אימות חתימות / ייפוי כח נוטריוני

צלצלו אלינו לקבלת פרטים נוספים 051-5544300

נוטריון הוא עורך דין אשר קיבל הסמכה ממשרד המשפטים כדי לתת שירותים מסוימים הקבועים בחוק. בין השירותים שנוטריון רשאי לתת כלולים אימות חתימות וייפוי כח נוטריוני. לאישור נוטריון סמכות משפטית גבוהה והוא מהווה עדות קבילה בבית המשפט בעת הצורך. מכיוון שכך, קיימים חוקים אתיים נוקשים הכובלים את הנוטריון ומחייבים אותו לנהוג במשנה זהירות, כבוד למקצוע ולאנשים עבורם השירות ניתן. בנוסף, חלק על הנוטריון חובת שמירה על סודיות המסמכים אשר גלויים בפניו מתוקף תפקידו, הן מסמכים אישיים והן מקצועיים.

אימות חתימות על ידי נוטריון

אימות חתימות אצל נוטריון מחייב כי עצם החתימה עצמה תתבצע בנוכחותו של הנוטריון ולאחר שהנוטריון זיהה את החותם בוודאות על סמך תעודה מזהה קבילה דוגמת תעודת זהות או רישיון נהיגה. על התעודה להיות רשמית עם תמונה עדכנית של החותם על מנת שהנוטריון יוכל לזהות את החותם בוודאות.

האישור ניתן על טפסים מיוחדים החתומים על ידי החותמת האישית של הנוטריון הנושאת את שמו וזיהויו בנוסף על הכיתוב "נוטריון" בשפה האנגלית.

אימות חתימות נדרש במקרים רבים. כאשר משמעות החתימה היא גדולה, למשל ייפוי כח לצורך קבלת משכנתא, ייפוי כח לביצוע פעולות במקרקעין וייפוי כח כללי. חוקי מדינת ישראל קובעים כי מסמכים בעלי ערך משפטי וכלכלי רב, החתימה עליהם תאושר באמצעות נוטריון.

אימות חתימה על ידי נוטריון יכולה להיעשות באופן פיסי בלבד, לא ניתן להשתמש במדיה אלקטרונית לצורך אימות חתימה אצל נוטריון בניגוד לאימות חתימה אצל עורך דין שם ניתן לעשות שימוש במדיה אינטרנטית לצורך אימות חתימה.

ישנם מקרים על פי חוק המחייבים אימות חתימה על ידי נוטריון מעבר לכללי אצבע מקובלים. לדוגמה, לא ניתן לחתום על ייפוי כח בלתי חוזר, כזה כמו הנדרש כאשר לוקחים הלוואת משכנתא, לדוגמה, ללא אימות החתימה על ידי נוטריון.

סוגי ייפוי כח

ישנם סוגים שונים של ייפויי כח, חלקם בעלי משקל גדול יותר מאחרים. לעתים, אדם מעוניין שאדם אחר יבצע פעולה מסוימת עבורו, כאשר הפעולה דורשת שמבצע הפעולה יהיה האדם עצמו ויזדהה באמצעות תעודה מזהה. דוגמה לפעולה כזו היא הוצאת חבילה מסוימת שנשלחה לאותו האדם והגיעה לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו. במקרה הזה, ניתן לחתום על ייפוי כח ספציפי לאדם מסוים כאשר מי שמבצע את הפעולה מזדהה באמצעות תעודה מזהה משלו, תעודה המזהה את מי שאמור היה לבצע את הפעולה וייפוי הכח המעניק לאדם השני הרשאה לבצע פעולות בשם מקבל החבילה. ייפוי כח מסוג כזה הוא נקודתי מאד ואינו מצריך אישור משפטי נוסף. תוקפו פג לאחר ביצוע הפעולה ואין לו משקל עבור פעולות אחרות עתידיות.

בניגוד לייפוי כח ספציפי מהסוג הזה, קיימים ייפוי כח נוספים המעניקים כח רב בהרבה לאותם אנשים אשר בידם ייפוי הכח. למשל: ייפוי כח כללי או ייפוי כח בלתי חוזר. בשני המקרים הללו נדרש ייפוי כח נוטריוני שבמהלכו הנוטריון לא רק מוודא את זהות החותמים אלא גם מסביר להם את המשמעויות של ייפוי הכח עליו הם חותמים.

ייפוי כח כללי

ייפוי כח כללי הוא ייפוי כח המעניק למקבל הזכות לבצע כל פעולה הנוגעת לנכסים והרכוש של אחר. ישנם מצבים בהם אדם אחד אינו מסוגל לבצע פעולות כלשהן בשם עצמו והוא זקוק לאדם אחר שיבצע עבורו את הפעולות הדרושות וההחלטות הקשורות. דוגמאות למצבים כאלו הם למשל כאשר אדם עובר ללמוד בארץ אחרת. אותו אדם ימצא בארץ אחרת לתקופות ממושכות ובתקופות שבהן הוא אינו בארץ הוא זקוק לאדם אחר שיוכל לבצע עבורו את מה שנדרש: תשלום חשבונות, חתימה על הסכם השכרת נכסים, עבודה מול חשבונות הבנק. מקרה אחר הוא אדם בגיל השלישי, למשל הורה אשר עובר לבית אבות ומתקשה לבצע בעצמו את כל הפעולות הנדרשות. במקרים כאלו ניתן לחתום על ייפוי כח כללי אשר ניתן לאדם עליו האדם הנדרש לכך סומך. הורה יכול לתת ייפוי כח לאחד מילדיו, וסטודנט הלומד בארץ זרה יכול לתת ייפוי כח להוריו, אחיו או חבר קרוב.

במקרה כזה, לייפוי הכח משקל רב כי הוא מאפשר לבעל ייפוי הכח לבצע פעולות של ממש בחשבונותיו ונכסיו של נותן ייפוי הכח, פעולות אשר עלולות להיות להן השלכות כספיות ואחרות נרחבות.

בגלל הכח הרב שיש לייפוי כח כללי, ייפוי כח כזה ניתן להינתן רק באמצעות נוטריון.

תפקיד הנוטריון במקרה כזה הוא לא רק לוודא את זהות החותמים אלא גם להבהיר לחותמים מה המשמעויות של חתימה שכזו וגם לוודא שהחתימה נעשה ברצון ומתוך הסכמה של שני הצדדים ומבלי שאף צד יפעיל השפעה או כח לא חוקיים במטרה לגרום לצד השני לחתום.

סוג נוסף של ייפוי כח שדורש ייפוי כח נוטריוני הוא ייפוי כח בלתי חוזר. דוגמה לייפוי כח שכזה הוא ייפוי כח הניתן לבנק במסגרת לקיחת הלוואת משכנתא. בהלוואת משכנתא, הבנק למעשה משעבד את נכס הנדל"ן הנרכש עד לסיום החזר הלוואת המשכנתא. מטרתו של הבנק היא לוודא כי ההלוואה תוחזר, כאשר הנכס משמש כערבות להחזר ההלוואה. במידה והלווים לא יחזירו וישלמו את תשלומי המשכנתא בזמן, הבנק רשאי להפעיל את המשכון ולנכס את הדירה במטרה למכור אותה ולהחזיר לעצמו את כספי ההלוואה בדרך זו.

ייפוי הכח הניתן במסגרת זו הוא ייפוי כח המאפשר לבנק להשתמש בנכס במקרה של אי עמידה בהחזרי ההלוואה והוא בא להגן לא על מייפה הכח אלא דווקא על המיופה.

לרב, למייפה הכח יש את היכולת לבטל ייפוי כח שניתן בכל עת. הדבר שונה בייפויי כח נוטריונים אותם ניתן לבטל רק דרך נוטריון. ייפוי כח בלתי חוזר לא ניתן לבטל כלל.

מכיוון שלא ניתן לבטל ייפוי כח שכזה, ומכיוון שהבנק לוקח לעצמו זכויות על נכסים בעלי משמעות פיננסית אדירה עבור הלווים, ייפוי כח שכזה צריך להיערך על ידי נוטריון.  במסגרת ייפוי הכח, הנוטריון מוודא את זהות הצדדים החותמים ומוודא כי כל הצדדים מבינים את משמעות החתימה על ייפוי הכח ומה הן הפעולות המותרות במסגרת ייפוי הכח הזה.

במקרה של משכנתא, לרב מדובר על זוג לווים ולא על לווה בודד. במקרה הזה על שני הלווים לחתום על ייפוי הכח בנוכחות פיסית של הנוטריון. לא ניתן לחתום על ייפוי כח בלתי חוזר דרך צד שלישי. הנוטריון גם יבהיר לחותמים את המשמעויות של החתימה, אפילו אם הלווים דוברים שפה זרה. במקרה זה הנוטריון יתרגם ויסביר את המשמעויות ללוים בשפה שהם מבינים.

 

אימות חתימות וייפוי כח נוטריוניים הם שירותים משמעותיים שנוטריונים מספקים. המשמעויות הכספיות והאישיות שיכולות להתלוות לחתימה על ייפוי הכח או את החוזים, תצהירים או הסכמים עליהם הצדדים חותמים מחייבת מתן תוקף משפטי, כזה שנוטריון יכול לספק. מרגע החתימה, לייפוי הכח או המסמך שעליו חתמו הצדדים תוקף משפטי מוכר, הקביל כראיה בבית המשפט ללא צורך בחיזוקים אחרים.

אימות חתימות / ייפוי כח נוטריוני

קבלו הצעת מחיר לשרות נוטריון

לקבלת הצעת המחיר ללא התחיבות מלאו את הפרטים

  שם + משפחה (חובה)

  האימייל: (חובה)

  צרף צילום של המסמכים(גם צילום מהטלפון זה מצוין)

  קובץ נוסף

  קובץ נוסף

  קובץ נוסף

  מספר טלפון לבירורים

  ספרו לנו קצת מה אתם צריכים


  נשמור על קשר

  צור קשר חתונה בקפריסין

  יש לכם שאלות נוספות?

  עדכונים שצריך לעשות באתר

  נשמח לעזור במה שאפשר!

   השם שלך (חובה)

   האימייל שלך: (חובה)

   נושא

   ההודעה שלך


   הכותב אינו נושא באחריות עבור שימוש ברעיונות, דוגמאות ומידע שבמדריך. השימוש הוא באחריות הקורא בלבד

   כתיבת תגובה