אתיקה מקצועית של נוטריון

נאמנות לכלל הפונים

על פי כללי האתיקה של הנוטריונים עליהם לספק שירות מקצועי עבור כל הפונים, גם אם רק אחד מהם משלם את שכר טרחתם. כאשר הפעולה הנוטריונית היא עבור יותר מאשר אדם בודד עליהם לפעול בנאמנות ובמסירות על מנת לתת שירות מקצועי עבור הפונים כולם ללא תלות במשלם.

איסור פרסום

לנוטריונים אסור לעשות פרסומת לשירותיהם או לשדל אנשים להשתמש בשירותיהם, מלבד בהתאם לכללי האתיקה הרשומים בלשכת עורכי הדין.

התנהלות עסקית

כיוון שבידיו של נוטריון כח רב, נאסר על נוטריונים לעבוד כשכירים בעת מילוי תפקידם כנוטריונים, להכנס לשותפות עם אחרים שאינם נוטריונים באופן שהעבודה שהם עושים כנוטריונים מושפעת ממנה, או להעביר חלק משכר טרחתם לאחרים.

ללא משוא פנים

על מנת למנוע מצבים של ניגוד אינטרסים, נוטריון אינו רשאי לתת שירותים נוטריונים עבור עצמו, מישהו ממשפחתו או עסקיו. משפחה בדרגה ראשונה, כולל משפחה מנישואים וכן סבים וסבתות וכדומה אינם יכולים לקבל שירותים נוטריונים אצל נוטריון המקושר אליהם ויהיה עליהם לפנות לנוטריון אחר כדי לקבל שירותים אלו. לא רק המשפחה מנועה מלקבל שירותים נוטריונים אלא גם כל עסק שנמצא בבעלותו של הנוטריון ובכלל זה שותפים עסקים, עובדים או תאגידים הנמצאים בליטתו של הנוטריון.

אתיקה מקצועית של נוטריון

אתיקה מקצועית של נוטריון

אתיקה מקצועית של נוטריון צלצלו אלינו לקבלת פרטים נוספים 051-5544300 נוטריון הוא עורך דין בעל שנות ותק רבות ומעמד מיוחד. במסגרת מעמד זה הוא רשאי לאשר ולאמת חתימות, זהות, העתקים, תרגומים ועוד ולקביעתו יש תוקף משפט אשר תופס גם בבית המשפט. לא כל אחד ואפילו לא כל עורך דין יכול להיות נוטריון. על מנת שעורך…