הסכם חיים משותפים doc

הסכם לחיים משותפים צריך לכלול מספר סעיפים משמעותיים: הכרה בזוגיות, נושאים הנוגעים לענייני רכוש, הסדרים הנוגעים לפרידה, נושאים הנוגעים לניהול משק הבית המשותף, קביעת דרך פתרון מחלוקות, והתייחסות לנושא ילדים.

הכרה בזוגיות היא סעיף חשוב עבור זוגות שאינם נשואים וכוללת לא רק הכרה רשמית בזוגיות בני הזוג אשר חותמים על ההסכם אלא גם קביעת מועד תחילת הקשר הזוגי בינם, ולכן גם תחילת מועד שיתוף הנכסים הכלכליים ביניהם.

הסכם לחיים משותפים

הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור

הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור צלצו אלינו לקבלת פרטים נוספים 051-5544300   מדינת ישראל, שנת 2018, אינה מאפשרת לזוגות רבים להינשא על פי חוקי המדינה. זוגות מעורבים בהם כל אחד שייך לדת שונה, זוגות יהודיים שהרבנות אינה מכירה ביהדותו של אחד או שני בני הזוג, זוגות חד מיניים, זוגות השייכים לזרמי היהדות שאינם אורתודוכסים…