נוטריון בראשון לציון

צלצלו אלינו לקבלת פרטים נוספים 051-5544300

 

הסכם ממון

ישנן פעולות בחיים להן נדרש אישור מטעם מערכת החוק במדינה. הסכמים, ירושות, חוזים – כל אלו הם מסמכים משפטיים שהמשמעות שלהם נוסעת וכרוכה בתוקף המשפטי שיש להם, אחרת הם נחשבים כהצהרת כוונות אך ברגע שבו הם יבחנו תוכנם לא בהכרח יתפוס.

דוגמה טובה לכך היא צוואה. אדם התכוון שרכושו יתחלק לאחר מותו באופן מסוים. במידה ויש צוואה תקפה משפטית, יהיה קשה יותר לערער על תוכן הצוואה דבר שבתורו ימנע ריבים על אופן חלוקת הרכוש. ככל שהתוקף המשפטי של הצוואה יהיה חזק יותר, כך האפשרות לערער על הצוואה תקטן והסיכוי לריב על הירושה יפחת.

מי הוא נוטריון?

נוטריון הוא עורך דין בעל ניסיון רב של לפחות עשר שנות עריכת דין פעילה בישראל. עורך דין כזה יכול לפנות למשרד המשפטים על מנת לקבל אסמכה כנוטריון. במסגרה האסמכה הוא יעבור קורסים מתאימים, עבודתו ומידת היושרה שלו תבחן ויבדקו המלצות לגביו. בסופו של דבר וועדה מטעם משרד המשפטים תחליט האם לתת או לא לתת לאותו עורך הדין את הזכות לשמש כנוטריון.

נוטריון הוא עורך דין שקיבל הרשאה מהמדינה לבצע ולתת שירותים משפטיים שלא כל עורך דין רגיל יכול לתת. דוגמה לכך היא מתן ייפוי כוח כללי. ייפוי כוח היא פעולה שיש מאחוריה השלכות שיכולות להיות משמעותיות. אם לאדם יש ייפוי כח ספציפי לבצע פעולה או פעולות במסוימות בשם בן אדם אחר כאילו הוא היה אותו האדם, למשל להוציא חבילה מהדואר או להגיש את הרכב לטסט, ייפוי הכח תקף רק לצורך ביצוע אותה המשימה. ייפוי כוח כללי מאפשר למיופה הכח לבצע כל פעולה שהיא בשם האדם השני – אפילו למכור את הרכב. ייפוי כח שכזה לא כדאי לתת לכל אחד וללא סיבה טובה, תוך הבנת כל ההשלכות האפשריות של ייפוי כח שכזה.

עורך דין יכול לאשר חתימה על ייפוי כח ספציפי ומוגבל אבל אם אדם בוחר לתת לאדם אחר ייפוי כח כללי או ייפוי כח שלא ניתן לחזור ממנו, הרי שהמדינה רוצה לוודא כי ייפוי הכח הזה ניתן תוך הפעלת שיקול דעת, מתוך רצון חופשי ולאחר הבנת כל ההשלכות האפשריות למעשה כזה. כדי לתת ייפוי כוח שכזה יש לחתום על ייפוי הכח הכללי בפני נוטריון על מנת שיהיה לו תוקף משפטי. כל שינוי בייפוי הכח הנוטריוני או ביטולי ייעשה גם הוא דרך נוטריון בלבד.

חתימה על ייפוי כח שדורש נוטריון בראשון לציון

ישנם מקרים בהם אדם מעוניין להעניק את השליטה על נכסיו לאדם אחר. שני המקרים השכיחים ביותר הם מקרה בו אחד ההורים מזדקן, נכנס לבית אבות ואינו מסוגל עוד להמשיך לטפל בענייניו. במקרה כזה, ההורה שנכנס לבית האבות ייתכן וייתן ייפוי כח לאחד מילדיו במטרה שזה ימשיך לדאוג לענייניו בזמן שהוא בבית האבות. גם אם המטרה היא לראות שהחשבון בבנק אינו צובר מינוס, החשבונות משולמים, קצבאות ופנסיה נכנסים לחשבון והדירה מושכרת אותו הילד יכול מבחינה חוקית להחליט למשל על העברת החשבון לבנק אחר או העברת כספים מהחשבון, למכור את הדירה או לערוך בה שינויים וכדומה.

מקרה שכיח שני בו נדרש ייפוי כח כללי הוא דווקא המקרה ההפוך בו ילד נוסע, למשל, ללימודים בחו"ל. במקרה זה אותו הילד יתקשה לטפל בחשבונות והנכסים שהוא משאיר בארץ בשלט רחוק וייתכן וייתן ייפוי כוח כללי לאחד מהוריו, לדוגמה, במטרה שהם יטפלו בענייניו בזמן שהוא לומד.

מקרה נוסף הדורש ייפוי כח נוטריוני הוא ייפוי כח לבנק במקרה של חתימה על חוזה משכנתא. במקרה כזה ייפוי הכח אינו כללי אך לא ניתן לחזור ממנו או לשנותו לאחר שניתן. ייפוי כח שכזה מקנה לבנק את הסמכויות למכור את הדירה במקרה ולוקח המשכנתא לא עומד בהתחייבויותיו כלפי הבנק ולא מחזיר את הלוואת המשכנתא במועד. בגלל שלא ניתן לשנות ייפוי כח שכזה לאחר שהוא ניתן, יש לחתום עליו בפני נוטריון.

עריכת צוואה בראשון לציון

נושא נוסף בו לנוטריונים יש יתרון בו הוא נושא עריכת צוואות. ישנן דרכים רבות לערוך צוואה, ודרכים רבות בהן ניתן לערער על צוואה שנחתמה. כאשר הצוואה נערכת על ידי נוטריון, מתוקף ניסיונו כעורך דין הוא יכול לוודא כי הצוואה חוקית ונכתבת באופן שקשה מאד יהיה לערער עליה. לצוואה שנערכת ונחתמת בפני נוטריון יש תוקף של צוואה בפני הרשות – כלומר כאילו ניתנה ונחתמה בבית המשפט.

עריכת הסכם ממון לפני הנישואים

תחום חשוב נוסף שבידי בידי הנוטריונים הוא תחום החתימה על הסכם ממון טרום נישואים. כאשר הסכם הממון נערך ונחתם לפני הנישואים עצמם בפני נוטריון, יש לו תוקף של פסק דין. לאחר הנישואים, יש לאשר כל הסכם ממון בין בני הזוג בבית המשפט ממש. הסכם שנערך במשרד הנוטריון או בבית בבני הזוג אינו כולל את הלחצים הנפשיים והרגשיים המתלווים לחתימה במעמד בית המשפט. נוטריון יידע לייעץ לבני הזוג מניסיונו ולכסות "חורים" שעלולים להתגלות כאשר ההסכם נערך באופן לא מקצועי – וכל זאת באווירה רגועה בה שני בני הזוג מבינים בדיוק מה כתוב במסמך, מה הן השלכותיו במידה ויבחרו לחתום עליו והנוטריון כחלק מתפקידו אכן מוודא כי החתימה נעשתה מרצון וללא הפעלת לחץ לא סביר על אחד מהחותמים.

תרגום נוטריוני בראשון לציון

ישנם מקרים בהם מסמכים שהופקו על ידי מדינה אחת נדרש להשתמש בהם במדינה אחרת. דוגמאות לכך הם תעודות ומסמכים הנדרשים לצורך עריכת נישואים אזרחיים בחו"ל או תעודות המעידות על השכלה שנדרש להציג בבתי ספר להשכלה גבוהה בחו"ל עבור מי שמבקש ללמוד באחד מבתי הספר הללו.

על מנת שאפשר יהיה להשתמש במסמכים והתעודות שניתנו בארץ מסוימת בארץ אחרת, יש לתרגם את המסמכים והתעודות לשפה הנהוגה בארץ היעד. תרגום בלבד לרב אינו מספיק, ויש לאשר את המסמכים והתעודות המתורגמים על ידי נוטריון שמאשר שהתרגום נאמן למקור. במקרים מסוימים אפילו חותמת כזו אינה מספיקה ויש להחתים את המסמכים והתעודות המתורגמים בחותמת אפוסטיל כדי לתת להם תוקף בינלאומי המוכר על ידי כל המדינות החתומות על האמנת האג.

שירותים נוספים הניתנים על ידי נוטריון בראשון לציון

ישנם שירותים נוספים שניתנים על ידי נוטריונים, לדוגמה אימות חתימה. במסגרת אימות חתימה, הנוטריון מוודא לא רק את זהות החותמים אלא גם שהחותמים חותמים מתוך הבנה של המסמך, החוזה או ההסכם עליו הם חותמים ושלא הופעלה כפייה ומתוך כך הם חותמים. במידה ואחד מהחותמים אינו דובר את השפה שבה המסמך או ההסכם נכתבו, הנוטריון ידאג לתרגם ולהבהיר לחותם בדיוק מה נאמר במסמך או ההסכם לפני החתימה.

שירותים נוספים הניתנים בידי נוטריון בראשון לציון: אישור מצאי של רשימת מלאי, אישור חיים המעיד כי אדם מסוים נמצא בין החיים, אישור העתקי מסמכים כנאמנים למקור (למשל על צילומי מסמכים), אישור על תצהיר נוטריון – תצהיר כזה נדרש לעתים על ידי גופים שונים, למשל רשויות מדיניות או עירוניות. לתצהיר שניתן בפני נוטריון תוקף זהה לזה של עדות בעל פה שניתנת בבית המשפט, והוא אף יכול להחליף עדות שכזו. נוטריונים אף זכאים לערוך מסמכים והערות למסמכים לאחר שנחתמו בפני נוטריון.

נוטריון בראשון לציון

קבלו הצעת מחיר לשרות נוטריון

לקבלת הצעת המחיר ללא התחיבות מלאו את הפרטים

  שם + משפחה (חובה)

  האימייל: (חובה)

  צרף צילום של המסמכים(גם צילום מהטלפון זה מצוין)

  קובץ נוסף

  קובץ נוסף

  קובץ נוסף

  מספר טלפון לבירורים

  ספרו לנו קצת מה אתם צריכים


  נשמור על קשר

  צור קשר חתונה בקפריסין

  יש לכם שאלות נוספות?

  עדכונים שצריך לעשות באתר

  נשמח לעזור במה שאפשר!

   השם שלך (חובה)

   האימייל שלך: (חובה)

   נושא

   ההודעה שלך


   הכותב אינו נושא באחריות עבור שימוש ברעיונות, דוגמאות ומידע שבמדריך. השימוש הוא באחריות הקורא בלבד

   כתיבת תגובה