מעשה הנישואין

צלצלו אלינו לקבלת פרטים נוספים 051-5544300

 

הסכם ממון

חתונה אזרחית – חתונה בקפריסין

מעשה הנישואין

בדין העיברי הליך הנישואין מתחלק למס' שלבים :

א. שידוכין או אירוסין

בעת שבני הזוג מציעים האחד לשני להינשא הם קובעים את השלב הראשון בהליך הנישואין. בלשון ההלכה השלב הזה נקרא "שידוכין" וכיום נהוג לכנות את השלב הזה "אירוסין". דהיינו, במעמד ההחלטה של בני הזוג להינשא הם במעמד של "מאורסים" .

שלב האירוסין נועד למנוע מצב של נישואין חפוזים וללא יישוב דעת. מסיבה זו נקבע שלב זה טרום הנישואין וזאת על מנת לאפשר לצדדים להיערך לנישואין כראוי ולשקול את עניין הנישואין בכובד ראש . למרבה הצער כיום אנו עדים למקרים רבים של נישואין חפוזים שמסתיימים כעבור זמן קצר בעוגמת נפש ונזק רב ועל כן ישנו הגיון בקביעת שלב ביניים לפני שמתרחש "הדבר האמיתי".

מטרה נוספת הגלומה בקיומו של שלב האירוסין מתייחסת לעובדה כי עריכת הנישואין מחייבת הכנות רבות ולפיכך עד לביצוע הנישואין הצדדים מבקשים להתחייב האחד כלפי השני בכוונתם להינשא ואף במקרים רבים דואגים לציין את מועד הנישואין.

למרות האמור חשוב להדגיש כי האירוסין אינם משנים את מעמדם החוקי או ההלכתי של בני הזוג, בני הזוג נשארים רווקים כפי שהיו ולא נוצר ביניהם בשלב זה כל קשר של אישות.

ב. קידושין ונישואין

קידושין הוא השלב בו החתן עונד את הטבעת לאשה ואומר לה "הרי את מקודשת לי . . . "

קשר האישות בין בני זוג מתחיל בעת הקידושין . מעמד הקידושין מייחד את בני הזוג זה לזה ומבדיל בינם לבין כל יתר האנשים, כמו כן האישה נאסרת על כל העולם. ואולם רק בשלב הנישואין הם יהיו משפחה הנשואה כדין.

בימינו נערכים הקידושין והנישואין במעמד החתונה כשבני הזוג עומדים מתחת לחופה. לכן מיד לאחר שלב הקידושין נערכים הנישואין. שלב הקידושין ושלב הנישואין נערכים כיום במעמד אחד מאחר ובעבר, כאשר השלבים הללו התקיימו בנפרד התגלו בעיות באשר למעמדם של מי שעברו את שלב הקידושין ואולם טרם עברו את שלב הנישואין. מצד אחד היתה האישה כאשת איש אך מנגד היתה אסורה על בעלה עד לנישואין. לפיכך כבר במאה ה- 14 החל להתפשט המנהג לאחד את מעשה הקידושין ומעשה הנישואין. גם הרבנות הראשית קבעה תקנה בעניין זה ובהחלטה של הרבנות הראשית משנת תש"י נאמר : " אסור לכל איש ואישה מישראל לקדש ולארס שלא בשעת חופה. איסור זה רובץ בחרם גמור על כל איש מישראל שהוא נזקק להעיד על קידושין ואירוסין כאלה, והוא נחשב לחוטא פלילי שראוי להיענש עליו . כל איש שארס לו אישה שלא בשעת חופה , חייב לגרש את ארוסתו זאת בגט כריתות כדת משה וישראל. "

שלבי הקידושין והנישואין מורכבים ממס' חלקים :

1. מעשה הקידושין

לפי דין תורה הליך הקידושין יכול להתקיים בשלוש דרכים חלופיות : בשטר, בביאה או בכסף.

כל אחת מ 3 החלופות תגרום לקידושין אך ורק אם הפעולה נעשתה לשם קידושין, דהיינו, אם גבר נתן לאשה כסף במתנה מבלי כוונה לקדשה הרי שאין בפעולה זו משום קידושין .
קידושי שטר – החתן מוסר לאישה בפני 2 עדים מסמך ובו כתוב " הרי את מקודשת לי בשטר זה " או בניסוח אחר שכוונתו לבצע קידושין. קידושי שטר אינם נהוגים כיום.

קידושי ביאה – החתן אמר בפני שני עדים " הרי את מקודשת לי בביאה זו " , והתייחד עם האישה בפניהם לשם קידושין . צורה זו של קידושין נדחתה כבר בזמן קדום מפני שראו בה סימן לפריצות וחוצפה. ואולם למרות האמור , מי שנישא בנישואין אזרחיים יכול שבית הדין הרבני יכיר בנישואין כקידושי ביאה ולכן נישואין אלה יהיה ברי תוקף גם מבחינתו של בית הדין הרבני.

קידושי כסף – החתן נותן לידי האשה סכום כסף בהם הוא מבקש לקדש את אשתו. מזה שנים רבות שהקידושין נערכים בקידושי כסף בלבד. " כסף" פירושו כל דבר שיש לו ערך כספי ולפיכך הונהג הנוהג לקדש בטבעת . הטבעת חייבת להיות רכושו של האיש המקדש.

2. עדים

מעשה הקידושין חייב להיות בפני שני עדים כשרים שאינם קרובים זה לזה ולא לחתן או לכלה. בלעדי העדים הליך הקידושין אינו תקף .

3. אמירה

בעת מסירת הטבעת לידי האשה החתן יבהיר כי הוא נותן את הטבעת לשם קידושין. החתן ישים את הטבעת על אצבעה הימנית של הכלה ויאמר : " הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל " , זהו הנוסח המקובל ואולם כל נוסח אחר שיבהיר כי הבעל מתכוון לקדש את האשה יהא טוב באותה מידה.

4. ברכת הקידושין

חז"ל הנהיגו ברכה למעמד הקידושין . את הברכה מברכים לפני האירוסין על כוס יין . מברכים על היין תחילה ואחר כך מברכים את ברכת הקידושין שזו לשונה : " ברוך אתה ה' , אמ"ה , אשר קידשנו וציוונו על העריות ואסר לנו את הארוסות , והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין , ברוך אתה ה' , מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין " .

5. מניין אנשים

מאחר והקידושין נעשו בנוכחות 2 עדים היו מקרים של קידושי סתר ותרמית , במקרים אלו טען הגבר כי התקיימו קידושין כדין ולעומת זאת האישה טענה כי לא התקיימו קידושין כלל , במקרים מסויימים גם אמינותם של העדים היתה בעייתית ולכן נקבע כי לשם קיום הקידושין אין להסתפק בעדים אלא יש צורך במניין אנשים שיהיו עדים לטקס הקידושין ושביניהם יהיו אביה ואמה של הכלה או קרובי משפחה של הכלה.

במסגרת זו הפכו הקידושין למעשה שיש עליו יותר פיקוח משפחתי הדורש את הסכמת קרובי המשפחה של הכלה וכן פיקוח ציבורי על סדר הקידושין שנעשה בקרב קהל .

6. רב מסדר קידושין

את הנישואין מסדר רב המוסמך לכך.
בהתאם להחלטה של הרבנות הראשית נקבע כי רק רב שהוסמך והתמנה לתפקיד זה יהא מוסמך לסדר קידושין.

7. שבירת הכוס
חתונה בקפריסין – בגלל חופש הבחירה

    הכנת המסמכים לחתונה אזרחית בקפריסין

 • מחיר מוזל
 • תרגום תמציות רישום
 • חותמת נוטריון
 • חותמת אפוסטיל
 • משלוח מהיר
 • עלות מוזלת לגולשים באתר 
 • הדרכה למתחתן ע"י הצוות שלנו ללא תשלום
 • קביעת תור באחת העיירוית בקפריסין ללא תשלום דרך המערכת שלנו
 • עלות זוגית 878 ש"ח  
 • עלות יחיד 578 ש"ח

 

לקבלת השרות יש למלא את הטופס


  שם + משפחה של צד א באנגלית כמו שרשום בדרכון (חובה)

  שם + משפחה של צד ב באנגלית כמו שרשום בדרכון (חובה)

  האימייל: (חובה)

  צילום תמצית רישום צד א(גם צילום מהטלפון זה מצוין)

  צילום תמצית רישום צד ב

  קובץ נוסף

  קובץ נוסף

  מספר טלפון לבירורים

  כתובת לשליחת מסמכים (לא ניתן לשלוח למקום העבודה) ובקשות מיוחדות


  תשלום לחבילת נוטריון:

  לאחר שליחת הטפסים יש לשלם על השרות.

  878 ש"ח תרגום זוגי

  578 ש"ח תרגום יחיד

  פוחדים לשלם כי אתם לא מכירים אותנו? אנחנו מבינים אותכם. אין לכם מה לדאוג יש לכם אחריות על השרות שלנו, בכל בעיה תוכלו לקבל את הכסף חזרה : הגנת הקונה של paypal

  בנוסף תוכלו לשלוח לנו רק את המסמכים ולאחר שניצור איתכם קשר תוכלו להשלים את התשלום. תמיד תוכלו ליצור איתנו קשר במייל 

  [email protected] בכל שאלה או בעיה.

  נשמור על קשר

  צור קשר חתונה בקפריסין

  יש לכם שאלות נוספות?

  עדכונים שצריך לעשות באתר

  נשמח לעזור במה שאפשר!

   השם שלך (חובה)

   האימייל שלך: (חובה)

   נושא

   ההודעה שלך


   הכותב אינו נושא באחריות עבור שימוש ברעיונות, דוגמאות ומידע שבמדריך. השימוש הוא באחריות הקורא בלבד

   כתיבת תגובה