מסמכים להם זקוקים אזרחי צרפת כדי להתחתן בקפריסין

אם ברשותך אזרחות צרפתית עליך להביא תעודה ממשרד הפנים (משרד הרישום) או מעיריית ארצך (אם תעודה זו נכתבת בשפה שלך, עליך לתרגם אותה לאנגלית על ידי נוטריון) המאשר כי אתה חופשי להתחתן.

במקרה של סטאטוס גרוש/ אלמן יש צורך לספק איתך את תעודת גירושין המקורית אשר חייב להיות סופי ומוחלט (מתורגם לאנגלית וחתום ע"י נוטריון).

ניתן לתרגם אצלנו את המסמכים מצרפתית לשפה האנגלית בתוספת חותמת נוטריון ואפוסטיל.

הכנת מסמכים לקפריסין בעלי אזרחויות שונות

הכנת מסמכים לחתונה בקפריסין לבעלי אזרחויות שונות

הכנת מסמכים לחתונה בקפריסין לבעלי אזרחויות שונות   זוגות המגעים ממדינות שונות בדרך כלל זקוקים למסמכים מסוגים שונים. אזרחי מדינת ישראל זקוקים לתמצית רישום בלבד כאר הם רווקים ולמסמכים נוספים במקרה של גירושין, אלמנות או החלפת שם. אזרחי ישראל המעוניינים להתחתן בקפריסין עם בני או בנות זוג ממדינות שונות יש לעדתכן מול העירייה בה הם…