נישואים בחו"ל

דרך נוספת, המפשטת את כל התהליך, היא דרך נישואים אזרחיים בחו"ל.

בהתאם לאמנות בינלאומיות שישראל חתומה עליהן, על המדינה להכיר בנישואים שנערכו מחוץ לגבולות המדינה כל עוד הם מוכרים במדינה שבה הם נערכו. משמעות הדבר היא כי זוגות שאינם יכולים או רוצים להתחתן בחתונה דתית בארץ יכולים לבחור להתחתן בחתונה אזרחית בחו"ל ולהגיע עם תעודת הנישואין למשרד הפנים ולקבל הכרה כבני זוג נשואים, על כל המשתמע מכך, כולל כל הזכויות והסדרת המעמד והגב המשפטי במקרים של פרידה וירושה.

הגוף המשפטי היחיד שלא יכיר בנישואין אלו בארץ הם בתי הדין הדתיים (למשל הרבנות ובתי הדין השרעיים) אך להם ממילא אין את הפסיקה הראשונה בכל הנוגע להסדרת המעמד הכלכלי של בני הזוג.

חתונה אזרחית בחו"ל מפשטת את התהליך לא רק מבחינה הסדרת המעמד והזכויות אלא גם בקביעה ברורה של תאריך תחילת המעמד.

חתונה אזרחית בחו"ל

נישואים אזרחיים בחו"ל

נישואים אזרחיים בחו"ל מחפשים להתחתן בחו"ל בקלות, צרו איתנו קשר עכשיו 051-55-44-300 זוגות נשואים זוכים בהטבות מהמדינה ואלמנטים רבים מוסדרים עבורם כאשר הם בוחרים להינשא. בישראל, עבור רבים נישואים בישראל אינם מתאפשרים בגלל עירוב הדת בנושאי החתונה. עבור זוגות אלו, נישואים אזרחיים בחו"ל הם למעשה הפתרון היחיד המאפשר להם להירשם כזוג נשוי במרשם האוכלוסין ובתעודת…