חוק ברית הזוגיות האזרחית

צלצלו אלינו לקבלת פרטים נוספים 051-5544300

לקראת סוף 2010 כאשר התבררו בכנסת ממדי התופעה על פיה אזרחים ישראלים אינם יכולים להכנס בברית נישואים, נחקק חוק "ברית הזוגיות". במקורו, החוק בא לפתור את בעיית אי השוויון לעומת אלו היכולים להינשא בארץ. למעשה, בעקבות הסתייגויות ושינויים החוק כיום מציע פתרון לחלק קטן בלבד מהאוכלוסייה אשר זקוקה לפתרון.

מהי ברית הזוגיות?

ברית הזוגיות היא כמעט נישואים אזרחיים שניתן לקיים בארץ. למה כמעט? בגלל שתי סיבות: ראשית,  החוק בארץ מחייב בני דת מסוימת להינשא בנישואים דתיים. ברית הזוגיות מיועדת רק לזוג שבו שניהם מוגדרים כחסרי דת. על מנת לקבל אישור להכנס בברית הזוגיות, על שני בני הזוג להוכיח לבתי הדין הרבניים כי הם אכן חסרי דת לפני שיוכלו לממש את זכותם להכנס תחת כנפי ברית הזוגית. שנית, מרבית הזכויות בין בני זוג נשואים ובני זוג הנמצאים בברית הזוגיות שווים למעט שני נושאים: במידה ואחד מבני הזוג אינו אזרח ישראלי, תהליך האזרוח שעל אותו בן זוג לעבור שונה בין בני זוג נשואים לבני זוג שנמצאים תחת הגדרת ברית זוגיות. תהליך האזרוח עבור זוג בברית הזוגיות ארוך יותר. הנושא השני נוגע לאימוץ ואפשרות שימוש בשירותי פונדקאית ישראלית. שני נושאים אלו שווים בין בני זוג נשואים לבני זוג בברית הזוגיות אולם לפני שהשוויון יכנס לתוקפו על בני זוג בברית הזוגיות להמתין 18 חודשים מרגע הכניסה למעמד זה, בניגוד לזוגות נשואים שעבורם לא מוגדר פרק זמן כזה.

מי רשאי להכנס לברית הזוגיות בארץ?

רשאים להכנס לברית זוגיות רק שני בני זוג גבר ואשה (האפשרות אינה פתוחה לזוגות חד מיניים), שניהם מעל לגיל שמונה עשרה, אשר אינם קרובי משפחה מדרגה ראשונה – כולל לא קשרי משפחה כתוצאה מנישואין, אינם נשואים זה לזה או לאחרים ואינם רשומים במרשם האוכלוסין או במדינה זרה כנשואים זה לזו או לאחרים וששניהם מוגדרים כחסרי דת. בנוסף, על שני בני הזוג  להיות בעלי ותק של שלוש שנים בארץ מתוך החמש שקדמו (סך הכל שלוש שנים במצטבר מחמשת השנים האחרונות) ולהיות מוגדרים כאזרחים ישראלים, עולים מתוקף חוק השבות, או בעלי רישיון לישיבת קבע בארץ.

מי אינו יכול להשתמש באפשרות זו?

 • זוגות חד מיניים
 • זוגות בהם אחד מבני הזוג מוגדר כחסר דת ודתו של השני מוגדרת בתעודת הזהות
 • בני זוג השייכים לדתות שונות
 • זוגות שהרבנות מטילה ספק ביהדותם אבל הם רשומים כיהודים בתעודת הזהות
 • מסורבי חיתון מסיבות הלכתיות (למשל כהן וגרושה)
 • בני זוג שמוכרים כבני אחת הדתות ומעוניינים להינשא בנישואים לא דתיים

זוגות רבים שהיו שמחים אולי לאמץ את ברית הזוגיות מנועים למעשה מלאמץ אותה.

מה נדרש על מנת להירשם תחת ברית הזוגיות?

חוק ברית הזוגיות האזרחיתמי שעומד בתנאי ההרשמה לברית הזוגיות עליו לעבור את ההליך הבא על מנת להיות רשום כמי שנמצא בברית זוגיות: תחילה על בני הזוג לשלם אגרה. ניתן לשלם את האגרה דרך מרכז התשלומים הממשלתי. עלות אגרת הרישום היא 635 ₪. במידה ואחד מבני הזוג הוא חייל בסדיר, בשירות לאומי, סטודנט, עולה חדש שעדיין לא עברו שנתיים מיום העלייה או שאחד מבני הזוג מקבל הבטחת הכנסה עלות האגרה היא 381 ₪.

לאחר התשלום, יש להוריד את התצהיר הבא, להדפיסו, למלא אותו ולחתום עליו בנוכחות עורך דין. בתצהיר, שני בני הזוג מצהירים כי הם עומדים בתנאי הרישום לברית הזוגיות וכי הם מסכימים מרצונם להכנס לברית זו. נוסף על בני הזוג גם על עורך הדין לחתום על התצהיר.

במידה ואחד מבני הזוג הוא פסול דין, גם על האפוטרופוס לחתום כי הוא יודע מהעניין וכי הכניסה לברית נעשית מתוך מודעות של בני הזוג. במקרה זה יש לצרף לבקשה גם עותק מאושר של צו בית דין שמאשר שפסול הדין יכול להכנס לברית זוגיות וצו מינוי אפוטרופוס.

אם אחד מבני הזוג לא נולד בארץ יש לצרף תעודת לידה, מתורגמת לעברית ומאושרת בתרגום נוטריוני. אפשר לקבל שירות מוזל לתרגום ואישור כאן. אישור נוספים שכדאי שיהיו זמינים – תעודות גירושין או פטירה במידה ואלו קרו שלא בישראל. גם על תעודות אלו להיות מתורגמות ומאושרות באישור נוטריוני.

אם קיים הסכם ממון שבני הזוג מעוניינים לאמת במסגרת הכניסה לברית הזוגיות – יש לצרף גם אותו לבקשה. במידה וההסכם אינו כתוב בעברית יש לתרגמו ולאשרו באישור נוטריוני.

את התצהיר החתום, אישור התשלום, 3 תמונות פספורט צבעוניות, וכל המסמכים הנדרשים, התרגומים ואישורי הנוטריון יש לשלוח אל רשם הזוגיות רחוב צאלח א-דין 29 ירושלים מיקוד 91490 בדואר רשום.

מה התהליך לאחר הרישום?

לאחר הרישום, רשם בודק את פרטי המבקשים מול הרישום במרשם האוכלוסין. במידה ואין בעיה הוא מפרסם את הבקשה בעיתון יומי ובאתר רשם הזוגיות למשך 60 יום. נוסף על הפרסום, הבקשה גם נשלחת לראשי בתי הדין הדתיים במדינה – יהודי, מוסלמי, דרוזי לעדות הנוצרים (העדות המוכרות). במהלך הזמן הזה יכולות להתקבל התנגדויות לברית. כל אחד יכול להגיש התנגדות, כולל ראשי בתי הדין הדתיים והרבנות.

התנגדות הרבנות (ובתי הדין הדתיים האחרים) יכולה להגיע על רקע מחלוקת לגבי הקביעה ששני בני הזוג הינם חסרי דת. אם קיים ספק בקשר ליהדות אחד מבני הזוג הרבנות נוטה לשלוח התנגדות שתתקבל ותמנע את המשך התהליך.

התנגדות של כל אחד אחר יכולה לערער על כל אחד מהסעיפים הנדרשים להכנס לברית זוגיות. תפקידו של הרשם להעביר התנגדויות לבני הזוג ולתת להם הזדמנות לענות עליהן, לבדוק את ההתנגדויות ולהחליט האם הוא מקבל את ההתנגדות ועוצר את התהליך או דוחה את ההתנגדות וממשיך בתהליך.

גם אם התקבלה התנגדות, בני הזוג יכולים לערער. אם הערעור התקבל מטעם אחת מבתי הדין הרבניים הוא יידון בבית הדין הדתי. אם הערעור התקבל מטעם אדם אחר הוא יידון בבית המשפט לענייני משפחה. ערעור על הערעור ניתן להגיש לבג"ץ. בשני המקרים מומלץ להתייעץ עם עורך דין לפני שמגישים ערעור על החלטת רשם הזוגיות.

אם לא היו ערעורים או שהם נדחו על ידי הרשם או על ידי הרשות בה נערך הערעור, בני הזוג יוזמנו לבוא לפני הרשם שיסביר להם את חובותיהם וזכויותיהם, יוודא כי ניתנה הסכמה מודעת להכנס לברית הזוגיות ובפניו בני הזוג יחתמו על הסכם שלאחריו הם ירשמו בתעודת הזהות כבני זוג הרשומים במרשם ברית הזוגיות.

מה קורה במקרה של פרידה?

ניתן להתיר את ברית הזוגיות במקרה של פרידה. מי שמתחיל בתהליך התרת ברית הזוגיות הוא בית המשפט לענייני משפחה. מצבים אחרים בהם מותרת ברית הזוגיות: אם אחד מבני הזוג נפטר או שבני הזוג נישאו, למשל בנישואים אזרחיים בחו"ל או שבית המשפט לענייני משפחה נתן צו להתרת הברית. יש לשלם אגרה בגובה 212 ₪ להתרת ברית הזוגיות, למלא טופס בקשה ולשלוח את הטופס המלא בצירוף הטפסים הרלוונטיים לרשם הזוגיות, רחוב צאלח א-דין 29 ירושלים מיקוד 91490  בדואר רשום. על מנת להסיר את הרישום במרשם האוכלוסין. ניתן לפנות גם בדואל או בפקס 02-6467890.

לאחר הגשת הבקשה שני בני הזוג יוזמנו למשרד הרשם, לאחר שהרשם ישתכנע כי שני בני הזוג מעוניינים בהתרה – הרישום יוסר תוך 30 יום.

 

כל שנה מתקבלות מספר עשרות בקשות לרישום. מאז החלת החוק בשנת 2010, 122 זוגות נכנסו לברית הזוגיות.

חוק ברית הזוגיות האזרחית

רוצים להתחתן בקפריסין ביום אחד!

חתונה מוכרת במשרד הפנים

 • תרגום תמציות רישום
 • חותמת נוטריון
 • חותמת אפוסטיל
 • משלוח מהיר
 • עלות מוזלת לגולשים באתר 
 • זוגי 863 ש"ח  
 • יחיד 563 ש"ח

לקבלת השרות יש למלא את הטופס


  שם + משפחה של צד א באנגלית כמו שרשום בדרכון (חובה)

  שם + משפחה של צד ב באנגלית כמו שרשום בדרכון (חובה)

  האימייל: (חובה)

  צילום תמצית רישום צד א(גם צילום מהטלפון זה מצוין)

  צילום תמצית רישום צד ב

  קובץ נוסף

  קובץ נוסף

  מספר טלפון לבירורים

  כתובת לשליחת מסמכים (לא ניתן לשלוח למקום העבודה) ובקשות מיוחדות


  תשלום לחבילת נוטריון:

  לאחר שליחת הטפסים יש לשלם על השרות.

  863 ש"ח תרגום זוגי –

  563 ש"ח תרגום יחיד –

  פוחדים לשלם כי אתם לא מכירים אותנו? אנחנו מבינים אותכם. אין לכם מה לדאוג יש לכם אחריות על השרות שלנו, בכל בעיה תוכלו לקבל את הכסף חזרה : הגנת הקונה של paypal

  בנוסף תוכלו לשלוח לנו רק את המסמכים ולאחר שניצור איתכם קשר תוכלו להשלים את התשלום. תמיד תוכלו ליצור איתנו קשר במייל 

  [email protected] בכל שאלה או בעיה.

  נשמור על קשר

  צור קשר חתונה בקפריסין

  יש לכם שאלות נוספות?

  עדכונים שצריך לעשות באתר

  נשמח לעזור במה שאפשר!

   השם שלך (חובה)

   האימייל שלך: (חובה)

   נושא

   ההודעה שלך


   הכותב אינו נושא באחריות עבור שימוש ברעיונות, דוגמאות ומידע שבמדריך. השימוש הוא באחריות הקורא בלבד

   כתיבת תגובה