מסמכים להם זקוקים אזרחי פיליפינים כדי להתחתן בקפריסין

ב) אם ברשותך אזרחות הפיליפינים עליך להביא תעודה ממשרד הפנים (משרד הרישום) של מדינתך (אם תעודה זו נכתבת בשפה שלך, עליך לתרגם באנגלית על ידי נוטריון) המאשר שאתה חופשי להתחתן. אישור זה חייב להיות מוטבע על ידי משרד החוץ הפיליפינים ואת שגרירות קפריסין בפיליפינים (Apostile).

הכנת מסמכים לקפריסין בעלי אזרחויות שונות

הכנת מסמכים לחתונה בקפריסין לבעלי אזרחויות שונות

הכנת מסמכים לחתונה בקפריסין לבעלי אזרחויות שונות   זוגות המגעים ממדינות שונות בדרך כלל זקוקים למסמכים מסוגים שונים. אזרחי מדינת ישראל זקוקים לתמצית רישום בלבד כאר הם רווקים ולמסמכים נוספים במקרה של גירושין, אלמנות או החלפת שם. אזרחי ישראל המעוניינים להתחתן בקפריסין עם בני או בנות זוג ממדינות שונות יש לעדתכן מול העירייה בה הם…