הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור

צלצו אלינו לקבלת פרטים נוספים 051-5544300

הסכם ממון

 

מדינת ישראל, שנת 2018, אינה מאפשרת לזוגות רבים להינשא על פי חוקי המדינה. זוגות מעורבים בהם כל אחד שייך לדת שונה, זוגות יהודיים שהרבנות אינה מכירה ביהדותו של אחד או שני בני הזוג, זוגות חד מיניים, זוגות השייכים לזרמי היהדות שאינם אורתודוכסים ואף זוגות חילוניים או כאלו שאינם מעוניינים לערב את הרבנות בנישואיהם מוצאים את עצמם בזוגיות המקבילה לנישואים – אך ללא ההכרה הרשמית במוסד הנישואין.

נישואין מוכרים על ידי המדינה מאפשרים לבני זוג לקבל הטבות שונות – ממקומות העבודה, ביטוח לאומי, זכויות בקבלת משכנתא וכדומה. בנוסף, חוקי המדינה מסדירים הסדרים כלכליים גלובליים אשר מתקיימים עבור כל זוג נשוי ונכנסים לתוקף כאשר הזוגות נפרדים או כאשר אחד מבני הזוג נפטר. הסדרים אלו מגדירים מסגרות זמן: מתי הקשר הזוגי החל ומתי הוא הסתיים, מגדירים מה נכלל ברכוש המשותף ומה לא, מה ניתן להורשה וכיצד הרכוש יחולק שהורש יחולק. ההסכם הגלובלי הזה אינו מתאים עבור כל הזוגות, וזוגות רבים בוחרים לערוך הסכם ממון טרום נישואין גם כאשר הם נישאים.

אפשרות עריכת הסכם ממון טרום נישואין אינה פתוחה בפני זוגות שאינם נשואים ואינם מתכוונים להינשא, אך הבעיות והפתרונות שהסכם כזה מציע – רלוונטיות גם עבורם, ואפילו יותר מאשר בפני זוגות נשואים.

הסכם ממון והסכם לחיים משותפים – במה הם דומים ובמה שונים?

הסכם ממון הוא הסכם שנחתם על ידי בני זוג נשואים או כאלו שמתכוונים להינשא בעתיד הקרוב. כאשר הסכם כזה נחתם, הוא כולל בעיקר סעיפים הנוגעים לחלוקת הרכוש לאחר פקיעת הנישואים ועליו לקבל אישור אסמכתא משפטית על מנת להיות בתוקף.

זוג שעדיין לא נישא, יכול לחתום על הסכם ממון טרום נישואין גם בפני נוטריון. לאחר נישואין, כל הסכם כזה מחויב לקבל אישור של בית המשפט לענייני משפחה.

זוגות ידועים בציבור או אפילו זוגות שאינם ידועים בציבור אבל נמצאים בזוגיות אינם יכולים לחתום על הסכם ממון אלא על הסכם לחיים משותפים. עיקר הסעיפים בין שני סוגי ההסכמים הללו דומה אך ניתן לכלול הסכמות כלכליות רחבות יותר בהסכמים לחיים משותפים. הסכם חיים משותפים יכול לכלול לא רק סעיפים הנוגעים לזמנים שלאחר פקיעת הזוגיות אלא גם להתנהלות כספית במהלך החיים המשותפים. לדוגמה, ניתן לקבוע האם ההכנסה של כל אחד מבני הזוג תוזרם לחשבון בנק משותף או לחשבונות בנק נפרדים, מה המחויבות הכספית השוטפת של כל אחד מבני הזוג וכדומה.

הסכמי חיים משותפים תקפים מרגע שנכתבו ונחתמו, אולם ניתן לתת להם יתר תוקף משפטי אם הם חתומים ונערכים על ידי נוטריון או מקבלים אישור מבית המשפט לענייני משפחה. בדרך זו, התוקף המשפטי מחייב יותר ויהיה קשה יותר לערער על המוסכם בהסכמים הללו במקרה של מחלוקת.

יתרונות הסכמים לחיים משותפים עבור בני זוג ידועים בציבור ובני זוג חד מיניים

אחד הקשיים בהם נתקלים זוגות ידועים בציבור וזוגות חד מיניים הוא הקושי בהוכחת הזוגיות. עבור זוגות נשואים העניין הוא פשוט: מרגע שנכנסו למוסד הנישואין הם מוכרים כזוג ולמעט תהליכים מאד ספציפיים הזוגיות שלהם אינה מוטלת בספק. ישנם תהליכים מסוימים, למשל במקרה בו אחד מבני הזוג אינו יהודי ומנסה לקבל אזרחות ישראלית מתוקף נישואין לישראלי שבהם גם זוגות נשואים יאלצו להוכיח את כנות הקשר הזוגי בינם אולם תהליכים ומצבים כאלו הם מעטים.

בניגוד גמור למצבם של בני זוג נשואים, מצבם של זוגות שלא נישאו וידועים בציבור הוא שונה. כאן, בכל מקרה בהם הם ינסו לקבל זכויות המקובלות עבור זוגות, הם יאלצו כשלב ראשון להוכיח כי קיים בינם קשר זוגי. אחת הסיבות המצוינות לחתום על הסכם לחיים משותפים היא כי הסכם כזה למעשה מוכיח את טענתם לקיום קשר זוגי. זאת ועוד, הסכם כזה אף מגדיר את מועד תחילת הקשר הזוגי, דבר שיכול לעזור בפתרון מחלוקות כספיות בעתיד.

מה לגבי ילדים עתידיים משותפים?

כאשר זוג נכנס לקשר זוגי כאשר הם מתכננים בעתיד להביא ילדים לעולם הם עלולים לחשוב כי ניתן לכלול את אותם ילדים עתידיים במסגרת ההסכם לחיים משותפים בינם. למעשה, כל החלטה הנוגעת לילדים משותפים זקוקה לאישור של בית המשפט לענייני משפחה והסכם כזה יינתן רק עבור ילדים שכבר נולדו.

לאחר עריכת הסכם לחיים משותפים ראשוני, בכל פעם שמתווסף ילד חדש למשפחה רצוי לעדכן את ההסכם לחיים משותפים ולכלול גם את הילד בהסכם. כאן, בניגוד להסכם הראשוני שמומלץ לתת לו תוקף משפטי מחייב בבית המשפט אך הדבר אינו מחויב – כאן השינוי הנוגע לילד מחייב קבלת אישור מבית המשפט.

מה צריך לכלול הסכם לחיים משותפים?

הסכם לחיים משותפים צריך לכלול מספר סעיפים משמעותיים: הכרה בזוגיות, נושאים הנוגעים לענייני רכוש, הסדרים הנוגעים לפרידה, נושאים הנוגעים לניהול משק הבית המשותף, קביעת דרך פתרון מחלוקות, והתייחסות לנושא ילדים.

הכרה בזוגיות היא סעיף חשוב עבור זוגות שאינם נשואים וכוללת לא רק הכרה רשמית בזוגיות בני הזוג אשר חותמים על ההסכם אלא גם קביעת מועד תחילת הקשר הזוגי בינם, ולכן גם תחילת מועד שיתוף הנכסים הכלכליים ביניהם.

כאשר מדובר ברכוש, קיימים שטחים אפורים רבים. לדוגמה: אם לאחד מבני הזוג הייתה דירה שהייתה רק שלו עוד לפני תחילת הקשר הזוגי. במהלך הקשר הזוגי, בן הזוג שהדירה לא הייתה שלו נכנס וגר בדירה והם חלקו מגורים משותפים בדירה במשך שנים. ייתכן שלבן הזוג שהדירה לא הייתה שלו מלכתחילה יש מקום לטעון שהייתה כוונת שיתוף בדירה ולכן חצי מהדירה היא שלו, למרות שהדירה הייתה בבעלות בן הזוג השני עוד מלפני תחילת הקשר. דוגמה נוספת היא מצב שבו במהלך החיים המשותפים בני הזוג רכשו דירה אולם רשמו אותה רק על שם אחד מבני הזוג. לאחר שהוחלט על פרידה, בן הזוג שהדירה הייתה רשומה על שמו, נתן אותה במתנה לאחיו – האם הוא רשאי לעשות זאת על דעת עצמו? האם הוא מחויב בתשלום חצי מערך הדירה הריאלי לצד השני? מצד אחד מדובר ברכוש משותף שנצבר במהלך החיים המשותפים ולכן, תיאורטית, שייך לשניהם חצי בחצי אולם הרישום מעיד על כוונה אחרת, אז למה בעצם התכוונו בני הזוג בזמן קנייה ורישום של הדירה? בזמן עריכת פרק זה בהסכם החיים המשותפים רצוי לציין במפורש נושאים כאלו וכן התייחסות מפורשת לרכוש פרטי ומשותף, קיים או עתידי.

נושא נוסף הנוגע לרכוש הוא קביעת מועד הפרידה. נישואי רבנות גורסים כי מועד פקיעת הנישואים הוא עת מתן הגט. מועד זה אינו מתאים עבור מקרים רבים ולכן ישנה חשיבות לחתימה על הסכם ממון טרום נישואים. כאשר מדובר בזוגות שאינם נשואים, החשיבות לא פחותה ויש לציין במפורש מה הקריטריון להחלטה שבני הזוג נפרדו, מה התהליך הכרוך בכך ומאיזה מועד יחשבו בני הזוג כפרודים על מנת לקבוע מה נכלל ומה אינו נכלל ברכוש המשותף.

פתרון מחלוקות וניהול משק בית משותף

הסדרים הנוגעים לפרידה וקביעת דרך פתרון מחלוקות יכולה, למשל, לקבוע באיזה ערכאות יתנהלו הדיונים הנוגעים לפרידה או למחלוקת – אצל מגשר? מחויבים ללכת לטיפול זוגי טרם הפרידה? בבית הדין לענייני משפחה? מחייבים מתן הודעה רשמית כתובה על ידי אחד מהצדדים?

בפרק ניהול משק בית משותף ניתן לקבל החלטה מושכלת על אופן ההתנהלות הכלכלית של בני הזוג במהלך הזוגיות. האם ינהלו חשבון בנק משותף? האם יחס ההוצאות יהיה דומה ליחס ההכנסות? מי אחראי למימון ההוצאות המשותפות ובאיזה יחס? האם אחד מהצדדים מחויב להכנסה מסוימת שוטפת? מה זכויות בן הזוג הגר בדירה השייכת לבן הזוג השני או להוריו?

איך כדאי לחתום על הסכם לחיים משותפים?

למרות שאין הכרח לחתום הסכם לחיים משותפים בבית המשפט או לערוך הסכם כזה אצל עורך דין או נוטריון, הרי שלהסדרת שני הדברים ההלו באופן זה ישנם יתרונות משמעותיים. עורך דין העוסק בנושאי הסכמי חיים משותפים מכיר את הפינות והנושאים שאתם יש לכסות ויכול לנסח הסכם לחיים משותפים שיהיה הדוק מבחינה משפטית ויכסה את כל הנושאים המשמעותיים. בנוסף, חתימה על הסכם כזה וקבל אישור בית המשפט מקנה יתר תוקף משפטי ויכולת אכיפה של הסכם כזה. במקרה שאין אישור בית המשפט יוכל כל אחד מהצדדים להתנער בקלות יחסית מהכתוב בהסכם על ידי קביעה כי בזמן החתימה לא היה ברור לו לחלוטין על מה הוא חתם. אישור בית המשפט מתלווה למתן הסבר לשני הצדדים החותמים על המשמעויות של הסעיפים השונים ועל ההשלכות האפשריות מחתימה על הסכם כזה – דבר אשר חוסם למעשה התנערות עתידית מההסכמות הכלולות בהסכם.

הסכם לחיים משותפים

הסכם לחיים משותפים

 • צרו קשר עכשיו 0515544300

לקבלת הצעת מחיר יש למלא את הטופס

  השם שלך (חובה)

  האימייל שלך: (חובה)

  טלפון

  ההודעה שלך  הסכם לחיים משותפים

  ההסכם נעשה אצלנו במשרדים בלוי ויעוץ נוטריון.

  פגישת יעוץ ללא תשלום.

  מחיר מיוחד לגושלי האתר.

  נשמור על קשר

  צור קשר חתונה בקפריסין

  יש לכם שאלות נוספות?

  עדכונים שצריך לעשות באתר

  נשמח לעזור במה שאפשר!

   השם שלך (חובה)

   האימייל שלך: (חובה)

   נושא

   ההודעה שלך


   הכותב אינו נושא באחריות עבור שימוש ברעיונות, דוגמאות ומידע שבמדריך. השימוש הוא באחריות הקורא בלבד

   כתיבת תגובה