מסמכים להם זקוקים אזרחי ארצות הברית כדי להתחתן בקפריסין

תעודה המסופקת ע"י עורך דין או נוטריון ציבורי מארצות הברית, המאשר שאתה חופשי להתחתן. את התעודה ניתן להנפיק על ידי שגרירות ארה"ב במקרה שהאזרח לא נמצא בארצות הברית. .

במקרה של סטאטוס גרוש יש צורך לספק איתך את תעודת גירושין המקורית אשר חייב להיות סופי ומוחלט (מתורגם לאנגלית וחתום ע"י נוטריון).

הכנת מסמכים לקפריסין בעלי אזרחויות שונות

הכנת מסמכים לחתונה בקפריסין לבעלי אזרחויות שונות

הכנת מסמכים לחתונה בקפריסין לבעלי אזרחויות שונות   זוגות המגעים ממדינות שונות בדרך כלל זקוקים למסמכים מסוגים שונים. אזרחי מדינת ישראל זקוקים לתמצית רישום בלבד כאר הם רווקים ולמסמכים נוספים במקרה של גירושין, אלמנות או החלפת שם. אזרחי ישראל המעוניינים להתחתן בקפריסין עם בני או בנות זוג ממדינות שונות יש לעדתכן מול העירייה בה הם…