מסמכים להם זקוקים אזרחי אוקראינה כדי להתחתן בקפריסין

אם יש לך את אזרחות אוקראינה אתה צריך להביא תעודה ממשרד הפנים (משרד הרישום) של המדינה שלך (אם אישור זה נכתב בשפה שלך אתה צריך לתרגם באנגלית על ידי נוטריון) המאשר כי אתה חופשי  להתחתן.

מסמך זה חייב לקבל חותמת על ידי משרד החוץ באוקראינה ועל ידי שגרירות קפריסין באוקראינה.

במקרה של סטאטוס גרוש/ אלמן יש צורך לספק איתך את תעודת גירושין המקורית אשר חייב להיות סופי ומוחלט (מתורגם לאנגלית וחתום ע"י נוטריון).

הכנת מסמכים לקפריסין בעלי אזרחויות שונות

הכנת מסמכים לחתונה בקפריסין לבעלי אזרחויות שונות

הכנת מסמכים לחתונה בקפריסין לבעלי אזרחויות שונות   זוגות המגעים ממדינות שונות בדרך כלל זקוקים למסמכים מסוגים שונים. אזרחי מדינת ישראל זקוקים לתמצית רישום בלבד כאר הם רווקים ולמסמכים נוספים במקרה של גירושין, אלמנות או החלפת שם. אזרחי ישראל המעוניינים להתחתן בקפריסין עם בני או בנות זוג ממדינות שונות יש לעדתכן מול העירייה בה הם…