חוק ברית הזוגיות האזרחית

מי רשאי להכנס לברית הזוגיות בארץ?

רשאים להכנס לברית זוגיות רק שני בני זוג גבר ואשה (האפשרות אינה פתוחה לזוגות חד מיניים), שניהם מעל לגיל שמונה עשרה, אשר אינם קרובי משפחה מדרגה ראשונה – כולל לא קשרי משפחה כתוצאה מנישואין, אינם נשואים זה לזה או לאחרים ואינם רשומים במרשם האוכלוסין או במדינה זרה כנשואים זה לזו או לאחרים וששניהם מוגדרים כחסרי דת. בנוסף, על שני בני הזוג  להיות בעלי ותק של שלוש שנים בארץ מתוך החמש שקדמו (סך הכל שלוש שנים במצטבר מחמשת השנים האחרונות) ולהיות מוגדרים כאזרחים ישראלים, עולים מתוקף חוק השבות, או בעלי רישיון לישיבת קבע בארץ.

מי אינו יכול להשתמש באפשרות זו?

  • זוגות חד מיניים
  • זוגות בהם אחד מבני הזוג מוגדר כחסר דת ודתו של השני מוגדרת בתעודת הזהות
  • בני זוג השייכים לדתות שונות
  • זוגות שהרבנות מטילה ספק ביהדותם אבל הם רשומים כיהודים בתעודת הזהות
  • מסורבי חיתון מסיבות הלכתיות (למשל כהן וגרושה)
  • בני זוג שמוכרים כבני אחת הדתות ומעוניינים להינשא בנישואים לא דתיים

זוגות רבים שהיו שמחים אולי לאמץ את ברית הזוגיות מנועים למעשה מלאמץ אותה.

חוק ברית הזוגיות האזרחית

חוק ברית הזוגיות האזרחית

חוק ברית הזוגיות האזרחית צלצלו אלינו לקבלת פרטים נוספים 051-5544300 לקראת סוף 2010 כאשר התבררו בכנסת ממדי התופעה על פיה אזרחים ישראלים אינם יכולים להכנס בברית נישואים, נחקק חוק "ברית הזוגיות". במקורו, החוק בא לפתור את בעיית אי השוויון לעומת אלו היכולים להינשא בארץ. למעשה, בעקבות הסתייגויות ושינויים החוק כיום מציע פתרון לחלק קטן בלבד…