הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור

הסכמי חיים משותפים תקפים מרגע שנכתבו ונחתמו, אולם ניתן לתת להם יתר תוקף משפטי אם הם חתומים ונערכים על ידי נוטריון או מקבלים אישור מבית המשפט לענייני משפחה. בדרך זו, התוקף המשפטי מחייב יותר ויהיה קשה יותר לערער על המוסכם בהסכמים הללו במקרה של מחלוקת.

הסכם ממון הוא הסכם שנחתם על ידי בני זוג נשואים או כאלו שמתכוונים להינשא בעתיד הקרוב. כאשר הסכם כזה נחתם, הוא כולל בעיקר סעיפים הנוגעים לחלוקת הרכוש לאחר פקיעת הנישואים ועליו לקבל אישור אסמכתא משפטית על מנת להיות בתוקף.

זוג שעדיין לא נישא, יכול לחתום על הסכם ממון טרום נישואין גם בפני נוטריון. לאחר נישואין, כל הסכם כזה מחויב לקבל אישור של בית המשפט לענייני משפחה.

זוגות ידועים בציבור או אפילו זוגות שאינם ידועים בציבור אבל נמצאים בזוגיות אינם יכולים לחתום על הסכם ממון אלא על הסכם לחיים משותפים. עיקר הסעיפים בין שני סוגי ההסכמים הללו דומה אך ניתן לכלול הסכמות כלכליות רחבות יותר בהסכמים לחיים משותפים. הסכם חיים משותפים יכול לכלול לא רק סעיפים הנוגעים לזמנים שלאחר פקיעת הזוגיות אלא גם להתנהלות כספית במהלך החיים המשותפים. לדוגמה, ניתן לקבוע האם ההכנסה של כל אחד מבני הזוג תוזרם לחשבון בנק משותף או לחשבונות בנק נפרדים, מה המחויבות הכספית השוטפת של כל אחד מבני הזוג וכדומה.

הסכם לחיים משותפים

הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור

הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור צלצו אלינו לקבלת פרטים נוספים 051-5544300   מדינת ישראל, שנת 2018, אינה מאפשרת לזוגות רבים להינשא על פי חוקי המדינה. זוגות מעורבים בהם כל אחד שייך לדת שונה, זוגות יהודיים שהרבנות אינה מכירה ביהדותו של אחד או שני בני הזוג, זוגות חד מיניים, זוגות השייכים לזרמי היהדות שאינם אורתודוכסים…