השוני בין אישורי נוטריון

 

צרו קשר עכשיו להצעת מחיר ללא תשלום 051-55-44-300

נוטריון הינו הסמכות המשפטית והחוקית להענקת אישור של תרגום נוטריוני. תרגום נוטריון למסמך, וחתימתו עליו כבעל תוקף חוקי, מקנה לו את כל הזכויות. מסמך זה נחשב למקורי ואמין ברגע שמקבל את האישור בתומו של תרגום נוטריון.

לאחר תרגומם של המסמכים, אישורי נוטריון שבעל המקצוע מספק צריכים להיות מורכבים משני מסמכים שונים : האחד מאשר תרגום נוטריוני מהימן, ואילו המסמך השני הינו הצהרה מתורגמת המאשרת את העובדה כי נוטריון מוסמך אשר שולט בשפות היעד והמקור של המסמך העניק אישורי נוטריון מתוקף סמכותו המשפטית.

פעמים רבות, הלקוחות השונים אינם מבחינם בהבדליהם של אישורי נוטריון אך בעת הצגתם, יהיה עליהם לדעת מהו המסך המקורי, ומהי הצהרת המתורגמן אודות תרגום נוטריוני מהימן. מומלץ לבדוק בעת הגשת  המסמכים מה כל מסמך מייצג. בתום בדיקת מסמך שעבר תרגום נוטריון כדאי לשבת עם הנוטריון שערך עבורכם את הטיפול, ולקבל הסבר מפורט בכדי לשלוט בבקיאותם של הפרטים השונים שהעניקו, או לא, את אישורי נוטריון.

לאחר תרגום נוטריון, האישור המצורף אודות מהימנות התרגום נועד לאשר כי הנוטריון שולט בשפת התרגום וגם בשפה שממנה תורגם המסמך. הוכחה זו תאשר שהתרגום שהתבצע הוא אמיתי, על פי חוק, וכי תרגום נוטריוני זה הינו  נאמן למסמך המקורי. האישור הנוסף נועד למניעת מקרי כזב, בהם נוטריון מספק אישורי נוטריון בעלי תרגום פסול. לשם כך, מסמך המעיד על הצהרת המתורגמן תהיה לאסמכתא לאמינות המסמך המתורגם, ואמינותו של הנוטריון שביצע עבודה זו.

במידה והתברר לימים כי בוצעו שגיאות בתרגום הנוטריוני, הלקוח רשאי לפנות לנוטריון בדרישה לקבלת פיצוי הולם. ומשום כך, המסמך הנוסף, בידי מתורגמן , נדרש כדי לאשר את עבודת הנוטריון, ולשביעות רצונו של הלקוח המשלם.

איסור מתן שירות נוטריוני למקורבים

סעיף 10 לחוק הנוטריונים אוסר מתן שירותים נוטריוניים למקורבים. זו לשון הסעיף:

10. (א) לא ישתמש נוטריון בסמכות מסמכויותיו בענין של עצמו, של קרובו, של שותפו, של עובדו או של תאגיד שהוא בשליטתו.

(ב) לענין סעיף זה, "קרוב" של הנוטריון –

(1) בן זוג

(2) הורה, הורה הורה, הורה בן זוג, צאצא, צאצא בן זוג ובני זוגם של כל אחד מאלה

(3) אח או אחות ובני זוגם.

כשחוקקו את הסעיף הזה, נימקו המחוקקים את הסיבה לחקיקת סעיף זה כדלקמן:

"יחס האמון הניתן לנוטריון לפי המתכונת של החוק המוצע מחייב הוראות חמורות שיש בהן כדי למנוע ניגוד בין מילוי התפקיד וענינו האישי של הנוטריון בנושא הפעולה. לכן אסור לנוטריון לעשות פעולה שבה יש ענין לו או לקרובו. בהגדרת המונח 'קרוב' הולכת ההצעה בעקבות הגדרה דומה בחוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963."

החתום מטה סבור שההוראה שבחוק איננה ראויה לגבי חלק גדול מהסמכויות של הנוטריון מכמה טעמים.

ראשית, עם כל הכבוד, ההגדרה והיומרה של המחוקק, שראה בעבודת הנוטריון מתן סוג של יחס אמון שניתן לו, על ידי המחוקק ועל ידי הציבור, איננה במקומה. אולי זו הייתה הכוונה בשעתו, ואולם עם הזמן, וכתוצאה מהעדר פיקוח אפקטיבי כלשהו על עבודת הנוטריונים, נשחק מעמדם של הנוטריונים, באופן שהם זוכים לאותה רמת אמון לה זוכים עורכי דין "רגילים". כל נוטריון הוא עורך דין, ואין במתן רישיון הנוטריון ערך מוסף כלשהו. הרישיון ניתן, כעניין שבשגרה, לכל עורך דין בעל ותק של 10 שנים, שהוא ללא עבר פלילי או משמעתי. רוב ציבור עורכי הדין, 99 אחוז מהם, עונים להגדרה זו.

יתירה מכך. אם נתן המחוקק בנוטריון אמון, מדוע יחשוש שהנוטריון ישתמש בזה לרעה כאשר יעניק שרות לקרוביו?

שנית, עיקר הסמכויות שניתנו לנוטריונים הן טכניות, כמעט ללא הפעלת שיקול דעת. אילו היה מדובר בשיקול דעת, מהותי, ענייני ( להבדיל מטכני ), אולי אז היה מקום להטיל את האיסור האמור, כדי למנוע מצב של ניגוד עניינים. למנוע מצב אפשרי, ששיקול הדעת שלו יוטה, כתוצאה מכך שמדובר בקרוב משפחה שלו. אבל מדוע ייאסר על נוטריון לאמת את חתימתה של הבת שלו בפניו? על איזה אישור מדובר במקרה כזה, של אימות חתימה? הנוטריון מקבל את תעודת הזהות של הבת שלו, היא חותמת בפניו, והוא מאמת את חתימתה. איזה ניגוד עניינים אפשרי במקרה כזה? אותו הדבר לגבי אימות חתימה על הצהרה. אותו הדין לגבי אישור העתק. הבת של הנוטריון מבקשת מאביה כי יצלם את הדרכון שלה ויאשר כי הצילום תואם את המקור. זה טכני. מדוע לאסור זאת על הנוטריון? הסמכות היחידה שלגביה ניתן לומר כי קיים חשש של ניגוד עניינים היא לגבי אישור נכונות תרגום על ידי הנוטריון, שכן במקרים כאלו יש מרווח מסוים של שיקול דעת לנוטריון, והוא יכול להיות מושפע, אולי, מיחסי הקרבה.

מחפש נוטריון לתרגום?

 • קבלו יעוץ טלפוני ראשוני ללא תשלום
 • לקביעת פגישה חיגו 0515544300

לקבלת פגישת יעוץ יש למלא את הטופס

  שם + משפחה (חובה)

  האימייל: (חובה)

  צרף צילום של המסמכים(גם צילום מהטלפון זה מצוין)

  קובץ נוסף

  קובץ נוסף

  קובץ נוסף

  מספר טלפון לבירורים

  ספרו לנו קצת מה אתם צריכים  נשמור על קשר

  צור קשר חתונה בקפריסין

  יש לכם שאלות נוספות?

  עדכונים שצריך לעשות באתר

  נשמח לעזור במה שאפשר!

   השם שלך (חובה)

   האימייל שלך: (חובה)

   נושא

   ההודעה שלך


   הכותב אינו נושא באחריות עבור שימוש ברעיונות, דוגמאות ומידע שבמדריך. השימוש הוא באחריות הקורא בלבד

   כתיבת תגובה