Notaire Hébreu-Français – Anglais  נוטריון עברית -צרפתית – אנגלית

 

נוטריון בצרפתית יכול לתת את כל מגוון שירותי הנוטריון הכלליים הניתנים על ידי נוטריונים בארץ. תוספת השפה הצרפתית מאפשרת לנוטריון בצרפתית לבצע תרגום נוטריוני מצרפתית ולצרפתית, לאמת חתימות של אנשים דוברי צרפתית, לתת תוקף מפשטי לחתימה על ייפויי כח שונים, לאשר העתקים, אישורי חיים ועוד. שירותי נוטריון בצרפתית נדרים על מנת להסדיר מעמד אזרחי אישי חוקי בארץ כמו גם להסדיר ולבאר נושאים עסקיים כפסקי דין, צוואות, חוזים ועוד. עבור עולים מרפת כמו גם עבור אנשי עסקים וסוחרי נדל"ן צרפתיים – שירותי נוטריון בצרפתית הם בגדר הכרח.

בשנים האחרונות יש תנועה גדולה של משקיעים ועולים מצרפת. חלקם, השאירו עסקים בצרפת והגיעו ארצה, אחרים נשארו בצרפת ומנהלים עסקים ועסקות מקרקעין בארץ. נוטריון בצרפתית נדרש עבור פעולות עסקיות ואישיות רבות – ייפוי כח לבנקים לצורך קבלת משכנתא, ייפוי כח ספציפיים וכלליים על מנת לטפל בנושאים שנשארו בצרפת כמו למשל מכירת רכב, אימות חתימות על מסמכים שונים, תרגום נוטריוני מצרפתית ולצרפתית של מסמכים ותעודות המעידות על המצב המשפחתי, תרגום ואימות של פסקי דין וצווים משפטיים ועוד.

תרגום תעודות נוטריוני

תרגום נוטריון בשפות שונות – אנגלית, אוקראינית, רוסית, צרפית, ספרדית, רומנית

תרגום נוטריון בשפות שונות – תרגום נוטריוני אנגלית, תרגום נוטריוני אוקראיני תרגום נוטריוני רוסית, תרגום נוטריוני צרפית, תרגום נוטריוני ספרדית, תרגום נוטריוני רומנית תרגום נוטריוני בשפות שונות צלצלו אלינו לקבלת פרטים נוספים 051-5544300 נוטריונים הם עורכי דין בעלי ותק בישראל שקיבלו הכשרה והסמכה מיוחדים לאשר ולאמת מסמכים וחתימות ולתת להם תוקף משפטי וחוקי בארץ ובעולם.…