הסדרת מעמד ואשרה לבן/בת זוג זר/ה על בסיס חיים משותפים

צלצו אלינו לקבלת פרטים נוספים 051-5544300

אומרים שקופידון עיוור ולא תמיד האדם שבו מתאהבים ואיתו בוחרים להכנס לזוגיות הוא האדם הנח. כאשר שני ישראלים מחליטים להכנס לקשר זוגי יציב עדיין ייתכנו קשיים. ייתכן ששני בני הזוג לא יהיו מאותה הדת, ממגדרים שונים או שסתם הרבנות תחליט שלא להכיר ביהדותו של מי מהם. המצב מסובך הרבה יותר כאשר לא שני בני הזוג הם ישראלים. כאשר זהו המצב, ההחלטה אינה רק כיצד למסד את היחסים בינם אלא גם היכן להתגורר ביחד ואיך לזכות באישור השהייה המיוחל של הארץ שבה הם בוחרים לחיות עבור אותו בן זוג שאינו בן אותה הארץ. כאשר בני הזוג מחליטים לגור בישראל הם נאלצים לעבור תהליך ממושך האורך מספר שנים לא מבוטל שבו ייבחנו כוונותיהם הזוגיות, כוונותיהם להשתקע בארץ, יכולת להשתכר ולהרוויח את לחמם, טוהר מידותיהם ומצבם הרפואי. לאט ובהדרגה זכויות בן הזוג שאינו ישראלי יורחבו עד שבסופו של התהליך הוא יזכה למעמד של תושב קבע או אזרח ישראלי, בתקווה.

ההליך המדורג – ההבדלים בין בני זוג נשואים לבני זוג המקיימים חיים משותפים

לא כל בני הזוג המקיימים חיים משותפים בוחרים בדרך של נישואים. לעתים  זוגות בוחרים מסיבות כאלו ואחרות שלא להינשא ולקיים זוגיות דרך חיים משותפים ללא נישואין. ההליך המדורג שונה עבור זוגות נשואים וכאלו המקיימים חיים משותפים.

השוני הראשון נעוץ בעצם קיום הנישואים עצמם. במידה ולבן הזוג הזר אין אשרת כניסה ושהיה בישראל, ייתכן שקיום נישואים אזרחיים במדינה זרה יהיה בלתי אפשרי כיוון שרשויות ההגירה לאותה המדינה לא יאשרו לבן הזוג הזר כניסה לאותה מדינה לצורך עריכת הנישואים. גם אם בני הזוג הצליחו להינשא בחו"ל בנישואים אזרחיים, עדיין הליך הגשת הבקשה לכניסה להליך המדורג היא שונה. כאשר בני זוג נישאו בנישואים אזרחיים בחו"ל, על בן הזוג הישראלי לחזור ארצה ולהגיש שם בקשה בשם בן הזוג הזר. לרב ההמתנה לתור במחלקת אשרות במשרד הפנים לצורך הגשת הבקשה אורכת בין שלושה לחמישה חודשים ואז נדרש זמן נוסף לצורך בחינת הבקשה ואישורה. כאשר הלשכה עמוסה – הזמנים עלולים להתארך, והלשכה לרב עמוסה. במשך כל הזמן הזה, על בן הזוג הזר לחיות ולהתקיים במדינה אחרת. אם הנישואים נערכו בארץ המוצא של בן הזוג הזר (משל הפיליפינים או רוסיה) אז השהייה והקיום בעייתיים פחות, אך עצם ההליך אומר פרידה כפויה למשך כחצי שנה. אפשרות נוספת היא הגשת בקשה בשגרירות הישראלית בחו"ל ואז על שני בני הזוג להשאר בחו"ל עד לקבלת האישור שאמור להתקבל תוך שלושה חודשים.

כאשר הבסיס להגשת הבקשה הוא קיום חיים משותפים, הבקשה לכניסה להליך המדורג נעשית בארץ. ההליך כולו מתמשך זמן רב יותר, כפי שנראה בהמשך אך במרבית המקרים לא מדובר בפרידה כפויה למשך חודשים או מגורים בארץ זרה.

מרגע שהבקשה הוגשה, בן הזוג הזר יקבל אשרת ב/1 – שהיה זמנית הכוללת אישור לעבוד. כאשר מדובר בבני זוג נשואים, משך התקופה בה בן הזוג יישאר בסטאטוס זה היא חצי שנה. כאשר מדובר בבני זוג המבקשים את המעמד מתוקף חיים משותפים – הסטאטוס הזה יישאר בתוקף לתקופה של כשלוש שנים.

השלבים הבאים זהים עבור בני זוג נשואים וכאלו המקיימים חיים משותפים – במשך תקופה של 4 שנים בן הזוג הזר יקבל אשרת א/5 לתקופה של כארבע שנים במהלכן יבחנו כנות הקשר בין בני הזוג, וידוא כי מרכז החיים המשותפים הוא בארץ ושאין כל מניעה ביטחונית או פלילית לקבלת המעמד.

לאחר ארבע וחצי שנים, בני זוג נשואים יכולים להגיש בקשה לאזרחות או לקבלת מעמד של תושב קבע עבור בן הזוג הזר. לאחר שבע שנים זכאים בני זוג המקיימים חיים משותפים להגיש בקשה לקבלת מעמד של תושב קבע עבור בן הזוג הזר. לאחר קבלת מעמד של תושב קבע ניתן להגיש בקשה נוספת לקבלת אזרחות ולגיור.

כאשר בן הזוג הישראלי הוא תושב קבע ולא אזרח – משך הזמן הנדרש בשלבים השונים בהליך משתנים מעט.

האם ניתן לפתור מצבים בהם בני הזוג עדיין נשואים בארץ מוצאם?

על פי חוקי מדינת ישראל, כדי להסדיר מעמד של בן זוג זר עליו להיות פנוי מקשרים קודמים. כאשר בן הזוג הזר היה בקשר קודם יש להציג תעודות המעידות על סיום הקשר הקודם. לעתים, דבר אינו אפשרי. לדוגמה, בפיליפינים, הנישואים הם נישואים קתוליים אשר לא מכירים בגירושין. במקרה כזה ניתן לקבל אישור לשינוי המצב האישי לפרידה חוקית מבתי המשפט בפיליפינים או לבטל את הנישואים מלכתחילה (Annulment) כדי שהרשויות בארץ יכירו במעמד כפנוי להכנס לקשר חדש.

במידה ובן הזוג הישראלי עדיין נשוי (ומדובר בגבר) ישנה אפשרות להסדיר מעמד של בת זוג זרה למרות הנישואים הקיימים של בן הזוג הישראלי.

האם ניתן להוכיח חזקת חיים משותפים גם כאשר מדובר בעובדי סיעוד ובזוגיות בסופי שבוע?

אחד המצבים שניתן להתקל בהם בארץ הוא בני זוג שהכירו כאשר בן הזוג הזר הגיע לעבוד כעובד סיעודי אצל משפחה בן אחד מבני המשפחה זקוק להשגחה מתמדת. במקרים אלו, בן הזוג הזר מתגורר דרך קבע עם משפחתו של האדם הזקוק להשגחתו וטיפולו והזוגיות מתנהלת בימי החופשה של העובד הסיעודי. במקרים אלו נדרש מאמץ מיוחד על מנת להוכיח קיום חזקת חיים משותפים כיוון שבמהלך מרבית ימות השבוע העובד הסיעודי אינו מתגורר או מנהל חיים משותפים עם בן הזוג הישראלי.

כאשר מדובר במקרים מורכבים כגון אלו, חשוב במיוחד להיעזר בליווי של עורך דין ישראלי המתמחה בהתנהלות מול משרד הפנים ויודע אילו מסמכים נדרשים ולמה יש לצפות כדרישה להוכחת הזוגיות בין בני הזוג. עורך דין שכזה גם ידע להגיש ערעורים במידה וההחלטה של פקידי משרד הפנים אינה משקפת את המציאות.

מבקשי מקלט ובני זוג ממזרח אירופה ומדינות ברית המועצות לשעבר

מקרים ייחודים נוספים הם אלו בהם בני הזוג הזרים הם שוהים בלתי חוקיים, מבקשי מקלט או שהגיעו ממדינות מזרח אירופה ומדינות שבעבר הרכיבו את ברית המועצות. האחרונים, נדרשים לעבור הליך ברור נוסף בלשכת הקשר נתיב. הליך זה מאריך ומסרבל את התהליך כולו כיוון שעצם קבלת האישור להגשת הבקשה בלשכה זו אורך בין ששה ולשמונה חודשים.

גם מקרים של מבקשי מקלט בהם בן הזוג הזר שוהה בישראל וטרם ניתנה החלטה בבקשתו הם בבחינת מקרים ייחודיים שדורשים התערבות של בעל מקצוע אשר מכיר מקרוב את התנהלותם של משרד הפני והפקידים בו.

קבלת מעמד לילדים קטינים של בן זוג זר

במסגרת ההליך המדורג, ישנה אפשרות להסדיר את המעמד גם עבור ילדים קטינים של בן הזוג הזר ואפילו של ילדים שטרם נולדו – כאשר, לדוגמה, בת הזוג נכנסת להיריון מישראלי. הליכים אלו גם הם מורכבים ולרב דורשים עבודה לא רק בארץ אלא גם מול עורכי דין ואנשי מקצוע אחרים בארץ המוצא של בן הזוג הזר על מנת לקבל אישור מההורה השני של הילדים או אישור של המערכת המשפטית בארץ המוצא שהילדים נמצאים בחזקה בלעדית של בן הזוג הזר על מנת שיוכלו גם הם לעבור את ההליך ולקבל בסופו של דבר את האשרה והמעמד המיוחלים של תושב קבע בארץ.

הסדרת מעמד ואשרה לבן/בת זוג זר/ה על בסיס חיים משותפים

מחפש עו"ד לענייני משרד  הפנים?

 • קבלו יעוץ טלפוני ראשוני ללא תשלום
 • לקביעת פגישה חיגו 0515544300

לקבלת פגישת יעוץ יש למלא את הטופס

  שם + משפחה (חובה)

  האימייל: (חובה)

  צרף צילום של המסמכים(גם צילום מהטלפון זה מצוין)

  קובץ נוסף

  קובץ נוסף

  קובץ נוסף

  מספר טלפון לבירורים

  ספרו לנו קצת מה אתם צריכים


  נשמור על קשר

  צור קשר חתונה בקפריסין

  יש לכם שאלות נוספות?

  עדכונים שצריך לעשות באתר

  נשמח לעזור במה שאפשר!

   השם שלך (חובה)

   האימייל שלך: (חובה)

   נושא

   ההודעה שלך


   הכותב אינו נושא באחריות עבור שימוש ברעיונות, דוגמאות ומידע שבמדריך. השימוש הוא באחריות הקורא בלבד

   כתיבת תגובה