקפריסין

    הכנת המסמכים לחתונה בקפריסין

 • תרגום תמציות רישום
 • חותמת נוטריון
 • חותמת אפוסטיל
 • משלוח מהיר
 • עלות מוזלת לגולשים באתר 
 • זוגי 868 ש”ח  
 • יחיד 568 ש”ח

לקבלת השרות יש למלא את הטופס


  שם + משפחה של צד א באנגלית כמו שרשום בדרכון (חובה)

  שם + משפחה של צד ב באנגלית כמו שרשום בדרכון (חובה)

  האימייל: (חובה)

  צילום תמצית רישום צד א(גם צילום מהטלפון זה מצוין)

  צילום תמצית רישום צד ב

  קובץ נוסף

  קובץ נוסף

  מספר טלפון לבירורים

  כתובת לשליחת מסמכים (לא ניתן לשלוח למקום העבודה) ובקשות מיוחדות

  תשלום לחבילת נוטריון:

  לאחר שליחת הטפסים יש לשלם על השרות.

  868 ש”ח תרגום זוגי –

  568 ש”ח תרגום יחיד –

  פוחדים לשלם כי אתם לא מכירים אותנו? אנחנו מבינים אותכם. אין לכם מה לדאוג יש לכם אחריות על השרות שלנו, בכל בעיה תוכלו לקבל את הכסף חזרה : הגנת הקונה של paypal

  בנוסף תוכלו לשלוח לנו רק את המסמכים ולאחר שניצור איתכם קשר תוכלו להשלים את התשלום. תמיד תוכלו ליצור איתנו קשר במייל 

  [email protected] בכל שאלה או בעיה.

  נשמור על קשר

  צור קשר חתונה בקפריסין

  יש לכם שאלות נוספות?

  עדכונים שצריך לעשות באתר

  נשמח לעזור במה שאפשר!

   השם שלך (חובה)

   האימייל שלך: (חובה)

   נושא

   ההודעה שלך

   הכותב אינו נושא באחריות עבור שימוש ברעיונות, דוגמאות ומידע שבמדריך. השימוש הוא באחריות הקורא בלבד

   כתיבת תגובה