חוות דעת משפטית – האם על יהודים שנישאו בחוץ לארץ חל הלכת השיתוף או חוק יחסי ממון ?

מעוניינים בחתונה ללא הרבנות? צלצלו אלינו לקבלת פרטים נוספים 051-5544300

 

הסכם ממון

 

האם על יהודים שנישאו בחוץ לארץ חל חוק יחסי ממון או הלכת השיתוף ?

המקרה:
בני זוג שנישאו ברומניה בשנת 1973 ועלו לישראל בשנת 1980.

המצב המשפטי:
על בני זוג שנישאו לפני 1974 חל הלכת השיתוף אשר מסדיר באופן שוויוני את חלוקת הרכוש
על בני זוג שנישאו בארץ החל מ – 1974 חל חוק יחסי ממון בין בני זוג המסדיר "איזון משאבים" בין בני זוג שלא ערכו הסכם ממון.

חוק יחסי ממון בין בני זוג:
15. על יחסי הממון בין בני זוג יחול חוק מושבם בשעת עריכת הנישואין, אולם רשאים הם בהסכם לקבוע ולשנות יחסים אלה בהתאם לחוק מושבם בשעת עשיית ההסכם.

הפסיקה:
במקרה נפיסי (דנ"א 1558/94 ויקטוריה נפיסי נ` סימנטוב נפיסי) בני הזוג נישאו ב – 1944 באירן ועלו ארצה 1983 בשנת 1994 נישואיהן עלו על שרטון.
הנשיא א` ברק:
הילכת שיתוף הנכסים המקובלת בישראל הינה דין שיתוף המבוסס על רעיון ההסכם בין הצדדים. אין הוא דין סטטוטורי (קוגנטי או דיספוזיטיבי) המוטל על הצדדים בלא קשר לרצונם. זהו דין הילכתי אשר בבסיסו מונח הסכם בין הצדדים (ראה: ע"א 253/65 ז` בריקר נ` י` בריקר וערעור שכנגד [28]; ע"א 595/69 מ` אפטה נ` א` אפטה ואח` [29] ). עמדתי על כך באחת הפרשות, בצייני:
"שותפות זו נגזרת מגמירת הדעת המיוחסת לצדדים והנלמדת מנסיבות החיים המשותפים. עצם החיים המשותפים יוצרים חזקת שיתוף… הלכת השיתוף… משתמשת בקונסטרוקציה חוזית שעניינה הסכם (משתמע) בין הצדדים, שלפיו הם שותפים שווים בזכויות…" (פרשת בבלי [18], בעמ` 228-229).
ודוק: התפיסה ההסכמית אינה הסבר פיקטיבי לדין חקוק היונק כוחו מהמחוקק. התפיסה ההסכמית הינה הסבר ממשי לדין הילכתי היונק כוחו מההסכם. בעבר נתבססה תפיסה זו על תורת התנאי מכללא. "הכוונה לבעלות משותפת בנכס ניתן להסיקה מכללא מהתנהגות של בני הזוג לפי אורח חיי הנישואין שלהם" (הנשיא אגרנט בע"א 253/65 [28] הנ"ל, בעמ` 599). כיום ניתן לבסס תפיסה זו על עקרון תום הלב (הקבוע בסעיף 39לחוק החוזים (חלק כללי)) המשלים חסר בהסכם שבין הצדדים (ראה: ע"א 718/89מחצבות חיפה בע"מ נ` חנ-רון בע"מ וערעור שכנגד [30], בעמ` 312; ע"א 4628/93מדינת ישראל נ` אפרופים שיכון ויזום (1991) בע"מ [31]). על-פי עיקרון זה אפשר לתת ביטוי, בראש ובראשונה, להנחות היסוד הסובייקטיביות שבני הזוג הניחו כתשתית ליחסים שביניהם, בלי שיש להזדקק לפיקציה בדבר כוונתם הריאלית של בני הזוג. במקום שהנחות היסוד של הצדדים אינן מועילות, ניתן להשלים – באמצעות אמות מידה אובייקטיביות – מכוחו של עקרון תום הלב, את שהחסירו הצדדים. אמות מידה אלה ניזונות, בין השאר, מעקרונות היסוד של המשפט הישראלי. אחד מעקרונות יסוד אלה הוא עקרון השוויון. בדרך זו מוגשמת מטרה חברתית, הגוררת אחריה צדק חברתי (ראה פרשת בבלי [18], בעמ` 229).
עם בואם לישראל של בני-זוג אשר נישאו מחוץ לישראל לפני כניסתו לתוקף של חוק יחסי ממון ומשמתקיימים בהם בישראל התנאים לשיתוף בנכסים, רואים אותם כמסכימים לקיים ביניהם בישראל משטר של שיתוף נכסים. הסכמה זו דוחה תחולתם של דיני ברירת דין, והיא הקובעת את המשטר לחלוקת הרכוש ביניהם. משטר זה חל הן על רכוש שנרכש לאחר נישואיהם אך לפני בואם לישראל והן על רכוש שנרכש לאחר נישואיהם בישראל.
השופטת ד` דורנר:
דעתי היא כי הסכם כאמור בסעיף 15 לחוק – המאפשר לבני-זוג לקבוע ולשנות את יחסי הממון שביניהם – עשוי להיות גם הסכם מכללא, וניתן להוכיחו בעזרת חזקת השיתוף. תוצאה זו הינה רצויה. יש בה כדי למנוע החלה של דין זר שאינו מכיר בחזקת השיתוף על בני-זוג החיים בישראל שנים רבות, רק משום שעלו לארץ לאחר תחילתו של החוק.
לסיכום:
בפסק הדין נקבע כי הילכת שיתוף הנכסים המקובלת בישראל הינה דין שיתוף המבוסס על רעיון ההסכם בין הצדדים. אין הוא דין סטטוטורי. בעבר נתבססה תפיסה זו על תורת התנאי מכללא וכיום ניתן לבסס תפיסה זו על עקרון תום הלב (הקבוע בסעיף 39לחוק החוזים (חלק כללי)) המשלים חסר בהסכם שבין הצדדים.
מהכלל אל הפרט:
על פי הפסיקה חל על בני הזוג הלכת השיתוף על כל נכסיהם.

 

חתונה בקפריסין בקלות ובזול

ניתן להתחתן ביום אחד

החתונה מוכרת במשרד הפנים

רק 40 דקות טיסה

שיירות יעוץ חינם 

צרו איתנו קשר עכשיו לקבלת פרטים

051-5544300

  השם שלך (חובה)

  האימייל שלך: (חובה)

  נושא

  ההודעה שלך


  נשמור על קשר

  צור קשר חתונה בקפריסין

  יש לכם שאלות נוספות?

  עדכונים שצריך לעשות באתר

  נשמח לעזור במה שאפשר!

   השם שלך (חובה)

   האימייל שלך: (חובה)

   נושא

   ההודעה שלך


   הכותב אינו נושא באחריות עבור שימוש ברעיונות, דוגמאות ומידע שבמדריך. השימוש הוא באחריות הקורא בלבד

   כתיבת תגובה