שירותים נוספים נוטריון בספרדית

אילו סוגי מסמכים נוטריון בספרדית מאשר ומתרגם?

תרגום נוטריוני יכול להיעשות עבור כל מסמך, אולם יש לו משמעות מיוחדת כאשר למסמך יש תוקף משפטי, רשמי או חוקי. ישנם מסמכים רבים שמוסדות בישראל או בארץ שבה המסמך נדרש יידרשו תרגום נוטריוני של מסמכי המקור לצורך הכרה בהם.

דוגמאות למסמכים כאלו הם מסמכים המעידים על הסטאטוס האישי: תעודות לידה, תעודות נישואין, גירושין, פטירה. בכל סיטואציה שבה יש להירשם ולהצהיר על זהות, גיל או מצב משפחתי – הרשויות לרב יידרשו תרגום נוטריוני של המסמכים. כאשר ישראלי נישא בארץ דוברת ספרדית הוא יידרש להמציא תרגום נוטריוני של תמצית רישום של מרשם האוכלוסין וההגירה מישראל לרשויות בספרד ומנגד לאחר שובו ארצה יהיה עליו להמציא תרגום נוטריוני של תעודת הנישואין למשרד הפנים בארץ. על מנת שתעודות מסוג זה יוכרו בין מדינות שונות, עליהן להיות חתומות בחותמת אפוסטיל מהמדינה שבה הוצאו (תמצית רשם – תוחתם בחותמת אפוסטיל בישראל ואילו תעודת נישואין בחותמת אפוסטיל בארץ שבה הנישואין התרחשו, בדוגמה שניתנה).

נוטריון בספרדית

שירותי נוטריון בספרדית

שירותי תרגום נוטריוני בספרדית צלצלו אלינו לקבלת פרטים נוספים 051-5544300 בעולם שהולך לכיוון של כפר גלובלי קטן – דווקא הדקויות הן לפעמים מה שקובע. כאשר מדובר בשירותי נוטריון בספרדית, הדבר נכון במיוחד. לאחרונה ישנם ישראלים רבים הנוסעים ללמוד בארצות דוברות ספרדית, באירופה וגם בדרום אמריקה. מנגד, ישראלים רבים מנהלים עסקים בארצות דוברות ספרדית ונדרשים לגשת…