נישואים אזרחיים בחו"ל

מחפשים להתחתן בחו"ל בקלות, צרו איתנו קשר עכשיו 051-55-44-300

זוגות נשואים זוכים בהטבות מהמדינה ואלמנטים רבים מוסדרים עבורם כאשר הם בוחרים להינשא. בישראל, עבור רבים נישואים בישראל אינם מתאפשרים בגלל עירוב הדת בנושאי החתונה. עבור זוגות אלו, נישואים אזרחיים בחו"ל הם למעשה הפתרון היחיד המאפשר להם להירשם כזוג נשוי במרשם האוכלוסין ובתעודת הזהות ולזכות בכל ההטבות להן זכאים זוגות נשואים שהתחתנו דרך הרבנות. עבור אחרים, גם כאלו שהרבנות אינה מערימה קשיים בדרכם לחתונה, האפשרות לקיים חתונה שהיא חילונית ולא דתית היא האפשרות המועדפת. גם עבורם, נישואים אזרחיים בחו"ל הם למעשה האופציה היחידה האפשרית.

נישואים בישראל

זוגות נשואים זכאים מתוקף מעמדם לזכויות שונות – הקלות בחישוב נקודות הזיכוי במס הכנסה, זכויות בביטוח לאומי, סיוע ברכישת דיור, הסדרת הזכויות הנוגעות לפרידה וירושה, קבלת הטבות וזכויות ממקומות עבודה של בת או בן הזוג, זכויות הנוגעות לילדים משותפים – ביולוגיים או מאומצים והכרה מהמדינה במצבים בהם אחד מבני הזוג אינו אזרח ישראלי.

הבעיה מתחילה כאשר שני בני אדם המעוניינים לחיות יחד כזוג לכל דבר מוצאים את עצמם ללא יכולת להינשא במדינת ישראל. מדובר במצב יחסית נפוץ בארץ כיוון שהרשות המוסמכת לכל הנוגע לנישואים וגירושים היא בתי הדין הדתיים וחוקי הדת. כתוצאה ממצב זה, אנשים בני דתות שונות או אנשים שמוגדרים כחסרי דת אינם רשאים, למעשה, להתחתן בישראל.

מלבד רישום דת שונה בין בני הזוג ישנם מצבים נוספים בהם בתי הדין הדתיים מונעים מבני זוג להינשא, אפילו כאשר בני הזוג הם בני אותה הדת. דוגמה לכך היא בני זוג השייכים לאותו המין. באף אחת מהדתות המוכרת בארץ לצורך עריכת נישואים אין הכרה בנישואים בין גבר לגבר או בין אישה לאישה. בנוסף, לכל דת יש את החוקים הדתיים שלה האוסרים על קשרים מסוימים. ביהדות, למשל, נישואי כהן וגרושה אסורים כמו גם נישואי ממזר (מי שנולד לאישה נשואה ואב שלא היה בעלה) לכל מי שאינה ממזרה או גיורת. מעמד הממזרות נמדד על פי היהדות עד עשר דורות אחורה ומגביל בנישואים אנשים רבים.

מעמד של ידועים בציבור

כאשר בני זוג מנהלים משק בית משותף הם לכאורה נופלים להגדרה של ידועים בציבור. כיום, ידועים בציבור מקבלים בארץ זכויות דומות לאלו של הנשואים – ועדיין קיימים תחומים בהם לנשואים יש יתרונות כלכליים ואחרים על פני ידועים בציבור. למשל, על פי החוק אם אחד מבני הזוג הנשואים התפטר ממקום עבודתו עקב מעבר דירה על מנת לעבור לגור יחד עם בן הזוג – כנשוי הוא יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורין, במידה ומדובר בידועים בציבור הזכות הזו נשללת ממנו.

ישנן מספר בעיות הנוגעות למעמד של ידועים בציבור. בעיה ראשונה היא חוסר הסדרת המעמד מבחינה חוקית בפני כל הרשויות באופן אחיד. לדוגמה, בעוד ביטוח לאומי נוטה לקבל את מעמד הידועים בציבור כנשואים, מס הכנסה מתקשה לקבל אותם ככאלו. משמעות הדבר היא שכל עוד בני הזוג אינם רשומים במרשם האוכלוסין ובתעודת הזהות כנשואים, יהיה עליהם להסדיר מחדש את מעמדם בכל פנייה לגוף ציבורי, עירוני ואל מול כל מעסיק חדש.

בעיה נוספת הכרוכה במעמדם של הידועים בציבור היא חוסר הגדרה חוקית מספיקה של נושאי הפרידה והירושה. כנשואים, גם אם לא נכתב ונחתם הסכם ממון בין בני הזוג, קיימת הנחייה חוקית כיצד יש לחלק את הרכוש המשותף במקרה של פרידה. כאשר המעמד הוא מעמד ידועים בציבור ההנחיה הזו רופפת ויש לבחון כל מקרה לגופו ולהוכיח כוונת שיתוף לגבי כל פריט – דבר שאינו נדרש מנשואים.

אחת הבעיות הקשות ביותר הנוגעת לידועים בציבור היא ההכרה בהם ככאלו. עבור נשואים, הנושא פשוט – יום טקס החתונה הוא התאריך המחייב והמגדיר את תחילת הקשר בינם, כולל המשפטי והכלכלי. עבור בני זוג שאינם מוכרים כנשואים בארץ המצב סבוך יותר כיוון שראשית עליהם להוכיח כי הם ידועים בציבור. ישנם גופים, דוגמת הביטוח הלאומי, בו יהיה עליהם להצהיר ולחתום על מסמך המגדיר אותם ככאלו. אם מדובר בשני גופים שונים – לכל גוף יהיה את הצהרת הידועים בציבור משלו וחתימה על הצהרה בביטוח לאומי לא תחייב גם את מס הכנסה, לדוגמה. אפשר לקבל הכרה גם ללא החתימה על מסמך כלשהו אך תאריך התחלת היחסים מעורפלת ואינה מעוגנת בתאריך או טקס שהוא. לעתים יהיה עליהם להכנס ולהצהיר על פרטים אינטימיים וכל התהליך הוא מסובך ולא נעים.

נישואים אזרחיים בחו"ל

נישואים אזרחיים בחו"לדרך נוספת, המפשטת את כל התהליך, היא דרך נישואים אזרחיים בחו"ל. בהתאם לאמנות בינלאומיות שישראל חתומה עליהן, על המדינה להכיר בנישואים שנערכו מחוץ לגבולות המדינה כל עוד הם מוכרים במדינה שבה הם נערכו. משמעות הדבר היא כי זוגות שאינם יכולים או רוצים להתחתן בחתונה דתית בארץ יכולים לבחור להתחתן בחתונה אזרחית בחו"ל ולהגיע עם תעודת הנישואין למשרד הפנים ולקבל הכרה כבני זוג נשואים, על כל המשתמע מכך, כולל כל הזכויות והסדרת המעמד והגב המשפטי במקרים של פרידה וירושה. הגוף המשפטי היחיד שלא יכיר בנישואין אלו בארץ הם בתי הדין הדתיים (למשל הרבנות ובתי הדין השרעיים) אך להם ממילא אין את הפסיקה הראשונה בכל הנוגע להסדרת המעמד הכלכלי של בני הזוג. חתונה אזרחית בחו"ל מפשטת את התהליך לא רק מבחינה הסדרת המעמד והזכויות אלא גם בקביעה ברורה של תאריך תחילת המעמד.

בני זוג שנישאו בנישואים אזרחיים בחו"ל יקבלו מעמד השווה למעמד ישראלים שנישאו בנישואים דתיים בארץ. היוצאים מהכלל היחידים בנושא זה הם בני זוג מאותו המין אשר למרות רישומם בתעודת הזהות כנשואים עדיין יקבלו זכויות דומות לאלו של ידועים בציבור במיוחד בכל הנוגע לנושאי אימוץ, מעמד חוקי כלפי ילדים משותפים וזכויות אזרוח הנוגעות לבן או בת זוג שאינם ישראלים.

לנישואים אזרחיים בחו"ל יתרונות רבים אל מול נישואים דתיים. הטקסים וההלכות הדתיים נקבעו לפי אלפי שנים ואינם לוקחים בחשבון שינויים חברתיים שהתרחשו מאז, ובפרט שינוי מעמדן של הנשים. אולי לפני 3000 שנים היה נהוג ומקובל שהבעל העתידי הולך ומנהל משא ומתן על המחיר בו יקנה את אשתו העתידית מידי אביה, הבעלים הקודמים של הנכס.

לאחר שהסכימו – המוכר והקונה – והתשלום שולם, הסחורה – קרי האישה – עברה לידי הרוכש – הבעל – ללא שיש לה כלל יכולת הבעה בנושא. הרוכש אמנם חותם על מסמך בו הוא מצהיר על כוונתו להשתמש בנכס שנרכש ולשמור עליו שלא יינזק ואפילו לפצות את הנכס במידה שישנה את דעתו ויתחרט אבל הנכס הוא עדיין בגדר נכס – וכיום האישה אינה נכס, ואין סיבה שתכנס לתוך זוגיות הדדית ושוויונית מתוך מקום שמתחיל את החיים החדשים בהתייחסות אליה כאל נכס שנקנה ללא דעה ומקום עצמאי בזוגיות.

מה נדרש על מנת להינשא בנישואים אזרחיים בחו"ל?

לכל מדינה החוקים והנהלים משלה בכל הנוגע לנישואים אזרחיים בתחומה. ההתחלה של התהליך, יחד עם זאת, זהה עבור כל המדינות. בכל אחת מהמדינות, בני הזוג שאינם אזרחי המדינה ידרשו להציג תעודות שמעידות על זהותם ועל כך שאינם נשואים לאחרים ופנויים להתחתן זה עם זה. המסמכים הללו מופקים על ידי המדינה בשפה המקובלת במדינה בה הופקו.

כיוון שהשפה המוכרת במדינה בה ירצו להינשא אינה בהכרח השפה בה הופקו המסמכים הנדרשים, יהיה על בני הזוג לאחר השגת המסמכים – לתרגם אותם וגם לקבל אישור נוטריוני על זהות ודיוק התרגום לעומת המקור. לאחר מכן יהיה על בני הזוג לקבל חומת אפוסטיל שהיא חותמת בית המשפט המקנה מעמד בינלאומי לתעודות המקוריות והמתורגמות.

לאחר החתונה, יהיה על בני הזוג להציג את אישור הנישואין בפני משרד הפנים על מנת שירשמו במרשם האוכלוסין כנשואים וכדי לקבל ספח חדש לתעודת הזהות בו הם רשומים כנשואים.

ניתן לראות כן יעדים מומלצים לחתונה בחו"ל : נישואים אזרחיים בקפריסין, נישואים אזרחיים יוון, נישואים אזרחיים ניו יורק, נישואים אזרחיים פראג, נישואים אזרחיים איטליה

מה קורה אם זוג שנישא בנישואים אזרחיים בחו"ל רוצה להתגרש?

כאשר זוג נישא בנישואים אזרחיים בחו"ל מעוניין להתגרש עומדות בפניו שתי אפשרויות – האפשרות הראשונה היא לחזור למדינה בה נערכו הנישואים האזרחיים, להתגרש שם ולחזור ולהציג בפני משרד הפנים את תעודת הגירושים. האופציה השנייה היא לפנות לבית המשפט במטרה להתיר את הנישואים.

בתי המשפט בארץ מכירים בסמכותם של בתי הדין הדתיים בכל הנוגע לנישואים וגירושין. כאשר מדובר על בני זוג יהודיים לרב יהיה על בני הזוג לעבור את טקס הגירושין הדתי ברבנות. במידה ומדובר בבני זוג שהרבנות מלכתחילה אינה מכירה בנישואיהם כגון בני זוג שאינם בני אותה הדת או בני זוג מאותו המין – בתי הדין הדתיים נוטים להתיר את הנישואים ולהוציא אסמכתא שבני הזוג אינם נשואים מבחינתם. אסמכתא זו מוכרת על ידי משרד הפנים ומעמדם החוקי ישונה גם בתעודות הזהות ובמרשם האוכלוסין.

מבחינת יחס המדינה לזכויות הכלכליות של בני הזוג לאחר הגירושין, בכל דרך בה הושגו – לחוק האזרחי של קדימות על פני החלטות בתי הדין הדתיים כך ששני בני הזוג יהיו זכאים למלוא הזכויות שלהם זכאים גם בני זוג שהיו נשואים על פי ההלכה.

 

מעמדים של ילדים שנולדו לבני זוג בנשואים אזרחיים בחו"ל

מעמדם של ילדים שנולדו לבני זוג שנישאו בנישואים אזרחיים בחו"ל שווה מבחינה משפטית וכלכלית למעמדם של ילדים לזוגות נשואים שנישאו בארץ בחתונה דתית. מבחינה דתית מעמדם של ילדים בנישואים אלו דומה למעמדם של זוגות ידועים בציבור. מבחינה זו חשוב לציין כי ילדים אלו הם לא ממזרים. ממזר הוא רק מי שאמו הייתה נשואה לאדם אחר.

 

נשואים אזרחיים בחו"ל פותרים להרבה זוגות ישראלים בעיה על פיה הם אינם רשאים להינשא בארץ או שאינם מעוניינים להינשא בטקס דתי.  כאשר ישנה מדינה קרובה כמו קפריסין שגם מאפשרת נישואים אזרחיים עבור זרים, גם קרובה מאד לארץ וגם מקלה בכל הנוגע לבירוקרטיה הסובבת את נושא הנישואים, פתרון זה הופך קורץ מאד. כבר היום, כעשרים אחוז מכלל המתחתנים בכל שנה עושים זאת במסגרת נשואים אזרחיים בקפריסין.

 

חתונה אזרחית בחו"ל

    הכנת המסמכים לחתונה בחו"ל

 • מחיר מוזל
 • תרגום תמציות רישום
 • חותמת נוטריון
 • חותמת אפוסטיל
 • משלוח מהיר
 • עלות מוזלת לגולשים באתר 

לקבלת השרות יש למלא את הטופס


  שם + משפחה של צד א באנגלית כמו שרשום בדרכון (חובה)

  שם + משפחה של צד ב באנגלית כמו שרשום בדרכון (חובה)

  האימייל: (חובה)

  צילום תמצית רישום צד א(גם צילום מהטלפון זה מצוין)

  צילום תמצית רישום צד ב

  קובץ נוסף

  קובץ נוסף

  מספר טלפון לבירורים

  כתובת לשליחת מסמכים (לא ניתן לשלוח למקום העבודה) ובקשות מיוחדות


  נשמור על קשר

  צור קשר חתונה בקפריסין

  יש לכם שאלות נוספות?

  עדכונים שצריך לעשות באתר

  נשמח לעזור במה שאפשר!

   השם שלך (חובה)

   האימייל שלך: (חובה)

   נושא

   ההודעה שלך


   הכותב אינו נושא באחריות עבור שימוש ברעיונות, דוגמאות ומידע שבמדריך. השימוש הוא באחריות הקורא בלבד

   תגובה אחת

   כתיבת תגובה