התרת נישואין אזרחיים

צלצלו אלינו לקבלת פרטים נוספים 051-5544300

הסכם ממון

 

במדינת ישראל נשואים אזרחיים אינם אפשריים. על פי חוקי המדינה, כל הנושאים הקשורים בדיני אישות – נישואין, גירושין וכל מה שבינם – הם בידי בתי הדין הדתיים, כל זוג בהתאם לדת אליו הוא שייך. יחד עם זאת, ישראל גם משתייכת לקהילת המדינות הבינלאומיות ומנסה ליישם את החוקים הבינלאומיים. אחד מחוקים אלו קובע כי במידה וזוג נישא במדינה זרה, על פי חוקי אותה המדינה הזרה, והוא מגיע לארץ עם תעודת נישואין חוקית באותה המדינה, על מדינת ישראל להכיר בנישואי אותו הזוג. בית המשפט העליון קבע כי במידה ותרחיש כזה מתרחש, על משפרד הפנים של מדינת ישראל לרשום את הזוג במרשם האוכלוסין ובתעודת הזהות כזוג נשוי.

מי לא יכול להינשא בארץ?

הבעיה הראשית המתעוררת בעקבות אי מתן אפשרות לקיום נישואים אזרחיים בארץ היא כי ישנם זוגות רבים שאינם יכולים להתחתן כלל על פי חוקי מדינת ישראל. למעשה, ישנן אוכלוסיות שלמות בארץ הנתקלות בקשיים ניכרים אם ברצונן להינשא. ראשית, קיימת בני עליות שונות, בעיקר מחבר העמים, אשר הרבנות אינה מכירה ביהדותם. למעשה, הפרדוקס קיים כבר קודם כאשר מדינת ישראל מכירה באותם אנשים כיהודים ומעניקה להם אזרחות מתוקף חוק השבות אולם כאשר הדבר מגיע לדיני אישיות – הרבנות שמה להם רגליים ומכריזה עליהם כעל חסרי דת.

אחת מהמכשלות בכל הדתות הוא הרצון לשמור על "טוהר" המאמינים, או במילים אחרות לדרוש גיור, במקרה של היהדות, בתנאי מקדים לאישור חתונה. כאשר אחד שהרבנות אינה מכירה ביהדותו מעוניין להינשא, הדבר לא יתאפשר לו, בין אם מדובר במקרה בו בן הזוג השני מוכר על ידי הרבנות כיהודי ואז הרבנות תחשיב את הנישואים כנישואים בין אנשים מדתות שונות או כיוון ששני בני הזוג יוכרו כחסרי דת ואז אין בנמצא מוסד דתי מוכר המטפל באוכלוסייה זו.

הדבר נכון גם למצבים בהם אנשים משתי דתות שונות מעוניינים להינשא – בין אם מדובר באנשים שהכירו בארץ ושניהם ישראלים או במצב בו אחד מבני הזוג אינו ישראלי כלל.

אוכלוסייה גדולה נוספת שמנועה מלהינשא בארץ היא אוכלוסיית בני הזוג החד מיניים. זוג נשים או זוג גברים שמעוניינים להינשא זה לזה או זו לזו אינם רשאים לעשות זאת בארץ. נוסף על פלחי אוכלוסייה שלמים אלו, קיימים גם מקרים בהם זוג בו שני בני הזוג הם בני מינים שונים ומוכרים כיהודים לא יורשו להינשא בגלל חוקים ארכאיים כאלו או אחרים דוגמת נישואי כהן וגרושה.

נוסף על כל אלו, ישנם גם אלו שאינם מעוניינים להינשא בנישואים דתיים. חילוניים, אפילו כאלו שמעוניינים לשמור על מסורת, לאו דווקא רוצים את מגוון התוספים הדתיים המתלווים לחתונה ברבנות. לאחרונה אף קיימים קולות מקרב החרדים הדוחים נישואים המאורגנים על ידי הרבנות ומעדיפים לקיים טקסי נישואים על ידי הרבנים שלהם, שלאו דווקא משויכים לממסד.

בסופו של דבר מדובר בחמישית מכלל הזוגות בארץ שאינם נישאים באמצעות הרבנות או בתי דין דתיים אחרים בארץ.

פתרונות אפשריים ובעיות שהם גוררים

ישנם מספר פתרונות למצוקת הנישואים בארץ. ראשית, זוג יכול לבחור שלא להינשא כלל. על מנת לזכות בכל זאת ביתרונות הכספיים הגלומים במצב הנישואים, יכולים בני אותו הזוג לחתום על טופס בביטוח לאומי שבו הם מצהירים כי הם בני זוג ידועים בציבור. מעמד הידועים בציבור מוכר בארץ והוא בעל זכויות דומות לאלו של זוג נשוי.

אם בכל זאת בני הזוג מעוניינים להינשא הם יכולים לבחור לעשות זאת בטקס פרטי (שאינו מוכר על ידי המדינה) או על ידי נישואים אזרחיים בחו"ל בקפריסין.

לכל אחד מהפתרונות הללו יש בעיות המתלוות אליהם ותמיד רצוי להוסיף להם הסכם ממון. ידועים בציבור הוא אמנם מעמד מוכר אך יש צורך להוכיח כי בני הזוג אכן עומדים בקריטריונים של ידועים בציבור (מנהלים משק חיי בית משותף, חיי זוגיות ואישות וכדומה) – ובדיוק מאיזה תאריך בני הזוג הפכו לידועים בציבור. בעיות דומות עומדות בפני אנשים שבחרו לקיים טקס אלטרנטיבי בארץ מבלי לחתום על הצהרת ידועים בציבור.

בני זוג שנישאו בחו"ל בנישואים אזרחיים אמנם ירשמו במרשם התושבים ובתעודת הזהות כנשואים, אך לעתים יגלו כי לרישום זה אין תוקף דומה לרישום של זוג נשוי שנישא דרך הרבנות בין אם באופן רשמי או לא רשמי. לדוגמה, בני זוג שבאים לקבל טיפולי פריון בבית חולים ציבורי בירושלים הידוע בטיפולי הפריון נתקלים לא מעט בסירוב כאשר מדובר בזוג שנישא בנישואים אזרחיים בחו"ל. מנגד, בני זוג גאים חד מיניים יתקלו בקשיי אימוץ שלא בדומה לבני זוג הטרונורמטיביים שנישאו דרך הרבנות.

מה קורה במקרה של פרידה?

כאשר בני זוג שנישאו בחו"ל מעוניינים להיפרד – כאן המצב הופך להיות סבוך עוד יותר. ראשית, גם אם היו מעוניינים להתיר את נישואיהם בחו"ל במקום בו נישאו הם יגלו לעתים קרובות כי הדבר אינו אפשרי. בארה"ב, קפריסין ואיסלנד, לדוגמה, רק תושבים ואזרחים יכולים להתגרש, למרות שקל מאד לבני זוג זרים להינשא במדינות אלו.

כאשר בני הזוג נישאו בחו"ל כיוון שבחרו שלא לערב את הרבנות במערכת היחסים שבינם הם יגלו כי על אפם וחמתם – הרבנות הופכת להיות מעורבת במקרה של פרידה ודורשת מהם גט לחומרה. במקרים אחרים בהם בני הזוג לא היו יכולים להינשא בארץ גם אם היו בוחרים לעשות זאת, הרבנות אינה מכירה מלכתחילה בנישואיהם ולכן גם אינה מטפלת ישירות שהתרת הנישואים האזרחיים.

על מנת לעשות זאת, יהיה על בני הזוג לפנות לבית המשפט לענייני משפחה  עדיף בעזרת נוטריון ולהגיש בקשה להתרת הנישואים.

ההליך הכרוך בהתרת נשואים בישראל

אחד מבני הזוג או שניהם מגישים בקשה להתרת הנישואים בבית המשפט לענייני משפחה. ראשית, עליהם ללוות את הבקשה בתצהיר לגבי הדת והעדה (בקרב נוצרים) אליה הם משתייכים ותעודות התומכות בטענה (לדוגמה תעודת הטבלה). במידה ואין כאלו, לדוגמה עבור מי שמוגדר כ"חסר דת" יש ללוות את הבקשה בתצהיר של עדים המעידים על ההשתייכות הדתית ועדתית של מבקשי הבקשה. הגשת המסמכים תחסוך זמן בדיון התרת הגירושים וברור בנושא. מקרה נוסף שנכנס למטריית הטיפול של בית המשפט לענייני משפחה הוא בביטול רישום הנישואים של בני זוג חד מיניים.

שנית, בית המשפט יפנה לבית הדין הדתיים לצורך קבלת מענה האם יש להתיר את הגירושין באמצעותם, לדוגמה כאשר מדובר בשני בני זוג יהודים. אם שני בני הזוג שייכים לדתות שונות, הפנייה תעשה לבתי הדין של שתי הדתות המוכרות בישראל. לבתי הדין הדתיים יש אורכה של שלושה חודשים לתת מענה, עם אפשרות לאריך משך זה בשלושה חודשים נוספים במידה ולטענתם נדרש ברור נוסף. במידה ובית הדין הדתי אישר כי אין באפשרותו להתיר את הנישואים כי מדובר בבני דתות שונות או חסרי דת או שמועד התשובה הנדרשת חלף, בית המשפט לענייני משפחה ידון בהתרת הנישואים.

בשלב הזה בית המשפט יצטרך לדון על פי איזה מערכת חוקים הנישואים יפורקו. במידה ושני בני הזוג ישראלים ומתגוררים בישראל הדבר פשוט אולם יתכן ואחד מבני הזוג אינו ישראלי או שאינו גר בישראל או ששניהם אינם מתגוררים בישראל. גם במידה ושני בני הזוג גרים במקום אחר עדיין בית המשפט לענייני משפחה יוכל לדון בהתרת הנישואים בתנאי שבמקום מגוריהם הם אינם יכולים לעשות זאת. ייתכן שהמערכת החוקים שלפיה הנושא ידון בבית המשפט יהיה בהתאם לארץ מושבם, אזרחותם, או נישואיהם של אחד מבני הזוג או שניהם.

ההבדלים בין הדיונים בבית המשפט לענייני משפחה ובית דין דתי

גם אם נושא התרת הנישואים האזרחיים יועבר לידי בית דין דתי בארץ, נושא המשמורת על ילדים משותפים וכל נושאי חלוקת הרכוש יישארו בתחום הטיפול של בית המשפט לענייני משפחה.

כל הדיון בנושא התרת הנישואין או ביטול רישום הנישואין לבני זוג חד מיניים תעשה בבית המשפט לענייני המשפחה בדלתיים סגורות. נושא נוסף השונה באופן משמעותי בין התרת נישואין דרך בית דין דתי ובין דרך בית משפט לענייני משפחה נוגע לסיבות ואפשרויות ההתרה. על מנת להתיר נישואים אזרחיים דרך בית המשפט לענייני משפחה יש צורך להראות כי ישנה הסכמה הדדית להתרה או שעברה חצי שנה והמחלוקות בין בני הזוג לא נפתרו או שעברה שנה ולא ניתן לאתר את בן הזוג שנגדו הוגשה התביעה.

פועל יוצא הוא כי בניגוד לבתי דין דתיים, ניתן לבקש התרת נישואים גם ללא נוכחות או הסכמה של בן הזוג השני.

מחפש עו"ד התרת נישואין אזרחיים?

 • קבלו יעוץ טלפוני ראשוני ללא תשלום
 • לקביעת פגישה חיגו 0515544300

לקבלת פגישת יעוץ יש למלא את הטופס

  שם + משפחה (חובה)

  האימייל: (חובה)

  צרף צילום של המסמכים(גם צילום מהטלפון זה מצוין)

  קובץ נוסף

  קובץ נוסף

  קובץ נוסף

  מספר טלפון לבירורים

  ספרו לנו קצת מה אתם צריכים

  נשמור על קשר

  צור קשר חתונה בקפריסין

  יש לכם שאלות נוספות?

  עדכונים שצריך לעשות באתר

  נשמח לעזור במה שאפשר!

   השם שלך (חובה)

   האימייל שלך: (חובה)

   נושא

   ההודעה שלך

   הכותב אינו נושא באחריות עבור שימוש ברעיונות, דוגמאות ומידע שבמדריך. השימוש הוא באחריות הקורא בלבד

   כתיבת תגובה