הירשם תחת ברית הזוגיות

מה נדרש על מנת להירשם תחת ברית הזוגיות?

חוק ברית הזוגיות האזרחיתמי שעומד בתנאי ההרשמה לברית הזוגיות עליו לעבור את ההליך הבא על מנת להיות רשום כמי שנמצא בברית זוגיות: תחילה על בני הזוג לשלם אגרה. ניתן לשלם את האגרה דרך מרכז התשלומים הממשלתי. עלות אגרת הרישום היא 635 ₪. במידה ואחד מבני הזוג הוא חייל בסדיר, בשירות לאומי, סטודנט, עולה חדש שעדיין לא עברו שנתיים מיום העלייה או שאחד מבני הזוג מקבל הבטחת הכנסה עלות האגרה היא 381 ₪.

לאחר התשלום, יש להוריד את התצהיר הבא, להדפיסו, למלא אותו ולחתום עליו בנוכחות עורך דין. בתצהיר, שני בני הזוג מצהירים כי הם עומדים בתנאי הרישום לברית הזוגיות וכי הם מסכימים מרצונם להכנס לברית זו. נוסף על בני הזוג גם על עורך הדין לחתום על התצהיר.

במידה ואחד מבני הזוג הוא פסול דין, גם על האפוטרופוס לחתום כי הוא יודע מהעניין וכי הכניסה לברית נעשית מתוך מודעות של בני הזוג. במקרה זה יש לצרף לבקשה גם עותק מאושר של צו בית דין שמאשר שפסול הדין יכול להכנס לברית זוגיות וצו מינוי אפוטרופוס.

חוק ברית הזוגיות האזרחית

חוק ברית הזוגיות האזרחית

חוק ברית הזוגיות האזרחית צלצלו אלינו לקבלת פרטים נוספים 051-5544300 לקראת סוף 2010 כאשר התבררו בכנסת ממדי התופעה על פיה אזרחים ישראלים אינם יכולים להכנס בברית נישואים, נחקק חוק "ברית הזוגיות". במקורו, החוק בא לפתור את בעיית אי השוויון לעומת אלו היכולים להינשא בארץ. למעשה, בעקבות הסתייגויות ושינויים החוק כיום מציע פתרון לחלק קטן בלבד…