חוקים אתיים אליהם נוטריונים כפופים

 

מכיוון שלמסמכים המאושרים על ידי נוטריון ישנו תוקף משפטי משמעותי, הוגדרו חוקי אתיקה ברורים המחייבים נוטריונים. בין חוקי האתיקה הקיימים עבור נוטריונים הקבע כי נוטריון לא יוכל לפעול תחת סמכויותיו כנוטריון עבור עצמו, משפחתו ועסקיו על מנת למנוע ניגוד אינטרסים. חוק נוסף של אתיקת הנוטריונים נוגע לשמירה על סודיות. כיוון שהמסמכים אותם הנוטריון מאשר כוללים פרטים אישיים ועסקיים רבים, הנוטריון מחויב לשמור על סודיות ולא לגלות פרטים אלו לאף אדם שאינו הלקוח שביקש ממנו את האישור הנ"ל.

מלבד חוקים אלו, ישנם חוקים ספציפיים הנוגעים לעבודתו של הנוטריון בכל אחד מסעיפים האישור שהוא יכול לספק. במידה ומתגלעות בעיות ומחלוקות, קיימות ועדות משמעת אליהן ניתן לפנות ומתפקידן לדון האם הנוטריון עבר על אחד מחוקי האתיקה הנוגעים למקצועו אם לאו, ובמידה ועבר מה יהיה העונש לו הנוטריון צפוי.

אישור נוטריון ואפוסטיל

אישור נוטריון ואפוסטיל

אישור תרגום נוטריון ואפוסטיל צלצלו אלינו לקבלת פרטים נוספים 051-5544300 נוטריון הוא עורך דין בעל ותק עבודה רב שנים שקיבל אסמכה והכשרה מיוחדים על ידי משרד המשפטים הישראלי לשמש כנוטריון. במסגרת עבודתו, הנוטריון רשאי לאמת ולאשר נכונות ומקוריות של מסמכים וחתימות שלאחר החתמתם יכולים להוות ראיה קבילה בבתי המשפט. הנוטריון מוודא כי מסמכים זהים זה…